Kvalita vzduchu - meteorologická stanice Frýdlant-Předměstí
Kvalita vzduchu - kombinace metodik USA/EPA a EU


Měření prachových částic PM2.5 (čas zápisu 21:00-22:30) - Frýdlant-Předměstí
Měření prachových částic PM2.5 (čas zápisu 21:00-22:30) Úroveň znečištění ovzduší 24hod
DEN Úroveň znečištění
DEN 1 hod. průměr 6 hod. průměr 24 hod. průměr
1 hod. průměr 24 hod. průměr
PM µg/m3 AQI PM µg/m3 AQI PM µg/m3 AQI
PM µg/m3 USA/EPA EU PM µg/m3 USA/EPA EU
01.01.2019 8 33 19 66 27 82 MÍRNÁ
01.01.2019 8 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 27 MÍRNÁ STŘEDNÍ
02.01.2019 30 89 23 74 22 72 MÍRNÁ
02.01.2019 30 MÍRNÁ NÍZKÁ 22 MÍRNÁ STŘEDNÍ
03.01.2019 45 124 36 102 25 78 MÍRNÁ
03.01.2019 45 NEZDRAVÁ STŘEDNÍ 25 MÍRNÁ STŘEDNÍ
04.01.2019 28 84 32 93 29 87 MÍRNÁ
04.01.2019 28 MÍRNÁ NÍZKÁ 29 MÍRNÁ STŘEDNÍ
05.01.2019 28 84 28 84 27 82 MÍRNÁ
05.01.2019 28 MÍRNÁ NÍZKÁ 27 MÍRNÁ STŘEDNÍ
06.01.2019 50 137 35 99 27 82 MÍRNÁ
06.01.2019 50 NEZDRAVÁ STŘEDNÍ 27 MÍRNÁ STŘEDNÍ
07.01.2019 39 110 38 107 31 91 MÍRNÁ
07.01.2019 39 NEZDRAVÁ STŘEDNÍ 31 MÍRNÁ VYSOKÁ
08.01.2019 15 57 14 55 21 70 MÍRNÁ
08.01.2019 15 MÍRNÁ VELMI NÍZKÁ 21 MÍRNÁ STŘEDNÍ
09.01.2019 44 122 32 93 23 74 MÍRNÁ
09.01.2019 44 NEZDRAVÁ STŘEDNÍ 23 MÍRNÁ STŘEDNÍ
10.01.2019 46 127 43 119 33 95 MÍRNÁ
10.01.2019 46 NEZDRAVÁ STŘEDNÍ 33 MÍRNÁ VYSOKÁ
11.01.2019 19 66 22 72 27 82 MÍRNÁ
11.01.2019 19 MÍRNÁ NÍZKÁ 27 MÍRNÁ STŘEDNÍ
12.01.2019 13 53 20 68 23 74 MÍRNÁ
12.01.2019 13 MÍRNÁ VELMI NÍZKÁ 23 MÍRNÁ STŘEDNÍ
13.01.2019 7 29 12 50 17 61 MÍRNÁ
13.01.2019 7 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 17 MÍRNÁ NÍZKÁ
14.01.2019 25 78 14 55 13 53 MÍRNÁ
14.01.2019 25 MÍRNÁ NÍZKÁ 13 MÍRNÁ NÍZKÁ
15.01.2019 17 61 17 61 14 55 MÍRNÁ
15.01.2019 17 MÍRNÁ NÍZKÁ 14 MÍRNÁ NÍZKÁ
16.01.2019 19 66 18 63 16 59 MÍRNÁ
16.01.2019 19 MÍRNÁ NÍZKÁ 16 MÍRNÁ NÍZKÁ
17.01.2019 13 53 23 74 20 68 MÍRNÁ
17.01.2019 13 MÍRNÁ VELMI NÍZKÁ 20 MÍRNÁ NÍZKÁ
18.01.2019 46 125 37 103 27 80 MÍRNÁ
18.01.2019 46 NEZDRAVÁ STŘEDNÍ 27 MÍRNÁ STŘEDNÍ
19.01.2019 83 165 54 147 30 89 MÍRNÁ
19.01.2019 83 NEZDRAVÁ VYSOKÁ 30 MÍRNÁ STŘEDNÍ
20.01.2019 79 163 65 156 46 127 NEZDRAVÁ
20.01.2019 79 NEZDRAVÁ VYSOKÁ 46 NEZDRAVÁ VYSOKÁ
21.01.2019 86 167 85 166 63 155 NEZDRAVÁ
