Kvalita vzduchu - meteorologická stanice Frýdlant-Předměstí
Kvalita vzduchu - kombinace metodik USA/EPA a EU


Měření prachových částic PM2.5 (čas zápisu 21:00-22:30) - Frýdlant-Předměstí
Měření prachových částic PM2.5 (čas zápisu 21:00-22:30) Úroveň znečištění ovzduší 24hod
DEN Úroveň znečištění
DEN 1 hod. průměr 6 hod. průměr 24 hod. průměr
1 hod. průměr 24 hod. průměr
PM µg/m3 AQI PM µg/m3 AQI PM µg/m3 AQI
PM µg/m3 USA/EPA EU PM µg/m3 USA/EPA EU
01.10.2017 52,5 141,5 36 101,5 21 70 MÍRNÁ
01.10.2017 52,5 NEZDRAVÁ STŘEDNÍ 21 MÍRNÁ STŘEDNÍ
02.10.2017 35,5 102 33,5 97 27,5 84 MÍRNÁ
02.10.2017 35,5 NEZDRAVÁ STŘEDNÍ 27,5 MÍRNÁ STŘEDNÍ
03.10.2017 16 59,5 24,5 77 25,5 79,5 MÍRNÁ
03.10.2017 16 MÍRNÁ NÍZKÁ 25,5 MÍRNÁ STŘEDNÍ
04.10.2017 23,5 76 19 65 20,5 69 MÍRNÁ
04.10.2017 23,5 MÍRNÁ NÍZKÁ 20,5 MÍRNÁ STŘEDNÍ
05.10.2017 5 20 9,5 38,5 15,5 58 MÍRNÁ
05.10.2017 5 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 15,5 MÍRNÁ NÍZKÁ
06.10.2017 12,5 52,5 13 52 13 52 MÍRNÁ
06.10.2017 12,5 MÍRNÁ VELMI NÍZKÁ 13 MÍRNÁ NÍZKÁ
07.10.2017 15 57 18,5 64 16,5 59,5 MÍRNÁ
07.10.2017 15 MÍRNÁ VELMI NÍZKÁ 16,5 MÍRNÁ NÍZKÁ
08.10.2017 39 110 22 72,5 16,5 61 MÍRNÁ
08.10.2017 39 NEZDRAVÁ STŘEDNÍ 16,5 MÍRNÁ NÍZKÁ
09.10.2017 28,5 86 25,5 78,5 21,5 71,5 MÍRNÁ
09.10.2017 28,5 MÍRNÁ NÍZKÁ 21,5 MÍRNÁ STŘEDNÍ
10.10.2017 46,5 127,5 32,5 94,5 24,5 77,5 MÍRNÁ
10.10.2017 46,5 NEZDRAVÁ STŘEDNÍ 24,5 MÍRNÁ STŘEDNÍ
11.10.2017 22 71,5 21,5 70,5 22 72 MÍRNÁ
11.10.2017 22 MÍRNÁ NÍZKÁ 22 MÍRNÁ STŘEDNÍ
12.10.2017 24 76 17,5 62 19 65 MÍRNÁ
12.10.2017 24 MÍRNÁ NÍZKÁ 19 MÍRNÁ NÍZKÁ
13.10.2017 48 131,5 30 89 22 72 MÍRNÁ
13.10.2017 48 NEZDRAVÁ STŘEDNÍ 22 MÍRNÁ STŘEDNÍ
14.10.2017 33 95 25,5 79 23,5 75 MÍRNÁ
14.10.2017 33 MÍRNÁ STŘEDNÍ 23,5 MÍRNÁ STŘEDNÍ
15.10.2017 33,5 95,5 23,5 74,5 23 74 MÍRNÁ
15.10.2017 33,5 MÍRNÁ STŘEDNÍ 23 MÍRNÁ STŘEDNÍ
16.10.2017 39,5 110 25,5 79 21,5 71 MÍRNÁ
16.10.2017 39,5 NEZDRAVÁ STŘEDNÍ 21,5 MÍRNÁ STŘEDNÍ
17.10.2017 31 90,5 28,5 85 26 79,5 MÍRNÁ
17.10.2017 31 MÍRNÁ STŘEDNÍ 26 MÍRNÁ STŘEDNÍ
18.10.2017 93 170,5 60 153,5 39 110 NEZDRAVÁ
18.10.2017 93 NEZDRAVÁ VYSOKÁ 39 NEZDRAVÁ VYSOKÁ
19.10.2017 60 153,5 54,5 148,5 49 134,5 NEZDRAVÁ
19.10.2017 60 NEZDRAVÁ VYSOKÁ 49 NEZDRAVÁ VYSOKÁ
20.10.2017 39,5 110,5 36 101,5 44 122 NEZDRAVÁ
20.10.2017 39,5 NEZDRAVÁ STŘEDNÍ 44 NEZDRAVÁ VYSOKÁ
21.10.2017 40,5 114,5 41,5 116,5 39,5 111 NEZDRAVÁ
21.10.2017 40,5 NEZDRAVÁ STŘEDNÍ 39,5 NEZDRAVÁ VYSOKÁ
22.10.2017 51,5 140,5 28 85 33 94,5 MÍRNÁ
22.10.2017 51,5 NEZDRAVÁ STŘEDNÍ 33 MÍRNÁ VYSOKÁ
23.10.2017 26 80 23,5 75 26 80 MÍRNÁ
23.10.2017 26 MÍRNÁ NÍZKÁ 26 MÍRNÁ STŘEDNÍ
24.10.2017 28 85 27 83 25,5 80 MÍRNÁ
24.10.2017 28 MÍRNÁ NÍZKÁ 25,5 MÍRNÁ STŘEDNÍ
25.10.2017 13,5 54 16,5 60 21 69,5 MÍRNÁ
25.10.2017 13,5 MÍRNÁ VELMI NÍZKÁ 21 MÍRNÁ STŘEDNÍ
26.10.2017 33 95 26 80,5 21,5 71,5 MÍRNÁ
26.10.2017 33 MÍRNÁ STŘEDNÍ 21,5 MÍRNÁ STŘEDNÍ
27.10.2017 18 63,5 16,5 60 19 65 MÍRNÁ
27.10.2017 18 MÍRNÁ NÍZKÁ 19 MÍRNÁ NÍZKÁ
28.10.2017 20 67 18 64 16 60 MÍRNÁ
28.10.2017 20 MÍRNÁ NÍZKÁ 16 MÍRNÁ NÍZKÁ
29.10.2017 6 25 9 39 12 51 MÍRNÁ
29.10.2017 6 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 12 MÍRNÁ NÍZKÁ
30.10.2017 30 88 18 63 12 52 MÍRNÁ
30.10.2017 30 MÍRNÁ NÍZKÁ 12 MÍRNÁ NÍZKÁ
31.10.2017 25 78 26 80 18 63 MÍRNÁ
31.10.2017 25 MÍRNÁ NÍZKÁ 18 MÍRNÁ NÍZKÁ
01.11.2017 18 64 17 62 16 60 MÍRNÁ
01.11.2017 18 MÍRNÁ NÍZKÁ 16 MÍRNÁ NÍZKÁ
02.11.2017 36 103 33 94 23 73 MÍRNÁ
02.11.2017 36 NEZDRAVÁ STŘEDNÍ 23 MÍRNÁ STŘEDNÍ
03.11.2017 38,5 108,5 29 87 24 77 MÍRNÁ
03.11.2017 38,5 NEZDRAVÁ STŘEDNÍ 24 MÍRNÁ STŘEDNÍ
04.11.2017 42,5 118,5 36 102 30 88,5 MÍRNÁ
04.11.2017 42,5 NEZDRAVÁ STŘEDNÍ 30 MÍRNÁ STŘEDNÍ
05.11.2017 46 126 42 118 36 101 NEZDRAVÁ
05.11.2017 46 NEZDRAVÁ STŘEDNÍ 36 NEZDRAVÁ VYSOKÁ
06.11.2017 38 106 38,5 107,5 34 96 MÍRNÁ
06.11.2017 38 NEZDRAVÁ STŘEDNÍ 34 MÍRNÁ VYSOKÁ
07.11.2017 86,5 167 56 149,5 38,5 109 NEZDRAVÁ
07.11.2017 86,5 NEZDRAVÁ VYSOKÁ 38,5 NEZDRAVÁ VYSOKÁ
08.11.2017 78 162,5 73 159,5 54 146 NEZDRAVÁ
