METEOalarm.eu Weather warnings: Liberecký

 valid from 19.11.2017 12:00 CET Until 20.11.2017 18:00 CET
Snow/Ice  Awareness Level: Yellow 
?e?tina: O?ekává se tvorba sn?hových jazyk?. Zhor?ení sjízdnosti komunikací, n?které vozovky mohou být nesjízdné. P?i ?ízení auta je nutná zvý?ená opatrnost. P?i cestování sledovat dopravní zpravodajství. Na horách dodr?ovat pokyny Horské slu?by. english: Snowdrifts are expected. Difficult road conditions are expected. Some roads might become impassable. Drive with particular care. 

Warning data courtesy of and Copyright © EUMETNET-METEOalarm (http://www.meteoalarm.eu/).
Used with permission.
Time delays between this website and the www.meteoalarm.eu website are possible, for the most up to date information about alert levels as published by the participating National Meteorological Services please use www.meteoalarm.eu