21.01.2019 86 NEZDRAVÁ VYSOKÁ 63 NEZDRAVÁ VELMI VYSOKÁ
22.01.2019 70 158 57 152 57 152 NEZDRAVÁ
22.01.2019 70 NEZDRAVÁ VYSOKÁ 57 NEZDRAVÁ VYSOKÁ
23.01.2019 131 190 96 172 76 162 NEZDRAVÁ
23.01.2019 131 NEZDRAVÁ VELMI VYSOKÁ 76 NEZDRAVÁ VELMI VYSOKÁ
24.01.2019 59 153 72 160 82 165 NEZDRAVÁ
24.01.2019 59 NEZDRAVÁ VYSOKÁ 82 NEZDRAVÁ VELMI VYSOKÁ
25.01.2019 53 144 57 152 69 158 NEZDRAVÁ
25.01.2019 53 NEZDRAVÁ STŘEDNÍ 69 NEZDRAVÁ VELMI VYSOKÁ
26.01.2019 28 84 33 95 50 137 NEZDRAVÁ
26.01.2019 28 MÍRNÁ NÍZKÁ 50 NEZDRAVÁ VYSOKÁ
27.01.2019 30 89 28 84 37 105 NEZDRAVÁ
27.01.2019 30 MÍRNÁ NÍZKÁ 37 NEZDRAVÁ VYSOKÁ
28.01.2019 18 63 24 76 31 91 MÍRNÁ
28.01.2019 18 MÍRNÁ NÍZKÁ 31 MÍRNÁ VYSOKÁ
29.01.2019 37 105 30 89 27 82 MÍRNÁ
29.01.2019 37 NEZDRAVÁ STŘEDNÍ 27 MÍRNÁ STŘEDNÍ
30.01.2019 32 93 30 89 29 87 MÍRNÁ
30.01.2019 32 MÍRNÁ STŘEDNÍ 29 MÍRNÁ STŘEDNÍ
31.01.2019 75 161 54 147 39 110 NEZDRAVÁ
31.01.2019 75 NEZDRAVÁ VYSOKÁ 39 NEZDRAVÁ VYSOKÁ
01.02.2018 79 163 61 154 46 127 NEZDRAVÁ
01.02.2018 79 NEZDRAVÁ VYSOKÁ 46 NEZDRAVÁ VYSOKÁ
02.02.2018 74 161 66 156 57 152 NEZDRAVÁ
02.02.2018 74 NEZDRAVÁ VYSOKÁ 57 NEZDRAVÁ VYSOKÁ
03.02.2018 47 129 40 112 49 134 NEZDRAVÁ
03.02.2018 47 NEZDRAVÁ STŘEDNÍ 49 NEZDRAVÁ VYSOKÁ
04.02.2018 59 153 51 139 46 127 NEZDRAVÁ
04.02.2018 59 NEZDRAVÁ VYSOKÁ 46 NEZDRAVÁ VYSOKÁ
05.02.2018 68 157 47 129 41 115 NEZDRAVÁ
05.02.2018 68 NEZDRAVÁ VYSOKÁ 41 NEZDRAVÁ VYSOKÁ
06.02.2018 59 153 53 144 46 127 NEZDRAVÁ
06.02.2018 59 NEZDRAVÁ VYSOKÁ 46 NEZDRAVÁ VYSOKÁ
07.02.2018 51 139 42 117 41 115 NEZDRAVÁ
07.02.2018 51 NEZDRAVÁ STŘEDNÍ 41 NEZDRAVÁ VYSOKÁ
08.02.2018 22 72 31 91 37 105 NEZDRAVÁ
08.02.2018 22 MÍRNÁ NÍZKÁ 37 NEZDRAVÁ VYSOKÁ
09.02.2018 16 59 18 63 27 82 MÍRNÁ
09.02.2018 16 MÍRNÁ NÍZKÁ 27 MÍRNÁ STŘEDNÍ
10.02.2018 40 112 25 78 22 72 MÍRNÁ
10.02.2018 40 NEZDRAVÁ STŘEDNÍ 22 MÍRNÁ STŘEDNÍ
11.02.2018 11 46 15 57 18 63 MÍRNÁ
11.02.2018 11 DOBRÁ NÍZKÁ 18 MÍRNÁ NÍZKÁ
12.02.2018 82 165 40 112 22 72 MÍRNÁ
12.02.2018 82 NEZDRAVÁ VYSOKÁ 22 MÍRNÁ STŘEDNÍ
13.02.2018 45 124 44 122 32 93 MÍRNÁ
13.02.2018 45 NEZDRAVÁ STŘEDNÍ 32 MÍRNÁ VYSOKÁ
14.02.2018 52 142 48 132 40 112 NEZDRAVÁ
14.02.2018 52 NEZDRAVÁ STŘEDNÍ 40 NEZDRAVÁ VYSOKÁ
15.02.2018 47 129 36 102 36 102 NEZDRAVÁ