08.11.2017 78 NEZDRAVÁ VYSOKÁ 54 NEZDRAVÁ VYSOKÁ
09.11.2017 55 149 59,5 153,5 58 152,5 NEZDRAVÁ
09.11.2017 55 NEZDRAVÁ VYSOKÁ 58 NEZDRAVÁ VYSOKÁ
10.11.2017 17,5 62,5 29 87 44,5 123,5 NEZDRAVÁ
10.11.2017 17,5 MÍRNÁ NÍZKÁ 44,5 NEZDRAVÁ VYSOKÁ
11.11.2017 25 78 22 72 30,5 90 MÍRNÁ
11.11.2017 25 MÍRNÁ NÍZKÁ 30,5 MÍRNÁ VYSOKÁ
12.11.2017 46 127 33 95,5 29 86 MÍRNÁ
12.11.2017 46 NEZDRAVÁ STŘEDNÍ 29 MÍRNÁ STŘEDNÍ
13.11.2017 47,5 130 46 127,5 35,5 101 NEZDRAVÁ
13.11.2017 47,5 NEZDRAVÁ STŘEDNÍ 35,5 NEZDRAVÁ VYSOKÁ
14.11.2017 44 122 40 112 36,5 103,5 NEZDRAVÁ
14.11.2017 44 NEZDRAVÁ STŘEDNÍ 36,5 NEZDRAVÁ VYSOKÁ
15.11.2017 51 139,5 45,5 126 37,5 106 NEZDRAVÁ
15.11.2017 51 NEZDRAVÁ STŘEDNÍ 37,5 NEZDRAVÁ VYSOKÁ
16.11.2017 90,5 169 62 154,5 44,5 124 NEZDRAVÁ
16.11.2017 90,5 NEZDRAVÁ VYSOKÁ 44,5 NEZDRAVÁ VYSOKÁ
17.11.2017 60,5 153,5 58,5 152,5 49,5 135,5 NEZDRAVÁ
17.11.2017 60,5 NEZDRAVÁ VYSOKÁ 49,5 NEZDRAVÁ VYSOKÁ
18.11.2017 35 99 43 120 47 129,5 NEZDRAVÁ
18.11.2017 35 MÍRNÁ STŘEDNÍ 47 NEZDRAVÁ VYSOKÁ
19.11.2017 31 90,5 26,5 81 34,5 97 MÍRNÁ
19.11.2017 31 MÍRNÁ STŘEDNÍ 34,5 MÍRNÁ VYSOKÁ
20.11.2017 30,5 90 34 98,5 31,5 92 MÍRNÁ
20.11.2017 30,5 MÍRNÁ STŘEDNÍ 31,5 MÍRNÁ VYSOKÁ
21.11.2017 27 82 30 89 29 86 MÍRNÁ
21.11.2017 27 MÍRNÁ NÍZKÁ 29 MÍRNÁ STŘEDNÍ
22.11.2017 26 81 29 86 26,5 82 MÍRNÁ
22.11.2017 26 MÍRNÁ NÍZKÁ 26,5 MÍRNÁ STŘEDNÍ
23.11.2017 31 90,5 23 74 23 73,5 MÍRNÁ
23.11.2017 31 MÍRNÁ STŘEDNÍ 23 MÍRNÁ STŘEDNÍ
24.11.2017 28 84,5 25,5 78,5 24 75 MÍRNÁ
24.11.2017 28 MÍRNÁ NÍZKÁ 35 MÍRNÁ VYSOKÁ
25.11.2017 19 66 32,5 94 28 84,5 MÍRNÁ
25.11.2017 19 MÍRNÁ NÍZKÁ 28 MÍRNÁ STŘEDNÍ
26.11.2017 28,5 85 31,5 91,5 28,5 85 MÍRNÁ
26.11.2017 28,5 MÍRNÁ NÍZKÁ 28,5 MÍRNÁ STŘEDNÍ
27.11.2017 17 61,5 18 64 22,5 72,5 MÍRNÁ
27.11.2017 17 MÍRNÁ NÍZKÁ 22,5 MÍRNÁ STŘEDNÍ
28.11.2017 38 107,5 27,5 84 21,5 71 MÍRNÁ
28.11.2017 38 NEZDRAVÁ STŘEDNÍ 21,5 MÍRNÁ STŘEDNÍ
29.11.2017 72 159,5 56,5 150 35,5 100,5 MÍRNÁ
29.11.2017 72 NEZDRAVÁ VYSOKÁ 35,5 MÍRNÁ VYSOKÁ
30.11.2017 56,5 149 61,5 154 48,5 132,5 NEZDRAVÁ
30.11.2017 56,5 NEZDRAVÁ VYSOKÁ 48,5 NEZDRAVÁ VYSOKÁ
01.12.2017 81,5 164,5 71,5 159,5 57,5 149,5 NEZDRAVÁ
01.12.2017 81,5 NEZDRAVÁ VYSOKÁ 57,5 NEZDRAVÁ VYSOKÁ
02.12.2017 58,5 151,5 58,5 151,5 55,5 147,5 NEZDRAVÁ
02.12.2017 58,5 NEZDRAVÁ VYSOKÁ 55,5 NEZDRAVÁ VYSOKÁ
03.12.2017 36 102,5 43,5 121 51 140 NEZDRAVÁ
03.12.2017 36 NEZDRAVÁ STŘEDNÍ 51 NEZDRAVÁ VYSOKÁ
04.12.2017 51,5 140,5 44,5 122 46 125,5 NEZDRAVÁ
04.12.2017 51,5 NEZDRAVÁ STŘEDNÍ 46 NEZDRAVÁ VYSOKÁ
05.12.2017 32,5 93,5 34,7 97 37,5 106 NEZDRAVÁ
05.12.2017 32,5 MÍRNÁ STŘEDNÍ 37,5 NEZDRAVÁ VYSOKÁ
06.12.2017 43,5 120 44 122 39 109,5 NEZDRAVÁ
06.12.2017 43,5 NEZDRAVÁ STŘEDNÍ 39 NEZDRAVÁ VYSOKÁ
07.12.2017 26 81 27,5 82,5 31,5 92 MÍRNÁ
07.12.2017 26 MÍRNÁ NÍZKÁ 31,5 MÍRNÁ VYSOKÁ
08.12.2017 27,5 83 31,5 92,5 30 89 MÍRNÁ
08.12.2017 27,5 MÍRNÁ NÍZKÁ 30 MÍRNÁ STŘEDNÍ
09.12.2017 31,5 93 26,5 81,5 25,5 80 MÍRNÁ
09.12.2017 31,5 MÍRNÁ STŘEDNÍ 25,5 MÍRNÁ STŘEDNÍ
10.12.2017 10,5 44,5 14,5 56 20 68 MÍRNÁ
10.12.2017 10,5 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 20 MÍRNÁ NÍZKÁ
11.12.2017 9,5 39,5 13 53 16 58,5 MÍRNÁ
11.12.2017 9,5 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 16 MÍRNÁ NÍZKÁ
12.12.2017 17,5 62,5 14,5 55,5 14 55,5 MÍRNÁ
12.12.2017 17,5 MÍRNÁ NÍZKÁ 14 MÍRNÁ NÍZKÁ
13.12.2017 9,5 39 16 59 15,5 59 MÍRNÁ
13.12.2017 9,5 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 15,5 MÍRNÁ NÍZKÁ
14.12.2017 12 49 10,5 45 12,5 51,5 MÍRNÁ
14.12.2017 12 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 12,5 MÍRNÁ NÍZKÁ
15.12.2017 62 154,5 46,5 128,5 24,5 76,5 MÍRNÁ
15.12.2017 62 NEZDRAVÁ VYSOKÁ 24,5 MÍRNÁ STŘEDNÍ
16.12.2017 51,5 139,5 53,5 144,5 39 111 NEZDRAVÁ
16.12.2017 51,5 NEZDRAVÁ STŘEDNÍ 39 NEZDRAVÁ VYSOKÁ
17.12.2017 56,5 149 48,5 133 41 114,5 NEZDRAVÁ
17.12.2017 56,5 NEZDRAVÁ VYSOKÁ 41 NEZDRAVÁ VYSOKÁ
18.12.2017 207 257,5 112 180 65,5 156 NEZDRAVÁ
18.12.2017 207 VELMI NEZDRAVÁ VELMI VYSOKÁ 65,5 NEZDRAVÁ VELMI VYSOKÁ
19.12.2017 67,5 157,5 64 155,5 63,5 155 NEZDRAVÁ
