Kvalita vzduchu - meteorologická stanice Frýdlant-Předměstí
Kvalita vzduchu - kombinace metodik USA/EPA a EU Doporučená hodnota WHO pro ochranu lidského zdraví


Měření prachových částic PM2.5 (čas zápisu 21:00-22:30) - Frýdlant-Předměstí
Měření prachových částic PM2.5 (čas zápisu 21:00-22:30) Úroveň znečištění ovzduší 24hod
DEN Úroveň znečištění Limit 24 hod. PM2.5 ≤ 25 μg/m3
DEN 1 hod. průměr 6 hod. průměr 24 hod. průměr
1 hod. průměr 24 hod. průměr
PM µg/m3 AQI PM µg/m3 AQI PM µg/m3 AQI
PM µg/m3 USA/EPA EU PM µg/m3 USA/EPA EU Překročení limitu
01.01.2019 8 33 19 66 27 82 MÍRNÁ
01.01.2019 8 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 27 MÍRNÁ STŘEDNÍ ANO
02.01.2019 30 89 23 74 22 72 MÍRNÁ
02.01.2019 30 MÍRNÁ NÍZKÁ 22 MÍRNÁ STŘEDNÍ NE
03.01.2019 45 124 36 102 25 78 MÍRNÁ
03.01.2019 45 NEZDRAVÁ STŘEDNÍ 25 MÍRNÁ STŘEDNÍ NE
04.01.2019 28 84 32 93 29 87 MÍRNÁ
04.01.2019 28 MÍRNÁ NÍZKÁ 29 MÍRNÁ STŘEDNÍ ANO
05.01.2019 28 84 28 84 27 82 MÍRNÁ
05.01.2019 28 MÍRNÁ NÍZKÁ 27 MÍRNÁ STŘEDNÍ ANO
06.01.2019 50 137 35 99 27 82 MÍRNÁ
06.01.2019 50 NEZDRAVÁ STŘEDNÍ 27 MÍRNÁ STŘEDNÍ ANO
07.01.2019 39 110 38 107 31 91 MÍRNÁ
07.01.2019 39 NEZDRAVÁ STŘEDNÍ 31 MÍRNÁ VYSOKÁ ANO
08.01.2019 15 57 14 55 21 70 MÍRNÁ
08.01.2019 15 MÍRNÁ VELMI NÍZKÁ 21 MÍRNÁ STŘEDNÍ NE
09.01.2019 44 122 32 93 23 74 MÍRNÁ
09.01.2019 44 NEZDRAVÁ STŘEDNÍ 23 MÍRNÁ STŘEDNÍ NE
10.01.2019 46 127 43 119 33 95 MÍRNÁ
10.01.2019 46 NEZDRAVÁ STŘEDNÍ 33 MÍRNÁ VYSOKÁ ANO
11.01.2019 19 66 22 72 27 82 MÍRNÁ
11.01.2019 19 MÍRNÁ NÍZKÁ 27 MÍRNÁ STŘEDNÍ ANO
12.01.2019 13 53 20 68 23 74 MÍRNÁ
12.01.2019 13 MÍRNÁ VELMI NÍZKÁ 23 MÍRNÁ STŘEDNÍ NE
13.01.2019 7 29 12 50 17 61 MÍRNÁ
13.01.2019 7 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 17 MÍRNÁ NÍZKÁ NE
14.01.2019 25 78 14 55 13 53 MÍRNÁ
14.01.2019 25 MÍRNÁ NÍZKÁ 13 MÍRNÁ NÍZKÁ NE
15.01.2019 17 61 17 61 14 55 MÍRNÁ
15.01.2019 17 MÍRNÁ NÍZKÁ 14 MÍRNÁ NÍZKÁ NE
16.01.2019 19 66 18 63 16 59 MÍRNÁ
16.01.2019 19 MÍRNÁ NÍZKÁ 16 MÍRNÁ NÍZKÁ NE
17.01.2019 13 53 23 74 20 68 MÍRNÁ
17.01.2019 13 MÍRNÁ VELMI NÍZKÁ 20 MÍRNÁ NÍZKÁ NE
18.01.2019 46 125 37 103 27 80 MÍRNÁ
18.01.2019 46 NEZDRAVÁ STŘEDNÍ 27 MÍRNÁ STŘEDNÍ ANO
19.01.2019 83 165 54 147 30 89 MÍRNÁ
19.01.2019 83 NEZDRAVÁ VYSOKÁ 30 MÍRNÁ STŘEDNÍ ANO
20.01.2019 79 163 65 156 46 127 NEZDRAVÁ
20.01.2019 79 NEZDRAVÁ VYSOKÁ 46 NEZDRAVÁ VYSOKÁ ANO