15.02.2018 47 NEZDRAVÁ STŘEDNÍ 36 NEZDRAVÁ VYSOKÁ
16.02.2018 63 155 50 137 37 105 NEZDRAVÁ
16.02.2018 63 NEZDRAVÁ VYSOKÁ 37 NEZDRAVÁ VYSOKÁ
17.02.2018 89 168 64 155 47 129 NEZDRAVÁ
17.02.2018 89 NEZDRAVÁ VYSOKÁ 47 NEZDRAVÁ VYSOKÁ
18.02.2018 58 152 50 137 47 129 NEZDRAVÁ
18.02.2018 58 NEZDRAVÁ VYSOKÁ 47 NEZDRAVÁ VYSOKÁ
19.02.2018 43 119 55 149 52 142 NEZDRAVÁ
19.02.2018 43 NEZDRAVÁ STŘEDNÍ 52 NEZDRAVÁ VYSOKÁ
20.02.2018 54 147 47 129 47 129 NEZDRAVÁ
20.02.2018 54 NEZDRAVÁ STŘEDNÍ 47 NEZDRAVÁ VYSOKÁ
21.02.2018 62 154 52 142 48 132 NEZDRAVÁ
21.02.2018 62 NEZDRAVÁ VYSOKÁ 48 NEZDRAVÁ VYSOKÁ
22.02.2018 31 91 35 99 39 110 NEZDRAVÁ
22.02.2018 31 MÍRNÁ STŘEDNÍ 39 NEZDRAVÁ VYSOKÁ
23.02.2018 59 153 41 115 37 105 NEZDRAVÁ
23.02.2018 59 NEZDRAVÁ VYSOKÁ 37 NEZDRAVÁ VYSOKÁ
24.02.2018 56 151 46 127 41 115 NEZDRAVÁ
24.02.2018 56 NEZDRAVÁ VYSOKÁ 41 NEZDRAVÁ VYSOKÁ
25.02.2018 66 156 48 132 40 112 NEZDRAVÁ
25.02.2018 66 NEZDRAVÁ VYSOKÁ 40 NEZDRAVÁ VYSOKÁ
26.02.2018 78 163 60 153 47 129 NEZDRAVÁ
26.02.2018 78 NEZDRAVÁ VYSOKÁ 47 NEZDRAVÁ VYSOKÁ
27.02.2018 74 161 60 153 53 144 NEZDRAVÁ
27.02.2018 74 NEZDRAVÁ VYSOKÁ 53 NEZDRAVÁ VYSOKÁ
28.02.2018 66 156 52 142 48 132 NEZDRAVÁ
28.02.2018 66 NEZDRAVÁ VYSOKÁ 48 NEZDRAVÁ VYSOKÁ
01.03.2018 70 158 69 158 61 154 NEZDRAVÁ
01.03.2018 70 NEZDRAVÁ VYSOKÁ 61 NEZDRAVÁ VELMI VYSOKÁ
02.03.2018 50 137 52 142 54 147 NEZDRAVÁ
02.03.2018 50 NEZDRAVÁ STŘEDNÍ 54 NEZDRAVÁ VYSOKÁ
03.03.2018 21 70 29 87 43 119 NEZDRAVÁ
03.03.2018 21 MÍRNÁ NÍZKÁ 43 NEZDRAVÁ VYSOKÁ
04.03.2018 7 29 9 38 25 78 MÍRNÁ
04.03.2018 7 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 25 MÍRNÁ STŘEDNÍ
05.03.2018 32 93 17 61 19 66 MÍRNÁ
05.03.2018 32 MÍRNÁ STŘEDNÍ 19 MÍRNÁ NÍZKÁ
06.03.2018 15 57 16 59 18 63 MÍRNÁ
06.03.2018 15 MÍRNÁ VELMI NÍZKÁ 18 MÍRNÁ NÍZKÁ
07.03.2018 10 42 14 55 16 59 MÍRNÁ
07.03.2018 10 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 16 MÍRNÁ NÍZKÁ
08.03.2018 25 78 15 57 13 53 MÍRNÁ
08.03.2018 25 MÍRNÁ NÍZKÁ 13 MÍRNÁ NÍZKÁ
09.03.2018 8 33 13 53 14 55 MÍRNÁ
09.03.2018 8 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 14 MÍRNÁ NÍZKÁ
10.03.2018 10 42 14 55 14 55 MÍRNÁ
10.03.2018 10 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 14 MÍRNÁ NÍZKÁ