19.12.2017 67,5 NEZDRAVÁ VYSOKÁ 63,5 NEZDRAVÁ VELMI VYSOKÁ
20.12.2017 128 188 85 166 69,5 158,5 NEZDRAVÁ
20.12.2017 128 NEZDRAVÁ VELMI VYSOKÁ 69,5 NEZDRAVÁ VELMI VYSOKÁ
21.12.2017 89,5 168,5 67,5 157 62,5 154,5 NEZDRAVÁ
21.12.2017 89,5 NEZDRAVÁ VYSOKÁ 62,5 NEZDRAVÁ VELMI VYSOKÁ
22.12.2017 35,5 100 45 124,5 53,5 145 NEZDRAVÁ
22.12.2017 35,5 MÍRNÁ STŘEDNÍ 53,5 NEZDRAVÁ VYSOKÁ
23.12.2017 27,5 83 32,5 94 41 115,5 NEZDRAVÁ
23.12.2017 27,5 MÍRNÁ NÍZKÁ 41 NEZDRAVÁ VYSOKÁ
24.12.2017 15 57 17 61 28 84 MÍRNÁ
24.12.2017 15 MÍRNÁ VELMI NÍZKÁ 28 MÍRNÁ STŘEDNÍ
25.12.2017 33 94 24,5 78 24,5 76 MÍRNÁ
25.12.2017 33 MÍRNÁ STŘEDNÍ 24,5 MÍRNÁ STŘEDNÍ
26.12.2017 40 112 26,5 81,5 23 73,5 MÍRNÁ
26.12.2017 40 NEZDRAVÁ STŘEDNÍ 23 MÍRNÁ STŘEDNÍ
27.12.2017 28,5 86 26,5 81 24 76,5 MÍRNÁ
27.12.2017 28,5 MÍRNÁ NÍZKÁ 24 MÍRNÁ STŘEDNÍ
28.12.2017 34 97 38,5 109 31,5 91,5 MÍRNÁ
28.12.2017 34 MÍRNÁ STŘEDNÍ 31,5 MÍRNÁ VYSOKÁ
29.12.2017 23 73,5 25,5 79,5 27 82 MÍRNÁ
29.12.2017 23 MÍRNÁ NÍZKÁ 27 MÍRNÁ STŘEDNÍ
30.12.2017 14,5 55,5 15 57 20 67 MÍRNÁ
30.12.2017 14,5 MÍRNÁ VELMI NÍZKÁ 20 MÍRNÁ NÍZKÁ
31.12.2017 16 59 18 63 19,5 66 MÍRNÁ
31.12.2017 16 MÍRNÁ NÍZKÁ 19,5 MÍRNÁ NÍZKÁ
01.01.2018 23,5 74,5 19 66,5 19 65 MÍRNÁ
01.01.2018 23,5 MÍRNÁ NÍZKÁ 19 MÍRNÁ NÍZKÁ
02.01.2018 26 79 25 79 19 66 MÍRNÁ
02.01.2018 26 MÍRNÁ NÍZKÁ 19 MÍRNÁ NÍZKÁ
03.01.2018 11,5 48,5 12,5 51 16,5 60 MÍRNÁ
03.01.2018 11,5 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 16,5 MÍRNÁ NÍZKÁ
04.01.2018 25,5 79 20 67,5 15,5 58 MÍRNÁ
04.01.2018 25,5 MÍRNÁ NÍZKÁ 15,5 MÍRNÁ NÍZKÁ
05.01.2018 35 100 25 78 18,5 64 MÍRNÁ
05.01.2018 35 MÍRNÁ STŘEDNÍ 18,5 MÍRNÁ NÍZKÁ
06.01.2018 112 180,5 61 154 33 95 MÍRNÁ
06.01.2018 112 NEZDRAVÁ VELMI VYSOKÁ 33 MÍRNÁ VYSOKÁ
07.01.2018 35,5 101,5 30 88 32,5 94,5 MÍRNÁ
07.01.2018 35,5 NEZDRAVÁ STŘEDNÍ 32,5 MÍRNÁ VYSOKÁ
08.01.2018 41 116 35,5 101 34 96,5 MÍRNÁ
08.01.2018 41 NEZDRAVÁ STŘEDNÍ 34 MÍRNÁ VYSOKÁ
09.01.2018 25,5 78,5 27,5 83,5 35 99,5 MÍRNÁ
09.01.2018 25,5 MÍRNÁ NÍZKÁ 35 MÍRNÁ VYSOKÁ
10.01.2018 78,5 163 58 152,5 43,5 121 NEZDRAVÁ
10.01.2018 78,5 NEZDRAVÁ VYSOKÁ 43,5 NEZDRAVÁ VYSOKÁ
11.01.2018 69 153 55 149 46,5 127,5 NEZDRAVÁ
11.01.2018 69 NEZDRAVÁ VYSOKÁ 46,5 NEZDRAVÁ VYSOKÁ
12.01.2018 45 123,5 50 136 49 134,5 NEZDRAVÁ
12.01.2018 45 NEZDRAVÁ STŘEDNÍ 49 NEZDRAVÁ VYSOKÁ
13.01.2018 48,5 133,5 43 119,5 46,5 128 NEZDRAVÁ
13.01.2018 48,5 NEZDRAVÁ STŘEDNÍ 46,5 NEZDRAVÁ VYSOKÁ
14.01.2018 76 161,5 63,5 155,5 55 146 NEZDRAVÁ
14.01.2018 76 NEZDRAVÁ VYSOKÁ 55 NEZDRAVÁ VYSOKÁ
15.01.2018 36,5 103 37 104,5 45 124,5 NEZDRAVÁ
15.01.2018 36,5 NEZDRAVÁ STŘEDNÍ 45 NEZDRAVÁ VYSOKÁ
16.01.2018 15,5 58,5 19,5 67,5 31,5 92 MÍRNÁ
16.01.2018 15,5 MÍRNÁ NÍZKÁ 31,5 MÍRNÁ VYSOKÁ
17.01.2018 24 75,5 19,5 66,5 23,5 74,5 MÍRNÁ
17.01.2018 24 MÍRNÁ NÍZKÁ 23,5 MÍRNÁ STŘEDNÍ
18.01.2018 8 34,5 10,5 45,5 17 60,5 MÍRNÁ
18.01.2018 8 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 17 MÍRNÁ NÍZKÁ
19.01.2018 39,5 107,5 33 95 22 72 MÍRNÁ
19.01.2018 39,5 NEZDRAVÁ STŘEDNÍ 22 MÍRNÁ STŘEDNÍ
20.01.2018 40,5 114 34,5 98,5 26,5 81,5 MÍRNÁ
20.01.2018 40,5 NEZDRAVÁ STŘEDNÍ 26,5 MÍRNÁ STŘEDNÍ
21.01.2018 65 156 70,5 158,5 50 136 NEZDRAVÁ
21.01.2018 65 NEZDRAVÁ VYSOKÁ 50 NEZDRAVÁ VYSOKÁ
22.01.2018 35,5 101,5 31 90,5 40 112 NEZDRAVÁ
22.01.2018 35,5 NEZDRAVÁ STŘEDNÍ 40 NEZDRAVÁ VYSOKÁ
23.01.2018 46,5 128 54 146,5 47 128,5 NEZDRAVÁ
23.01.2018 46,5 NEZDRAVÁ STŘEDNÍ 47 NEZDRAVÁ VYSOKÁ
24.01.2018 20 68 25 77,5 35 99,5 MÍRNÁ
24.01.2018 20 MÍRNÁ NÍZKÁ 35 MÍRNÁ VYSOKÁ
25.01.2018 48,5 133,5 35 100,5 32,5 93 MÍRNÁ
25.01.2018 48,5 NEZDRAVÁ STŘEDNÍ 32,5 MÍRNÁ VYSOKÁ
26.01.2018 77 162,5 62,5 155 46 126 NEZDRAVÁ
26.01.2018 77 NEZDRAVÁ VYSOKÁ 46 NEZDRAVÁ VYSOKÁ
27.01.2018 67 157 73 160 60,5 153,5 NEZDRAVÁ
27.01.2018 67 NEZDRAVÁ VYSOKÁ 60,5 NEZDRAVÁ VELMI VYSOKÁ
28.01.2018 21,5 70,5 29 86,5 44,5 123 NEZDRAVÁ
28.01.2018 21,5 MÍRNÁ NÍZKÁ 44,5 NEZDRAVÁ VYSOKÁ
29.01.2018 13 54 15 57,5 28,5 85 MÍRNÁ
29.01.2018 13 MÍRNÁ VELMI NÍZKÁ 28,5 MÍRNÁ STŘEDNÍ
30.01.2018 61,5 154 33 95,5 25,5 80 MÍRNÁ
