Průměrné teploty na dalších stanicích (únor 2015)
Frýdlant – Předměstí Frýdlant – SŠHL Hejnice Jizerka Krásný Les Liberec
Den 7 14 21 Průměr 7 14 21 Průměr 7 14 21 Průměr 7 14 21 Průměr 7 14 21 Průměr 7 14 21 Průměr
1. -0,1 2,1 1,3 1,2 -0,5 1,6 0,7 0,6 -0,3 0,4 0,2 0,1 -4,8 -4,3 -4 -4,3 -1,7 1 -0,2 -0,3 -1,7 3 -0,4 0,1
2. -0,8 3,2 0,4 0,8 -0,9 2,2 0,4 0,5 -1,4 1 -0,1 -0,2 -5,7 -3,7 -6,2 -5,5 -2,5 1,6 -1 -0,7 -3 1,1 -1,1 -1,0
3. -0,7 2 0,4 0,5 -0,9 1,1 -0,2 0,0 -1,6 -0,9 -0,3 -0,8 -5,3 -3,9 -4,8 -4,7 -1,8 0,6 -0,8 -0,7 -2,2 2 -0,7 -0,4
4. -2 -0,9 -2,5 -2,0 -2,9 -1,8 -3,2 -2,8 -3,2 -2,7 -4,3 -3,6 -6,2 -6,4 -7,2 -6,8 -3,3 -2,1 -3,9 -3,3 -2,7 -2,2 -3,6 -3,0
5. -6,6 -1,1 -1,6 -2,7 -8,6 -2,1 -2,4 -3,9 -10,6 -2,1 -2,8 -4,6 -18,1 -6,2 -6,9 -9,5 -10,6 -1,6 -2,9 -4,5 -7,9 -1,1 -8,6 -6,6
6. -2,3 -2,7 -3 -2,8 -3,3 -3,6 -3,9 -3,7 -3,3 -2,6 -7 -5,0 -7,3 -8,1 -8,7 -8,2 -3,6 -3,7 -4,6 -4,1 -3,6 -1,5 -6,5 -4,5
7. -6,3 0,7 -0,1 -1,5 -7 -0,3 -0,6 -2,1 -7,9 -0,4 -0,9 -2,5 -14,1 -4,7 -3,5 -6,5 -8,1 -0,8 -1,4 -2,9 -7 2,3 -0,4 -1,4
8. -0,7 1,1 -1,6 -0,7 -1,2 -0,6 -2,2 -1,6 -1,5 -2,5 -3,2 -2,6 -5,4 -6,9 -7,5 -6,8 -1,6 -1,1 -3,1 -2,2 -1,6 -2 -2,7 -2,3
9. -0,2 3,1 3,1 2,3 -0,3 2,5 2,7 1,9 -1,6 1,8 1,9 1,0 -3,9 -0,7 -0,4 -1,4 -1,8 1,9 1,8 0,9 -2,6 2 1,9 0,8
10. 3 4 2,9 3,2 2,2 3,1 2,3 2,5 1,6 2 1,5 1,7 -0,9 -0,4 -1,1 -0,9 1,6 2,4 1,6 1,8 1,6 2,4 1,7 1,9
11. 2,4 3,6 0,5 1,8 2 2,7 0,8 1,6 0,8 1,7 0,3 0,8 -2,3 0,8 -2,1 -1,4 0,9 2,4 0,4 1,0 1,3 2,5 1,1 1,5
12. -1,2 3,9 2,9 2,1 -1,1 2,8 2,5 1,7 -1,2 3,4 2 1,6 -5,2 -2,4 -2 -2,9 -4,3 4,2 0,5 0,2 -0,4 0,2 2,2 1,1
13. 1,6 5 2,5 2,9 0,7 4,1
1,2 0,8 3,6 2 2,1 -3 -1,8 -2,4 -2,4 -5,4 4,8 -1,8 -1,1 1,2 1 0 0,6
14. 0,8 4,7 -0,4 1,2 X X X 0,0 0,8 3,2 2,3 2,2 -8,2 -2,3 -1,5 -3,4 -4,9 3,8 -3,9 -2,2 -1 1,5 2,5 1,4
15. -2,2 8,3 3,5 3,3 X X X 0,0 3,6 8,9 3 4,6 -0,6 4,8 -0,8 0,6 -3,8 7,4 2,2 2,0 3,5 6,5 2,9 4,0
16. -1,2 7,8 -1,5 0,9 X X X 0,0 -3,9 9,4 -2,5 0,1 -3 4,6 -1,7 -0,5 -2,3 5,6 -1,4 0,1 -3,3 8,1 1 1,7
17. 2,2 6,4 1,4 2,9 X X X 0,0 2,5 4,7 1,3 2,5 -2,2 -0,9 -2,5 -2,0 2 5,8 0 2,0 0 4 -0,3 0,9
18. 1,2 3,1 1,1 1,6 X X X 0,0 0,2 2 -1,2 0,0 -2,7 -1,9 -3 -2,7 -0,2 1,7 -1 -0,1 0,1 2,4 0 0,6
19. -2,3 5,4 0,5 1,0 X X X 0,0 -4,4 4,5 -1,3 -0,6 -7,8 -2,4 -7,9 -6,5 0,1 5,4 -4,2 -0,7 -1,7 0,9 -0,9 -0,7
20. -1,7 6,7 6,2 4,4 X X X 0,0 -1,5 7,6 5,5 4,3 -6,1 2,4 0,1 -0,9 -2,7 6,4 5,9 3,9 -3,2 2,9 3,1 1,5
21. 5,3 8 5,1 5,9 X X X 0,0 5,2 8,4 4,2 5,5 -5,7 2,6 -1,7 -1,6 0,7 7,6 3,7 3,9 0,6 4,8 2,5 2,6
22. 0,8 3,8 1,7 2,0 X X X 0,0 -0,4 2 0,9 0,9 -6,7 -0,7 -3,8 -3,8 -0,9 2,7 0,7 0,8 0,8 2,4 -1,6 0,0
23. 2,4 6,9 3,3 4,0 2,3 5,9 2,8 3,5 2 5 2,5 3,0 -1,7 0,3 -1,3 -1,0 -1,5 5,2 2,4 2,1 0,5 4,8 2,3 2,5
24. 2,2 7,6 2,9 3,9 3,1 7,1 2,8 4,0 1,5 6,5 2,2 3,1 -1 -1 -1,8 -1,4 1,4 6,3 0,6 2,2 2,5 6,2 1,5 2,9
25. 2,3 6 0,3 2,2 1,2 5 0,4 1,8 1,1 4,4 1 1,9 -2,2 0 -4,3 -2,7 -1 4,3 -1,2 0,2 -1,6 5,3 -0,9 0,5
26. -2,7 7,9 -0,3 1,2 -3,9 7,1 -0,4 0,6 -2,5 7 0,5 1,4 -1,3 3,5 -6,6 -2,8 -5 6,8 -2,4 -0,8 -4 6,3 -0,2 0,5
27. -2,9 5,8 2,4 1,9 -3,5 5,2 2 1,4 -2,8 5,3 0,6 0,9 -3,3 1,5 0,7 -0,1 -5,6 4,6 1,2 0,3 -1 4,4 1,2 1,5
28. 1,4 5,3 0,3 1,8 1,3 4,4 -0,7 1,1 0,6 4,1 1 1,7 -2,2 -0,9 -2,8 -2,2 0,3 3,9 -3,4 -0,7 0,4 4,1 -1 0,6
Průměr: 1,5 0,3 0,7 -3,3 -0,1 0,3