11.03.2018 28 84 21 70 15 57 MÍRNÁ
11.03.2018 28 MÍRNÁ NÍZKÁ 15 MÍRNÁ NÍZKÁ
12.03.2018 13 53 16 59 15 57 MÍRNÁ
12.03.2018 13 MÍRNÁ VELMI NÍZKÁ 15 MÍRNÁ NÍZKÁ
13.03.2018 9 38 9 38 11 46 DOBRÁ
13.03.2018 9 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 11 DOBRÁ NÍZKÁ
14.03.2018 12 50 15 57 13 53 MÍRNÁ
14.03.2018 12 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 13 MÍRNÁ NÍZKÁ
15.03.2018 17 61 13 53 12 50 DOBRÁ
15.03.2018 17 MÍRNÁ NÍZKÁ 12 DOBRÁ NÍZKÁ
16.03.2018 32 93 17 61 12 50 DOBRÁ
16.03.2018 32 MÍRNÁ STŘEDNÍ 12 DOBRÁ NÍZKÁ
17.03.2018 14 55 12 50 12 50 DOBRÁ
17.03.2018 14 MÍRNÁ VELMI NÍZKÁ 12 DOBRÁ NÍZKÁ
18.03.2018 15 57 15 57 12 50 DOBRÁ
18.03.2018 15 MÍRNÁ VELMI NÍZKÁ 12 DOBRÁ NÍZKÁ
19.03.2018 32 93 23 74 16 59 MÍRNÁ
19.03.2018 32 MÍRNÁ STŘEDNÍ 16 MÍRNÁ NÍZKÁ
20.03.2018 55 149 34 97 24 76 MÍRNÁ
20.03.2018 55 NEZDRAVÁ STŘEDNÍ 24 MÍRNÁ STŘEDNÍ
21.03.2018 63 155 41 115 29 87 MÍRNÁ
21.03.2018 63 NEZDRAVÁ VYSOKÁ 29 MÍRNÁ STŘEDNÍ
22.03.2018 77 162 57 152 42 117 NEZDRAVÁ
22.03.2018 77 NEZDRAVÁ VYSOKÁ 42 NEZDRAVÁ VYSOKÁ
23.03.2018 69 158 50 137 44 122 NEZDRAVÁ
23.03.2018 69 NEZDRAVÁ VYSOKÁ 44 NEZDRAVÁ VYSOKÁ
24.03.2018 60 153 51 139 46 127 NEZDRAVÁ
24.03.2018 60 NEZDRAVÁ VYSOKÁ 46 NEZDRAVÁ VYSOKÁ
25.03.2018 29 87 31 91 39 110 NEZDRAVÁ
25.03.2018 29 MÍRNÁ NÍZKÁ 39 NEZDRAVÁ VYSOKÁ
26.03.2018 27 82 24 76 31 91 MÍRNÁ
26.03.2018 27 MÍRNÁ NÍZKÁ 31 MÍRNÁ VYSOKÁ
27.03.2018 48 132 37 105 32 93 MÍRNÁ
27.03.2018 48 NEZDRAVÁ STŘEDNÍ 32 MÍRNÁ VYSOKÁ
28.03.2018 48 132 44 122 37 105 NEZDRAVÁ
28.03.2018 48 NEZDRAVÁ STŘEDNÍ 37 NEZDRAVÁ VYSOKÁ
29.03.2018 56 151 38 107 35 99 MÍRNÁ
29.03.2018 56 NEZDRAVÁ VYSOKÁ 35 MÍRNÁ VYSOKÁ
30.03.2018 57 152 48 132 40 112 NEZDRAVÁ
30.03.2018 57 NEZDRAVÁ VYSOKÁ 40 NEZDRAVÁ VYSOKÁ
31.03.2018 30 89 44 122 43 119 NEZDRAVÁ
31.03.2018 30 MÍRNÁ NÍZKÁ 43 NEZDRAVÁ VYSOKÁ
Vysvětlení barevného označení polí - úroveň znečištění ovzduší (metodika USA)
Úroveň znečištění dle metodiky USA/EPA
DOBRÁ MÍRNÁ NEZDRAVÁ PRO CITLIVÉ SKUPINY NEZDRAVÁ VELMI NEZDRAVÁ NEBEZPEČNÁ
DOBRÁ MÍRNÁ NEZDRAVÁ PRO CITLIVÉ SKUPINY NEZDRAVÁ VELMI NEZDRAVÁ NEBEZPEČNÁ

AQI -Air Quality Index = Index kvality vzduchu
Úroveň znečištění dle metodiky EU

VELMI NÍZKÁ NÍZKÁ STŘEDNÍ VYSOKÁ VELMI VYSOKÁ