Měření kvality vzduchu

Aktuální kvalita vzduchu ve Frýdlantu (AQI - Air quality index)

V mapové aplikaci výše si můžete prohlédnout online reálná data ze senzoru. Zobrazená hodnota udává AQI (kvalitu vzduchu/míru znečištění) pro lokalitu Frýdlant. Po rozkliknutí bubliny s hodnotou se zobrazí tabulka s informací o obsahu prachových částic ve vzduchu. Pod mapovou aplikací se nachází tabulka s vysvětlením míry znečištění vzduchu a s popsanými riziky pro obyvatele. Dle uvážení byly zařazeny i grafy ČHMÚ s měřenými hodnotami kvality vzduchu ve Frýdlantu-Údolí a Liberci-Rochlici.

Tabulka kvality vzduchu - měření prachových částic PM

Graf hodnot kvality ovzduší, ČHMÚ - lokalita Frýdlant-Údolí

Graf hodnot kvality ovzduší, ČHMÚ - lokalita Liberec-Rochlice