30.01.2018 61,5 NEZDRAVÁ VYSOKÁ 25,5 MÍRNÁ STŘEDNÍ
31.01.2018 20 67,5 24 76 25,5 79 MÍRNÁ
31.01.2018 20 MÍRNÁ NÍZKÁ 25,5 MÍRNÁ STŘEDNÍ
01.02.2018 56 149 37,5 105,5 28,5 85,5 MÍRNÁ
01.02.2018 56 NEZDRAVÁ VYSOKÁ 28,5 MÍRNÁ STŘEDNÍ
02.02.2018 17 61 23 73 25,5 79,5 MÍRNÁ
02.02.2018 17 MÍRNÁ NÍZKÁ 25,5 MÍRNÁ STŘEDNÍ
03.02.2018 76 161,5 57,5 150,5 37 104 NEZDRAVÁ
03.02.2018 76 NEZDRAVÁ VYSOKÁ 37 NEZDRAVÁ VYSOKÁ
04.02.2018 63 155 49,5 135,5 40 112 NEZDRAVÁ
04.02.2018 63 NEZDRAVÁ VYSOKÁ 40 NEZDRAVÁ VYSOKÁ
05.02.2018 68,5 157,5 45,5 126 43,5 120,5 NEZDRAVÁ
05.02.2018 68,5 NEZDRAVÁ VYSOKÁ 43,5 NEZDRAVÁ VYSOKÁ
06.02.2018 96 171,5 58,5 151 50,5 137,5 NEZDRAVÁ
06.02.2018 96 NEZDRAVÁ VYSOKÁ 50,5 NEZDRAVÁ VYSOKÁ
07.02.2018 118,5 183,5 75 161 63 155 NEZDRAVÁ
07.02.2018 118,5 NEZDRAVÁ VELMI VYSOKÁ 63 NEZDRAVÁ VELMI VYSOKÁ
08.02.2018 151 205,5 145 200,5 106 177 NEZDRAVÁ
08.02.2018 151 NEZDRAVÁ VELMI VYSOKÁ 106 NEZDRAVÁ VELMI VYSOKÁ
09.02.2018 81 164 84,5 166 98 173 NEZDRAVÁ
09.02.2018 81 NEZDRAVÁ VYSOKÁ 98 NEZDRAVÁ VELMI VYSOKÁ
10.02.2018 61,5 154 63,5 155,5 80 164 NEZDRAVÁ
10.02.2018 61,5 NEZDRAVÁ VYSOKÁ 80 NEZDRAVÁ VELMI VYSOKÁ
11.02.2018 36 102 42 117 62,5 154,5 NEZDRAVÁ
11.02.2018 36 NEZDRAVÁ STŘEDNÍ 62,5 NEZDRAVÁ VELMI VYSOKÁ
12.02.2018 95 171,5 56 148,5 53 143,5 NEZDRAVÁ
12.02.2018 95 NEZDRAVÁ VYSOKÁ 53 NEZDRAVÁ VYSOKÁ
13.02.2018 83 165,5 53 143,5 49 134,5 NEZDRAVÁ
13.02.2018 83 NEZDRAVÁ VYSOKÁ 49 NEZDRAVÁ VYSOKÁ
14.02.2018 115,5 181,5 82 164,5 62 154,5 NEZDRAVÁ
14.02.2018 115,5 NEZDRAVÁ VELMI VYSOKÁ 62 NEZDRAVÁ VELMI VYSOKÁ
15.02.2018 45,5 126 54,5 147,5 65 155,5 NEZDRAVÁ
15.02.2018 45,5 NEZDRAVÁ STŘEDNÍ 65 NEZDRAVÁ VELMI VYSOKÁ
16.02.2018 104,5 176,5 63 155 59,5 153 NEZDRAVÁ
16.02.2018 104,5 NEZDRAVÁ VYSOKÁ 59,5 NEZDRAVÁ VYSOKÁ
17.02.2018 49 134,5 52 141,5 58,5 152,5 NEZDRAVÁ
17.02.2018 49 NEZDRAVÁ STŘEDNÍ 58,5 NEZDRAVÁ VYSOKÁ
03.01.1900 95,5 171,5 56,5 148 53 144,5 NEZDRAVÁ
18.02.2018 95,5 NEZDRAVÁ VYSOKÁ 53 NEZDRAVÁ VYSOKÁ
19.02.2018 101,5 174,5 64,5 156 55 147 NEZDRAVÁ
19.02.2018 101,5 NEZDRAVÁ VYSOKÁ 55 NEZDRAVÁ VYSOKÁ
20.02.2018 72 159,5 68,5 157,5 61 153,5 NEZDRAVÁ
20.02.2018 72 NEZDRAVÁ VYSOKÁ 61 NEZDRAVÁ VELMI VYSOKÁ
21.02.2018 60,5 152,5 59 150,5 64 155,5 NEZDRAVÁ
21.02.2018 60,5 NEZDRAVÁ VYSOKÁ 64 NEZDRAVÁ VELMI VYSOKÁ
22.02.2018 54,5 144 42 116,5 52,5 142 NEZDRAVÁ
22.02.2018 54,5 NEZDRAVÁ STŘEDNÍ 52,5 NEZDRAVÁ VYSOKÁ
23.02.2018 100 174 72,5 160 60 153,5 NEZDRAVÁ
23.02.2018 100 NEZDRAVÁ VYSOKÁ 60 NEZDRAVÁ VYSOKÁ
24.02.2018 66 156 59 153 64 155 NEZDRAVÁ
24.02.2018 66 NEZDRAVÁ VYSOKÁ 64 NEZDRAVÁ VELMI VYSOKÁ
25.02.2018 53 143,5 38,5 107 49,5 136 NEZDRAVÁ
25.02.2018 53 NEZDRAVÁ STŘEDNÍ 49,5 NEZDRAVÁ VYSOKÁ
26.02.2018 66,5 156,5 54 147 50,5 138 NEZDRAVÁ
26.02.2018 66,5 NEZDRAVÁ VYSOKÁ 50,5 NEZDRAVÁ VYSOKÁ
27.02.2018 50,5 138 52 141 52,5 142,5 NEZDRAVÁ
27.02.2018 50,5 NEZDRAVÁ STŘEDNÍ 52,5 NEZDRAVÁ VYSOKÁ
28.02.2018 57,5 151,5 50,5 138 51 139,5 NEZDRAVÁ
28.02.2018 57,5 NEZDRAVÁ VYSOKÁ 51 NEZDRAVÁ VYSOKÁ
01.03.2018 77 162 64,5 155,5 58,5 152,5 NEZDRAVÁ
01.03.2018 77 NEZDRAVÁ VYSOKÁ 58,5 NEZDRAVÁ VYSOKÁ
02.03.2018 74,5 161 84,5 166 75,5 161,5 NEZDRAVÁ
02.03.2018 74,5 NEZDRAVÁ VYSOKÁ 75,5 NEZDRAVÁ VELMI VYSOKÁ
03.03.2018 81,5 164,5 78,5 163 79,5 163,5 NEZDRAVÁ
03.03.2018 81,5 NEZDRAVÁ VYSOKÁ 79,5 NEZDRAVÁ VELMI VYSOKÁ
04.03.2018 78 162,5 71,5 159,5 80 164 NEZDRAVÁ
04.03.2018 78 NEZDRAVÁ VYSOKÁ 80 NEZDRAVÁ VELMI VYSOKÁ
05.03.2018 68,5 157,5 64 155,5 70,5 158,5 NEZDRAVÁ
05.03.2018 68,5 NEZDRAVÁ VYSOKÁ 70,5 NEZDRAVÁ VELMI VYSOKÁ
06.03.2018 123,5 186 114,5 181,5 89,5 168,5 NEZDRAVÁ
06.03.2018 123,5 NEZDRAVÁ VELMI VYSOKÁ 89,5 NEZDRAVÁ VELMI VYSOKÁ
07.03.2018 65 156 71 159,5 75 161 NEZDRAVÁ
07.03.2018 65 NEZDRAVÁ VYSOKÁ 75 NEZDRAVÁ VELMI VYSOKÁ
08.03.2018 27 82,5 35,5 100,5 54,5 147 NEZDRAVÁ
08.03.2018 27 MÍRNÁ NÍZKÁ 54,5 NEZDRAVÁ VYSOKÁ
09.03.2018 64,5 155,5 38,5 108,5 41 114 NEZDRAVÁ
09.03.2018 64,5 NEZDRAVÁ VYSOKÁ 41 NEZDRAVÁ VYSOKÁ
10.03.2018 29 87 26 81 33 96 MÍRNÁ