21.01.2019 86 167 85 166 63 155 NEZDRAVÁ
21.01.2019 86 NEZDRAVÁ VYSOKÁ 63 NEZDRAVÁ VELMI VYSOKÁ ANO
22.01.2019 70 158 57 152 57 152 NEZDRAVÁ
22.01.2019 70 NEZDRAVÁ VYSOKÁ 57 NEZDRAVÁ VYSOKÁ ANO
23.01.2019 131 190 96 172 76 162 NEZDRAVÁ
23.01.2019 131 NEZDRAVÁ VELMI VYSOKÁ 76 NEZDRAVÁ VELMI VYSOKÁ ANO
24.01.2019 59 153 72 160 82 165 NEZDRAVÁ
24.01.2019 59 NEZDRAVÁ VYSOKÁ 82 NEZDRAVÁ VELMI VYSOKÁ ANO
25.01.2019 53 144 57 152 69 158 NEZDRAVÁ
25.01.2019 53 NEZDRAVÁ STŘEDNÍ 69 NEZDRAVÁ VELMI VYSOKÁ ANO
26.01.2019 28 84 33 95 50 137 NEZDRAVÁ
26.01.2019 28 MÍRNÁ NÍZKÁ 50 NEZDRAVÁ VYSOKÁ ANO
27.01.2019 30 89 28 84 37 105 NEZDRAVÁ
27.01.2019 30 MÍRNÁ NÍZKÁ 37 NEZDRAVÁ VYSOKÁ ANO
28.01.2019 18 63 24 76 31 91 MÍRNÁ
28.01.2019 18 MÍRNÁ NÍZKÁ 31 MÍRNÁ VYSOKÁ ANO
29.01.2019 37 105 30 89 27 82 MÍRNÁ
29.01.2019 37 NEZDRAVÁ STŘEDNÍ 27 MÍRNÁ STŘEDNÍ ANO
30.01.2019 32 93 30 89 29 87 MÍRNÁ
30.01.2019 32 MÍRNÁ STŘEDNÍ 29 MÍRNÁ STŘEDNÍ ANO
31.01.2019 75 161 54 147 39 110 NEZDRAVÁ
31.01.2019 75 NEZDRAVÁ VYSOKÁ 39 NEZDRAVÁ VYSOKÁ ANO
01.02.2019 79 163 61 154 46 127 NEZDRAVÁ
01.02.2019 79 NEZDRAVÁ VYSOKÁ 46 NEZDRAVÁ VYSOKÁ ANO
02.02.2019 74 161 66 156 57 152 NEZDRAVÁ
02.02.2019 74 NEZDRAVÁ VYSOKÁ 57 NEZDRAVÁ VYSOKÁ ANO
03.02.2019 47 129 40 112 49 134 NEZDRAVÁ
03.02.2019 47 NEZDRAVÁ STŘEDNÍ 49 NEZDRAVÁ VYSOKÁ ANO
04.02.2019 59 153 51 139 46 127 NEZDRAVÁ
04.02.2019 59 NEZDRAVÁ VYSOKÁ 46 NEZDRAVÁ VYSOKÁ ANO
05.02.2019 68 157 47 129 41 115 NEZDRAVÁ
05.02.2019 68 NEZDRAVÁ VYSOKÁ 41 NEZDRAVÁ VYSOKÁ ANO
06.02.2019 59 153 53 144 46 127 NEZDRAVÁ
06.02.2019 59 NEZDRAVÁ VYSOKÁ 46 NEZDRAVÁ VYSOKÁ ANO
07.02.2019 51 139 42 117 41 115 NEZDRAVÁ
07.02.2019 51 NEZDRAVÁ STŘEDNÍ 41 NEZDRAVÁ VYSOKÁ ANO
08.02.2019 22 72 31 91 37 105 NEZDRAVÁ
08.02.2019 22 MÍRNÁ NÍZKÁ 37 NEZDRAVÁ VYSOKÁ ANO
09.02.2019 16 59 18 63 27 82 MÍRNÁ
09.02.2019 16 MÍRNÁ NÍZKÁ 27 MÍRNÁ STŘEDNÍ ANO
10.02.2019 40 112 25 78 22 72 MÍRNÁ
10.02.2019 40 NEZDRAVÁ STŘEDNÍ 22 MÍRNÁ STŘEDNÍ NE
11.02.2019 11 46 15 57 18 63 MÍRNÁ
11.02.2019 11 DOBRÁ NÍZKÁ 18 MÍRNÁ NÍZKÁ NE
12.02.2019 82 165 40 112 22 72 MÍRNÁ
12.02.2019 82 NEZDRAVÁ VYSOKÁ 22 MÍRNÁ STŘEDNÍ NE
13.02.2019 45 124 44 122 32 93 MÍRNÁ
13.02.2019 45 NEZDRAVÁ STŘEDNÍ 32 MÍRNÁ VYSOKÁ ANO
14.02.2019 52 142 48 132 40 112 NEZDRAVÁ
14.02.2019 52 NEZDRAVÁ STŘEDNÍ 40 NEZDRAVÁ VYSOKÁ ANO
15.02.2019 47 129 36 102 36 102 NEZDRAVