Stanice teploty půdy, vlhkosti půdy a vlhkosti listů

Aktuální data ze stanice:

Data se aktualizují každé 1-2 min, pro aktualizaci stiskněte klávesu F5. Data ze stanice vlhkosti listů lze vysvětlit takto: 0 cb = suché listy, 15 cb = vlhké listy. U stanice vlhkosti půdy je to 0-10 cb = nasycená půda, 100-200 cb = suchá půda. Doplňková data jsou v tabulce z praktických důvodů - podílejí se na ovlivňování teploty a vlhkosti půdy, vlhkosti listů.

Meteorologická stanice Frýdlant-Předměstí
Stanice teploty půdy
Umístění senzoruNaměřená hodnotaUmístění senzoruNaměřená hodnota
Přízemní teplota +5 cm8,9 °CČidlo v -5 cm8,3 °C
Čidlo v -10 cm7,2 °CČidlo v -20 cm6,1 °C
Čidlo v -50 cm6,7 °CČidlo v -100 cm6,7 °C
Stanice vlhkosti půdy
Umístění senzoruNaměřená hodnotaUmístění senzoruNaměřená hodnota
Čidlo v -10 cm7 cbČidlo v -20 cm8 cb
Čidlo v -50 cm6 cbČidlo v -100 cm3 cb
Stanice vlhkosti listů
Umístění senzoruNaměřená hodnotaUmístění senzoruNaměřená hodnota
Severní strana:0 cbJižní strana:0 cb
Doplňková data
Měřená veličinaNaměřená hodnotaMěřená veličinaNaměřená hodnota
Teplota vzduchu9,1 °CVlhkost vzduchu71%
Sluneční záření47 W/m2Délka slun. svitu4,1 hod.
Denní výpar0,99 mmÚhrn srážek0,0 mm
Aktualizováno v26. 2. 2024 16:18

Informace ohledně stanice vlhkosti a teploty půdy, listů

SondaVLJak jste se již mohli dříve dočíst na těchto webových stránkách, tak meteostanici Davis Vantage Pro2 lze rozšířit o mnoho dalších měřících senzorů. Počínaje dnem 20.10.2018 byla na meteorologické stanici Frýdlant-Předměstí instalována rozšířená stanice, která umí pomocí senzorů měřit teplotu půdy, vlhkost půdy a také vlhkost listů. Partnerem při pořízení stanice se stalo MĚSTO FRÝDLANT.

SondaT

Data ze stanice jsou důležitá především v zemědělské výrobě, kdy lze zjistit, jaké sucho a teplota v půdě panují a v jakém "vodním" stresu mohou být např. rostliny. Lze tak lépe vysledovat, kdy je potřeba rostliny zalévat a nebo kdy to potřeba není (kvůli přesycení půdy by mohlo dojít k např. uhnívání kořenů rostlin).

Co umí nová stanice měřit?

Teplotu půdy v půdním horizontu 10, 20, 50 a 100 cm v rozmezí od -40 do +60 °C, vlhkost půdy v 10, 20, 50 a 100 cm v rozmezí od 0-200 cb (0 cb = nasycená půda, 200 cb = suchá půda), vlhkost listů - jedno čidlo je orientováno na severní stranu a druhé na jižní. Rozmezí měření od 0-15 cb (0 cb = suché listy). Hodnoty vlhkosti jsou vyjádřené v jednotce cb = centibary.

Tabulka

Fotografie pořízené stanice

Na níže přiložených fotografiích si můžete prohlédnout, jak nová stanice vlastně vypadá. Jak jsou čidla rozmístěná apod. Nejvíce práce při přípravě lokace pro stanici obnášelo rozhrnutí materiálu pro zarovnání pozemku. Zabralo nám to okolo 2 dní a v těle jsme cítili i svaly o kterých jsme neměli ponětí :D ... Další výzvou byla výstavba plotu. Nakonec se tato činnost ukázala snadnou a měla velmi rychlý průběh. K výstavbě stanice bylo potřeba si hlavně pronajmout pozemek pod zahrádkou a také vyjednat si různá povolení v podobě vyjádření vlastníků sítí, ochranná pásma apod.

Stožár ISS Listy Čidla