10.03.2018 29 MÍRNÁ NÍZKÁ 33 MÍRNÁ VYSOKÁ
11.03.2018 32 93 28 85 30 89 MÍRNÁ
11.03.2018 32 MÍRNÁ STŘEDNÍ 30 MÍRNÁ VYSOKÁ
12.03.2018 21,5 71 31 91 34 97 MÍRNÁ
12.03.2018 21,5 MÍRNÁ NÍZKÁ 34 MÍRNÁ VYSOKÁ
13.03.2018 16,5 59,5 16,5 59,5 24 76 MÍRNÁ
13.03.2018 16,5 MÍRNÁ NÍZKÁ 24 MÍRNÁ STŘEDNÍ
14.03.2018 67,5 157 42,5 119,5 29,5 87,5 MÍRNÁ
14.03.2018 67,5 NEZDRAVÁ VYSOKÁ 29,5 MÍRNÁ STŘEDNÍ
15.03.2018 53,5 145,5 45,5 125,5 37,5 106 NEZDRAVÁ
15.03.2018 53,5 NEZDRAVÁ STŘEDNÍ 37,5 NEZDRAVÁ VYSOKÁ
16.03.2018 35,5 101,5 42 118 42 117 NEZDRAVÁ
16.03.2018 35,5 NEZDRAVÁ STŘEDNÍ 42 NEZDRAVÁ VYSOKÁ
17.03.2018 39 109 37 104 37,5 106,5 NEZDRAVÁ
17.03.2018 39 NEZDRAVÁ STŘEDNÍ 37,5 NEZDRAVÁ VYSOKÁ
18.03.2018 31,5 93 23 74,5 29,5 87,5 MÍRNÁ
18.03.2018 31,5 MÍRNÁ STŘEDNÍ 29,5 MÍRNÁ STŘEDNÍ
19.03.2018 48 132 34 98 30,5 90 MÍRNÁ
19.03.2018 48 NEZDRAVÁ STŘEDNÍ 30,5 MÍRNÁ VYSOKÁ
20.03.2018 62 154,5 49,5 135,5 40,5 114 NEZDRAVÁ
20.03.2018 62 NEZDRAVÁ VYSOKÁ 40,5 NEZDRAVÁ VYSOKÁ
21.03.2018 82,5 165 49 134 40,5 113,5 NEZDRAVÁ
21.03.2018 82,5 NEZDRAVÁ VYSOKÁ 40,5 NEZDRAVÁ VYSOKÁ
22.03.2018 51,5 140 42,5 117 38,5 108,5 NEZDRAVÁ
22.03.2018 51,5 NEZDRAVÁ STŘEDNÍ 38,5 NEZDRAVÁ VYSOKÁ
23.03.2018 63,5 155 47 129 42,5 119,5 NEZDRAVÁ
23.03.2018 63,5 NEZDRAVÁ VYSOKÁ 42,5 NEZDRAVÁ VYSOKÁ
24.03.2018 70,5 158,5 48 131,5 44 121,5 NEZDRAVÁ
24.03.2018 70,5 NEZDRAVÁ VYSOKÁ 44 NEZDRAVÁ VYSOKÁ
25.03.2018 65,5 156 52,5 142,5 47,5 130,5 NEZDRAVÁ
25.03.2018 65,5 NEZDRAVÁ VYSOKÁ 47,5 NEZDRAVÁ VYSOKÁ
26.03.2018 61 154 62 154 54 147 NEZDRAVÁ
26.03.2018 61 NEZDRAVÁ VYSOKÁ 54 NEZDRAVÁ VYSOKÁ
27.03.2018 55 148,5 51 140 53 144 NEZDRAVÁ
27.03.2018 55 NEZDRAVÁ STŘEDNÍ 53 NEZDRAVÁ VYSOKÁ
28.03.2018 34 97,5 38,5 109 46,5 128 NEZDRAVÁ
28.03.2018 34 MÍRNÁ STŘEDNÍ 46,5 NEZDRAVÁ VYSOKÁ
29.03.2018 32 93 32 92,5 38 106,5 NEZDRAVÁ
29.03.2018 32 MÍRNÁ STŘEDNÍ 38 NEZDRAVÁ VYSOKÁ
30.03.2018 55,5 152,5 34,5 98,5 33,5 97 MÍRNÁ
30.03.2018 55,5 NEZDRAVÁ VYSOKÁ 33,5 MÍRNÁ VYSOKÁ
31.03.2018 62 153,5 65,5 156 52,5 142,5 NEZDRAVÁ
31.03.2018 62 NEZDRAVÁ VYSOKÁ 52,5 NEZDRAVÁ VYSOKÁ
01.04.2018 41 114,5 46,5 128 49,5 135,5 NEZDRAVÁ
01.04.2018 41 NEZDRAVÁ STŘEDNÍ 49,5 NEZDRAVÁ VYSOKÁ
02.04.2018 39,5 110,5 41 115 45 124,5 NEZDRAVÁ
02.04.2018 39,5 NEZDRAVÁ STŘEDNÍ 45 NEZDRAVÁ VYSOKÁ
03.04.2018 16 59 16 58,5 30 89 MÍRNÁ
03.04.2018 16 MÍRNÁ NÍZKÁ 30 MÍRNÁ STŘEDNÍ
04.04.2018 20 67,5 16 59 22 71,5 MÍRNÁ
04.04.2018 20 MÍRNÁ NÍZKÁ 22 MÍRNÁ STŘEDNÍ
05.04.2018 21 69,5 13 52 16,5 60,5 MÍRNÁ
05.04.2018 21 MÍRNÁ NÍZKÁ 16,5 MÍRNÁ NÍZKÁ
06.04.2018 24 76 13 52 14 55 MÍRNÁ
06.04.2018 24 MÍRNÁ NÍZKÁ 14 MÍRNÁ NÍZKÁ
07.04.2018 24 75 18 63 17 61,5 MÍRNÁ
07.04.2018 24 MÍRNÁ NÍZKÁ 17 MÍRNÁ NÍZKÁ
08.04.2018 65,5 156,5 43 119 28 83,5 MÍRNÁ
08.04.2018 65,5 NEZDRAVÁ VYSOKÁ 28 MÍRNÁ STŘEDNÍ
09.04.2018 63 155 43 119,5 37 103,5 NEZDRAVÁ
09.04.2018 63 NEZDRAVÁ VYSOKÁ 37 NEZDRAVÁ VYSOKÁ
10.04.2018 13 53 13 52 24 76 MÍRNÁ
10.04.2018 13 MÍRNÁ VELMI NÍZKÁ 24 MÍRNÁ STŘEDNÍ
11.04.2018 19 66 15 57 20 67 MÍRNÁ
11.04.2018 19 MÍRNÁ NÍZKÁ 20 MÍRNÁ STŘEDNÍ
12.04.2018 13,5 53,5 12,5 51,5 17 62 MÍRNÁ
12.04.2018 13,5 MÍRNÁ VELMI NÍZKÁ 17 MÍRNÁ NÍZKÁ
13.04.2018 17 62 14 56 14 56 MÍRNÁ
13.04.2018 17 MÍRNÁ NÍZKÁ 14 MÍRNÁ NÍZKÁ
14.04.2018 21 69 22 72 17 61 MÍRNÁ
14.04.2018 21 MÍRNÁ NÍZKÁ 17 MÍRNÁ NÍZKÁ
15.04.2018 19,5 61,5 16,5 60,5 17 60,5 MÍRNÁ
15.04.2018 19,5 MÍRNÁ NÍZKÁ 17 MÍRNÁ NÍZKÁ
16.04.2018 47,5 130,5 41,5 116 28 84,5 MÍRNÁ
16.04.2018 47,5 NEZDRAVÁ STŘEDNÍ 28 MÍRNÁ STŘEDNÍ
17.04.2018 41,5 115,5 43 119,5 36 103 NEZDRAVÁ
17.04.2018 41,5 NEZDRAVÁ STŘEDNÍ 36 NEZDRAVÁ VYSOKÁ
18.04.2018 22,5 73,5 26 80,5 33 94 MÍRNÁ
18.04.2018 22,5 MÍRNÁ NÍZKÁ 33 MÍRNÁ VYSOKÁ
19.04.2018 18,5 64 20 67,5 27 82 MÍRNÁ
19.04.2018 18,5 MÍRNÁ NÍZKÁ 27 MÍRNÁ STŘEDNÍ
20.04.2018 27,5 83 15,5 59 21 69,5 MÍRNÁ
20.04.2018 27,5 MÍRNÁ NÍZKÁ 21 MÍRNÁ STŘEDNÍ
21.04.2018 74,5 161 38 107 24,5 77 MÍRNÁ
21.04.2018 74,5 NEZDRAVÁ VYSOKÁ 24,5 MÍRNÁ STŘEDNÍ
22.04.2018 20,5 68,5 20,5 69 24,5 78 MÍRNÁ
22.04.2018 20,5 MÍRNÁ NÍZKÁ 24,5 MÍRNÁ STŘEDNÍ