Porovnání průměrné teploty na vybraných stanicích
Den Frýdlant-Předměstí Frýdlant-SŠHL Hejnice Jizerka Krásný Les Liberec
1. 1,2 0,6 0,1 -4,3 -0,3 0,1
2. 0,8 0,5 -0,2 -5,5 -0,7 -1
3. 0,5 0 -0,8 -4,7 -0,7 -0,4
4. -2 -2,8 -3,6 -6,8 -3,3 -3
5. -2,7 -3,9 -4,6 -9,5 -4,5 -6,6
Meteorologická stanice Frýdlant SŠHL byla v únoru vyřazena z měření! Příčina – neochota osob spravujících data ze stanice tato data poskytnout. Vedlejší příčina pro vyřazení – výpadky dat v měření, zamrzání a chybná hlášení anemometru. Meteorologická stanice pořízená z dotací LBC kraje, EU a dalších (tedy z daní, které jako občané platíme), by měla své archivy zpřístupnit věřejnosti.
6. -2,8 -3,7 -5 -8,2 -4,1 -4,5

7. -1,5 -2,1 -2,5 -6,5 -2,9 -1,4

8. -0,7 -1,6 -2,6 -6,8 -2,2 -2,3

9. 2,3 1,9 1 -1,4 0,9 0,8

10. 3,2 2,5 1,7 -0,9 1,8 1

11. 1,8 1,6 0,8 -1,4 1 1,5

12. 2,1 1,7 1,6 -2,9 0,2 1,1

13. 2,9 X 2,1 -2,4 -1,1 0,6

14. 1,2 X 2,2 -3,4 -2,2 1,4

15. 3,3 X 4,6 0,6 2 4

16. 0 X 0,1 -0,5 0,1 1,7

17. 2 X 2,5 -2 2 0,9

18. 1,6 X 0 -2,7 -0,1 0,6

19. 1 X -0,6 -6,5 -0,7 -0,7

20. 4,4 X 4,3 -0,9 3,9 1,5

21. 5,9 X 5,5 -1,6 3,9 2,6

22. 2 X 0,9 -3,8 0,8 0

23. 4 3,5 3 -1 2,1 2,5

24. 3,9 4 3,1 -1,4 2,2 2,9

25. 2,2 1,8 1,9 -2,7 0,2 0,5

26. 1,2 0,6 1,4 -2,8 -0,8 0,5

27. 1,9 1,4 0,9 -0,1 0,3 1,5

28. 1,8 1,1 1,7 -2,2 -0,7 0,6

Průměr: 1,5 0,3 0,7 -3,3 -0,1 0,3