Kvalita vzduchu - meteorologická stanice Frýdlant-Předměstí
Kvalita vzduchu - kombinace metodik USA/EPA a EU


Měření prachových částic PM2.5 (čas zápisu 21:00-22:30) - Frýdlant-Předměstí
Měření prachových částic PM2.5 (čas zápisu 21:00-22:30) Úroveň znečištění ovzduší 24hod
DEN Úroveň znečištění
DEN 1 hod. průměr 6 hod. průměr 24 hod. průměr
1 hod. průměr 24 hod. průměr
PM µg/m3 AQI PM µg/m3 AQI PM µg/m3 AQI
PM µg/m3 USA/EPA EU PM µg/m3 USA/EPA EU
01.01.2019 8 33 19 66 27 82 MÍRNÁ
01.01.2019 8 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 27 MÍRNÁ STŘEDNÍ
02.01.2019 30 89 23 74 22 72 MÍRNÁ
02.01.2019 30 MÍRNÁ NÍZKÁ 22 MÍRNÁ STŘEDNÍ
03.01.2019 45 124 36 102 25 78 MÍRNÁ
03.01.2019 45 NEZDRAVÁ STŘEDNÍ 25 MÍRNÁ STŘEDNÍ
04.01.2019 28 84 32 93 29 87 MÍRNÁ
04.01.2019 28 MÍRNÁ NÍZKÁ 29 MÍRNÁ STŘEDNÍ
05.01.2019 28 84 28 84 27 82 MÍRNÁ
05.01.2019 28 MÍRNÁ NÍZKÁ 27 MÍRNÁ STŘEDNÍ
06.01.2019 50 137 35 99 27 82 MÍRNÁ
06.01.2019 50 NEZDRAVÁ STŘEDNÍ 27 MÍRNÁ STŘEDNÍ
07.01.2019 39 110 38 107 31 91 MÍRNÁ
07.01.2019 39 NEZDRAVÁ STŘEDNÍ 31 MÍRNÁ VYSOKÁ
08.01.2019 15 57 14 55 21 70 MÍRNÁ
08.01.2019 15 MÍRNÁ VELMI NÍZKÁ 21 MÍRNÁ STŘEDNÍ
09.01.2019 44 122 32 93 23 74 MÍRNÁ
09.01.2019 44 NEZDRAVÁ STŘEDNÍ 23 MÍRNÁ STŘEDNÍ
10.01.2019 46 127 43 119 33 95 MÍRNÁ
10.01.2019 46 NEZDRAVÁ STŘEDNÍ 33 MÍRNÁ VYSOKÁ
11.01.2019 19 66 22 72 27 82 MÍRNÁ
11.01.2019 19 MÍRNÁ NÍZKÁ 27 MÍRNÁ STŘEDNÍ
12.01.2019 13 53 20 68 23 74 MÍRNÁ
12.01.2019 13 MÍRNÁ VELMI NÍZKÁ 23 MÍRNÁ STŘEDNÍ
13.01.2019 7 29 12 50 17 61 MÍRNÁ
13.01.2019 7 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 17 MÍRNÁ NÍZKÁ
14.01.2019 25 78 14 55 13 53 MÍRNÁ
14.01.2019 25 MÍRNÁ NÍZKÁ 13 MÍRNÁ NÍZKÁ
15.01.2019 17 61 17 61 14 55 MÍRNÁ
15.01.2019 17 MÍRNÁ NÍZKÁ 14 MÍRNÁ NÍZKÁ
16.01.2019 19 66 18 63 16 59 MÍRNÁ
16.01.2019 19 MÍRNÁ NÍZKÁ 16 MÍRNÁ NÍZKÁ
17.01.2019 13 53 23 74 20 68 MÍRNÁ
17.01.2019 13 MÍRNÁ VELMI NÍZKÁ 20 MÍRNÁ NÍZKÁ
18.01.2019 46 125 37 103 27 80 MÍRNÁ
18.01.2019 46 NEZDRAVÁ STŘEDNÍ 27 MÍRNÁ STŘEDNÍ
19.01.2019 83 165 54 147 30 89 MÍRNÁ
19.01.2019 83 NEZDRAVÁ VYSOKÁ 30 MÍRNÁ STŘEDNÍ
20.01.2019 79 163 65 156 46 127 NEZDRAVÁ
20.01.2019 79 NEZDRAVÁ VYSOKÁ 46 NEZDRAVÁ VYSOKÁ
21.01.2019 86 167 85 166 63 155 NEZDRAVÁ
21.01.2019 86 NEZDRAVÁ VYSOKÁ 63 NEZDRAVÁ VELMI VYSOKÁ
22.01.2019 70 158 57 152 57 152 NEZDRAVÁ
22.01.2019 70 NEZDRAVÁ VYSOKÁ 57 NEZDRAVÁ VYSOKÁ
23.01.2019 131 190 96 172 76 162 NEZDRAVÁ
23.01.2019 131 NEZDRAVÁ VELMI VYSOKÁ 76 NEZDRAVÁ VELMI VYSOKÁ
24.01.2019 59 153 72 160 82 165 NEZDRAVÁ
24.01.2019 59 NEZDRAVÁ VYSOKÁ 82 NEZDRAVÁ VELMI VYSOKÁ
25.01.2019 53 144 57 152 69 158 NEZDRAVÁ
25.01.2019 53 NEZDRAVÁ STŘEDNÍ 69 NEZDRAVÁ VELMI VYSOKÁ
26.01.2019 28 84 33 95 50 137 NEZDRAVÁ
26.01.2019 28 MÍRNÁ NÍZKÁ 50 NEZDRAVÁ VYSOKÁ
27.01.2019 30 89 28 84 37 105 NEZDRAVÁ
27.01.2019 30 MÍRNÁ NÍZKÁ 37 NEZDRAVÁ VYSOKÁ
28.01.2019 18 63 24 76 31 91 MÍRNÁ
28.01.2019 18 MÍRNÁ NÍZKÁ 31 MÍRNÁ VYSOKÁ
29.01.2019 37 105 30 89 27 82 MÍRNÁ
29.01.2019 37 NEZDRAVÁ STŘEDNÍ 27 MÍRNÁ STŘEDNÍ
30.01.2019 32 93 30 89 29 87 MÍRNÁ
30.01.2019 32 MÍRNÁ STŘEDNÍ 29 MÍRNÁ STŘEDNÍ
31.01.2019 75 161 54 147 39 110 NEZDRAVÁ
31.01.2019 75 NEZDRAVÁ VYSOKÁ 39 NEZDRAVÁ VYSOKÁ
Vysvětlení barevného označení polí - úroveň znečištění ovzduší (metodika USA)
Úroveň znečištění dle metodiky USA/EPA
DOBRÁ MÍRNÁ NEZDRAVÁ PRO CITLIVÉ SKUPINY NEZDRAVÁ VELMI NEZDRAVÁ NEBEZPEČNÁ
DOBRÁ MÍRNÁ NEZDRAVÁ PRO CITLIVÉ SKUPINY NEZDRAVÁ VELMI NEZDRAVÁ NEBEZPEČNÁ

AQI -Air Quality Index = Index kvality vzduchu
Úroveň znečištění dle metodiky EU

VELMI NÍZKÁ NÍZKÁ STŘEDNÍ VYSOKÁ VELMI VYSOKÁ