23.04.2018 19,5 67 19,5 66 22,5 73 MÍRNÁ
23.04.2018 19,5 MÍRNÁ NÍZKÁ 22,5 MÍRNÁ STŘEDNÍ
24.04.2018 13 52,5 20,5 69 24 75,5 MÍRNÁ
24.04.2018 13 MÍRNÁ VELMI NÍZKÁ 24 MÍRNÁ STŘEDNÍ
25.04.2018 17 60 14 54 18 63 MÍRNÁ
25.04.2018 17 MÍRNÁ NÍZKÁ 18 MÍRNÁ NÍZKÁ
26.04.2018 10 43 11 46 15 58 MÍRNÁ
26.04.2018 10 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 15 MÍRNÁ NÍZKÁ
27.04.2018 9 36 8 33 12 49 DOBRÁ
27.04.2018 9 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 12 DOBRÁ NÍZKÁ
28.04.2018 25 79 17 60,5 18 63 MÍRNÁ
28.04.2018 25 MÍRNÁ NÍZKÁ 18 MÍRNÁ NÍZKÁ
29.04.2018 42 116,5 28 85 11,5 47,5 DOBRÁ
29.04.2018 42 NEZDRAVÁ STŘEDNÍ 11,5 DOBRÁ NÍZKÁ
30.04.2018 39 109 20 68 15,5 57,5 MÍRNÁ
30.04.2018 39 NEZDRAVÁ STŘEDNÍ 15,5 MÍRNÁ NÍZKÁ
01.05.2018 5,5 21,5 13,5 54 18 64 MÍRNÁ
01.05.2018 5,5 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 18 MÍRNÁ NÍZKÁ
02.05.2018 35 99 17 60,5 15 57 MÍRNÁ
02.05.2018 35 MÍRNÁ STŘEDNÍ 15 MÍRNÁ NÍZKÁ
03.05.2018 42,5 125,5 44,5 122,5 30,5 89,5 MÍRNÁ
03.05.2018 42,5 NEZDRAVÁ STŘEDNÍ 30,5 MÍRNÁ VYSOKÁ
04.05.2018 10,5 42,5 10,5 45,5 20,5 68,5 MÍRNÁ
04.05.2018 10,5 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 20,5 MÍRNÁ STŘEDNÍ
05.05.2018 5,5 22,5 7,5 30,5 14,5 56,5 MÍRNÁ
05.05.2018 5,5 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 14,5 MÍRNÁ NÍZKÁ
06.05.2018 7,5 30,5 7,5 31 12 50 DOBRÁ
06.05.2018 7,5 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 12 DOBRÁ NÍZKÁ
07.05.2018 10 42,5 9 37,5 11,5 49 DOBRÁ
07.05.2018 10 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 11,5 DOBRÁ NÍZKÁ
08.05.2018 11 44,5 9 38 11 46 DOBRÁ
08.05.2018 11 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 11 DOBRÁ NÍZKÁ
09.05.2018 10 41,5 13 52,5 12,5 51,5 MÍRNÁ
09.05.2018 10 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 12,5 MÍRNÁ NÍZKÁ
10.05.2018 15 57 15 56,5 14 54,5 MÍRNÁ
10.05.2018 15 MÍRNÁ VELMI NÍZKÁ 14 MÍRNÁ NÍZKÁ
11.05.2018 43,5 120,5 37 105 25,5 79,5 MÍRNÁ
11.05.2018 43,5 NEZDRAVÁ STŘEDNÍ 25,5 MÍRNÁ STŘEDNÍ
12.05.2018 45,5 125,5 42 116,5 34,5 98 MÍRNÁ
12.05.2018 45,5 NEZDRAVÁ STŘEDNÍ 34,5 MÍRNÁ VYSOKÁ
13.05.2018 12,5 51 16,5 59,5 27 82,5 MÍRNÁ
13.05.2018 12,5 MÍRNÁ VELMI NÍZKÁ 27 MÍRNÁ STŘEDNÍ
14.05.2018 22 72 17 61 21,5 71 MÍRNÁ
14.05.2018 22 MÍRNÁ NÍZKÁ 21,5 MÍRNÁ STŘEDNÍ
15.05.2018 12,5 51,5 17 61 22,5 72,5 MÍRNÁ
15.05.2018 12,5 MÍRNÁ VELMI NÍZKÁ 22,5 MÍRNÁ STŘEDNÍ
16.05.2018 25 78 26,5 81,5 25 78 MÍRNÁ
16.05.2018 25 MÍRNÁ NÍZKÁ 25 MÍRNÁ STŘEDNÍ
17.05.2018 37 104,5 39,5 111 32 93 MÍRNÁ
17.05.2018 37 NEZDRAVÁ STŘEDNÍ 32 MÍRNÁ VYSOKÁ
18.05.2018 34,5 99 33,5 95,5 31,5 91 MÍRNÁ
18.05.2018 34,5 MÍRNÁ STŘEDNÍ 31,5 MÍRNÁ VYSOKÁ
19.05.2018 8,5 35 19 65,5 27 82 MÍRNÁ
19.05.2018 8,5 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 27 MÍRNÁ STŘEDNÍ
20.05.2018 16 59 12,5 51 18,5 64,5 MÍRNÁ
20.05.2018 16 MÍRNÁ NÍZKÁ 18,5 MÍRNÁ NÍZKÁ
21.05.2018 11 44,5 10 40,5 14 55 MÍRNÁ
21.05.2018 11 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 14 MÍRNÁ NÍZKÁ
22.05.2018 18,5 64 14 55 14 55 MÍRNÁ
22.05.2018 18,5 MÍRNÁ NÍZKÁ 14 MÍRNÁ NÍZKÁ
23.05.2018 31 90,5 29 87,5 21,5 71 MÍRNÁ
23.05.2018 31 MÍRNÁ STŘEDNÍ 21,5 MÍRNÁ STŘEDNÍ
24.05.2018 13 53,5 17 61 20 67,5 MÍRNÁ
24.05.2018 13 MÍRNÁ VELMI NÍZKÁ 20 MÍRNÁ NÍZKÁ
25.05.2018 25,5 79,5 20,5 68,5 19,5 66,5 MÍRNÁ
25.05.2018 25,5 MÍRNÁ NÍZKÁ 19,5 MÍRNÁ NÍZKÁ
26.05.2018 33,5 96 26,5 81,5 22,5 73,5 MÍRNÁ
26.05.2018 33,5 MÍRNÁ STŘEDNÍ 22,5 MÍRNÁ STŘEDNÍ
27.05.2018 27,5 83,5 26 80,5 24,5 77,5 MÍRNÁ
27.05.2018 27,5 MÍRNÁ NÍZKÁ 24,5 MÍRNÁ STŘEDNÍ
28.05.2018 24 75,5 26,5 81 26,5 81,5 MÍRNÁ
28.05.2018 24 MÍRNÁ NÍZKÁ 26,5 MÍRNÁ STŘEDNÍ
29.05.2018 16 59,5 20 68 23 74,5 MÍRNÁ
29.05.2018 16 MÍRNÁ NÍZKÁ 23 MÍRNÁ STŘEDNÍ
30.05.2018 17 61 17 62 20 68 MÍRNÁ
30.05.2018 17 MÍRNÁ NÍZKÁ 20 MÍRNÁ NÍZKÁ
31.05.2018 13,5 54 15 57,5 18 63 MÍRNÁ
31.05.2018 13,5 MÍRNÁ VELMI NÍZKÁ 18 MÍRNÁ NÍZKÁ
01.06.2018 31,5 91,5 27,5 83,5 22 72 MÍRNÁ
01.06.2018 31,5 MÍRNÁ STŘEDNÍ 22 MÍRNÁ STŘEDNÍ
02.06.2018 36 102,5 22,5 73 20,5 68,5 MÍRNÁ
02.06.2018 36 NEZDRAVÁ STŘEDNÍ 20,5 MÍRNÁ STŘEDNÍ
03.06.2018 24 76 27 82,5 25,5 79 MÍRNÁ
03.06.2018 24 MÍRNÁ NÍZKÁ 25,5 MÍRNÁ STŘEDNÍ
04.06.2018 31 91 29,5 87,5 27,5 83 MÍRNÁ
04.06.2018 31 MÍRNÁ STŘEDNÍ 27,5 MÍRNÁ STŘEDNÍ
05.06.2018 35,5 100,5 35,5 101,5 32,5 93,5 MÍRNÁ
05.06.2018 35,5 MÍRNÁ STŘEDNÍ 32,5 MÍRNÁ VYSOKÁ
06.06.2018 3 12,5 9,5 38 21,5 71,5 MÍRNÁ
06.06.2018 3 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 21,5 MÍRNÁ STŘEDNÍ
07.06.2018 9,5 41 8,5 34 14,5 55 MÍRNÁ
07.06.2018 9,5 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 14,5 MÍRNÁ NÍZKÁ
08.06.2018 22 72,5 18 64 16 59,5 MÍRNÁ
08.06.2018 22 MÍRNÁ NÍZKÁ 16 MÍRNÁ NÍZKÁ
09.06.2018 29,5 87,5 28 84 21,5 71 MÍRNÁ
09.06.2018 29,5 MÍRNÁ NÍZKÁ 21,5 MÍRNÁ STŘEDNÍ
10.06.2018 23 73,5 21,5 70,5 22 71,5 MÍRNÁ
10.06.2018 23 MÍRNÁ NÍZKÁ 22 MÍRNÁ STŘEDNÍ
11.06.2018 33 94 32 93 27,5 83,5 MÍRNÁ
11.06.2018 33 MÍRNÁ STŘEDNÍ 27,5 MÍRNÁ STŘEDNÍ
12.06.2018 11,5 48,5 21,5 70,5 27 82 MÍRNÁ
12.06.2018 11,5 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 27 MÍRNÁ STŘEDNÍ
13.06.2018 7,5 33 17,5 62 22 71,5 MÍRNÁ
13.06.2018 7,5 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 22 MÍRNÁ STŘEDNÍ
14.06.2018 15,5 58,5 15 57,5 17,5 62,5 MÍRNÁ
14.06.2018 15,5 MÍRNÁ NÍZKÁ 17,5 MÍRNÁ NÍZKÁ
15.06.2018 27,5 83,5 23,5 75 20 68 MÍRNÁ
15.06.2018 27,5 MÍRNÁ NÍZKÁ 20 MÍRNÁ NÍZKÁ
16.06.2018 26 80,5 23 74,5 23 74 MÍRNÁ
16.06.2018 26 MÍRNÁ NÍZKÁ 23 MÍRNÁ STŘEDNÍ
17.06.2018 19,5 66,5 20 68 22 71,5 MÍRNÁ
17.06.2018 19,5 MÍRNÁ NÍZKÁ 22 MÍRNÁ STŘEDNÍ
18.06.2018 24 77 20 68 22 71 MÍRNÁ
18.06.2018 24 MÍRNÁ NÍZKÁ 22 MÍRNÁ STŘEDNÍ
19.06.2018 18 63,5 15 57 18 63 MÍRNÁ
19.06.2018 18 MÍRNÁ NÍZKÁ 18 MÍRNÁ NÍZKÁ
20.06.2018 13,5 54 12 50,5 15,5 58 MÍRNÁ
20.06.2018 13,5 MÍRNÁ VELMI NÍZKÁ 15,5 MÍRNÁ NÍZKÁ
21.06.2018 4 17 9,5 38,5 13,5 53,5 MÍRNÁ
21.06.2018 4 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 13,5 MÍRNÁ NÍZKÁ
22.06.2018 6,5 26,5 4,5 20 8,5 35 DOBRÁ
22.06.2018 6,5 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 8,5 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ
23.06.2018 7,5 30,5 7 29 7,5 31 DOBRÁ
23.06.2018 7,5 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 7,5 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ
24.06.2018 21 70 15,5 59 10,5 45 DOBRÁ
24.06.2018 21 MÍRNÁ NÍZKÁ 10,5 DOBRÁ NÍZKÁ
25.06.2018 9 37,5 8,5 35 10 42 DOBRÁ
25.06.2018 9 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 10 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ
26.06.2018 10,5 42,5 17,5 62,5 14,5 56,5 MÍRNÁ
26.06.2018 10,5 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 14,5 MÍRNÁ NÍZKÁ
27.06.2018 21,5 70,5 14 55 13,5 53,5 MÍRNÁ
27.06.2018 21,5 MÍRNÁ NÍZKÁ 13,5 MÍRNÁ NÍZKÁ
28.06.2018 29 86,5 25 77,5 19 66 MÍRNÁ
28.06.2018 29 MÍRNÁ NÍZKÁ 19 MÍRNÁ NÍZKÁ
29.06.2018 13 52 17 60 20 67 MÍRNÁ
29.06.2018 13 MÍRNÁ VELMI NÍZKÁ 20 MÍRNÁ NÍZKÁ
30.06.2018 6,5 26 4,5 19 11,5 48 DOBRÁ
30.06.2018 6,5 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 11,5 DOBRÁ NÍZKÁ
01.07.2018 2 7 3 12 8 33,5 DOBRÁ
01.07.2018 2 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 8 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ
02.07.2018 5,5 22 3,5 15 5,5 22 DOBRÁ
02.07.2018 5,5 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 5,5 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ
03.07.2018 7 29 5,5 22 5,5 21,5 DOBRÁ
03.07.2018 7 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 5,5 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ
04.07.2018 17 61 12 50 8 33 DOBRÁ
04.07.2018 17 MÍRNÁ NÍZKÁ 8 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ
05.07.2018 28,5 86 21 69,5 13 53,5 MÍRNÁ
05.07.2018 28,5 MÍRNÁ NÍZKÁ 13 MÍRNÁ NÍZKÁ
06.07.2018 10 42 15 57,5 17 61 MÍRNÁ
06.07.2018 10 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 17 MÍRNÁ NÍZKÁ
07.07.2018 6,5 27 6 25,5 11,5 49 DOBRÁ
07.07.2018 6,5 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 11,5 DOBRÁ NÍZKÁ
08.07.2018 17 62 10,5 45 9,5 38,5 DOBRÁ
08.07.2018 17 MÍRNÁ NÍZKÁ 9,5 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ
09.07.2018 6,5 26 10,5 43 12 49,5 DOBRÁ
09.07.2018 6,5 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 12 DOBRÁ NÍZKÁ
10.07.2018 14,5 56,5 12 49,5 11,5 47 DOBRÁ
10.07.2018 14,5 MÍRNÁ VELMI NÍZKÁ 11,5 DOBRÁ NÍZKÁ
11.07.2018 19 64,5 23 74,5 19 65,5 MÍRNÁ
11.07.2018 19 MÍRNÁ NÍZKÁ 19 MÍRNÁ NÍZKÁ
12.07.2018 20 68 18,5 64,5 19 65 MÍRNÁ
12.07.2018 20 MÍRNÁ NÍZKÁ 19 MÍRNÁ NÍZKÁ
13.07.2018 19 65,5 19 65,5 19 66 MÍRNÁ
13.07.2018 19 MÍRNÁ NÍZKÁ 19 MÍRNÁ NÍZKÁ
14.07.2018 24,5 76,5 20,5 68,5 19 66 MÍRNÁ
14.07.2018 24,5 MÍRNÁ NÍZKÁ 19 MÍRNÁ NÍZKÁ
15.07.2018 17,5 62 19 65,5 19 65,5 MÍRNÁ
15.07.2018 17,5 MÍRNÁ NÍZKÁ 19 MÍRNÁ NÍZKÁ
16.07.2018 16,5 60,5 12 49,5 15,5 58,5 MÍRNÁ
16.07.2018 16,5 MÍRNÁ NÍZKÁ 15,5 MÍRNÁ NÍZKÁ
17.07.2018 22,5 73 20,5 69 18,5 65 MÍRNÁ
17.07.2018 22,5 MÍRNÁ NÍZKÁ 18,5 MÍRNÁ NÍZKÁ
18.07.2018 23 73,5 25,5 78,5 23 74 MÍRNÁ
18.07.2018 23 MÍRNÁ NÍZKÁ 23 MÍRNÁ STŘEDNÍ
19.07.2018 29 86,5 24,5 77,5 23,5 75 MÍRNÁ
19.07.2018 29 MÍRNÁ NÍZKÁ 23,5 MÍRNÁ STŘEDNÍ
20.07.2018 27 82 23 73,5 23,5 74,5 MÍRNÁ
20.07.2018 27 MÍRNÁ NÍZKÁ 23,5 MÍRNÁ STŘEDNÍ
21.07.2018 26 80 25,5 79,5 25 78 MÍRNÁ
21.07.2018 26 MÍRNÁ NÍZKÁ 25 MÍRNÁ STŘEDNÍ
22.07.2018 14,5 56 18 62 22,5 73,5 MÍRNÁ
22.07.2018 14,5 MÍRNÁ VELMI NÍZKÁ 22,5 MÍRNÁ STŘEDNÍ
23.07.2018 19 66 23 73,5 23 74 MÍRNÁ
23.07.2018 19 MÍRNÁ NÍZKÁ 23 MÍRNÁ STŘEDNÍ
24.07.2018 11 46,5 12 49,5 18 63 MÍRNÁ
24.07.2018 11 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 18 MÍRNÁ NÍZKÁ
25.07.2018 10,5 43,5 10,5 43,5 15 56 MÍRNÁ
25.07.2018 10,5 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 15 MÍRNÁ NÍZKÁ
26.07.2018 13,5 54,5 13,5 53,5 14,5 56 MÍRNÁ
26.07.2018 13,5 MÍRNÁ VELMI NÍZKÁ 14,5 MÍRNÁ NÍZKÁ
27.07.2018 17,5 62,5 17,5 63 17 61,5 MÍRNÁ
27.07.2018 17,5 MÍRNÁ NÍZKÁ 17 MÍRNÁ NÍZKÁ
28.07.2018 19 66 23,5 75 18,5 64,5 MÍRNÁ
28.07.2018 19 MÍRNÁ NÍZKÁ 18,5 MÍRNÁ NÍZKÁ
29.07.2018 29,5 87 18 63 19,5 66 MÍRNÁ
29.07.2018 29,5 MÍRNÁ NÍZKÁ 19,5 MÍRNÁ NÍZKÁ
30.07.2018 16,5 61 14,5 56 16,5 60 MÍRNÁ
30.07.2018 16,5 MÍRNÁ NÍZKÁ 16,5 MÍRNÁ NÍZKÁ
31.07.2018 18,5 64,5 15,5 58 16 59 MÍRNÁ
31.07.2018 18,5 MÍRNÁ NÍZKÁ 16 MÍRNÁ NÍZKÁ
01.08.2018 24,5 77,5 19,5 66,5 17,5 62 MÍRNÁ
01.08.2018 24,5 MÍRNÁ NÍZKÁ 17,5 MÍRNÁ NÍZKÁ
02.08.2018 28,5 85 25,5 79,5 21,5 72 MÍRNÁ
02.08.2018 28,5 MÍRNÁ NÍZKÁ 21,5 MÍRNÁ STŘEDNÍ
03.08.2018 29,5 87 27,5 84 25 78 MÍRNÁ
03.08.2018 29,5 MÍRNÁ NÍZKÁ 25 MÍRNÁ STŘEDNÍ
04.08.2018 17,5 61,5 24,5 77 26 80 MÍRNÁ
04.08.2018 17,5 MÍRNÁ NÍZKÁ 26 MÍRNÁ STŘEDNÍ
05.08.2018 5,5 22 11,5 49 20,5 69 MÍRNÁ
05.08.2018 5,5 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 20,5 MÍRNÁ STŘEDNÍ
06.08.2018 3,5 15 3,5 15 11,5 48,5 DOBRÁ
06.08.2018 3,5 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 11,5 DOBRÁ NÍZKÁ
07.08.2018 7,5 32,5 6 24,5 8,5 35,5 DOBRÁ
07.08.2018 7,5 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 8,5 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ
08.08.2018 18 63,5 26 81 18 63,5 MÍRNÁ
08.08.2018 18 MÍRNÁ NÍZKÁ 18 MÍRNÁ NÍZKÁ
09.08.2018 25 79 21 70 19,5 67 MÍRNÁ
09.08.2018 25 MÍRNÁ NÍZKÁ 19,5 MÍRNÁ NÍZKÁ
10.08.2018 7,5 30,5 7 29,5 13,5 54,5 MÍRNÁ
10.08.2018 7,5 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 13,5 MÍRNÁ NÍZKÁ
11.08.2018 10,5 44,5 8,5 33 10,5 44,5 DOBRÁ
11.08.2018 10,5 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 10,5 DOBRÁ NÍZKÁ
12.08.2018 5,5 22,5 5 21 8 33,5 DOBRÁ
12.08.2018 5,5 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 8 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ
13.08.2018 13,5 54 8 35 7,5 31,5 DOBRÁ
13.08.2018 13,5 MÍRNÁ VELMI NÍZKÁ 7,5 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ
14.08.2018 5 21 6 25,5 8 33 DOBRÁ
14.08.2018 5 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 8 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ
15.08.2018 5 21 5 21 6 25 DOBRÁ
15.08.2018 5 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 6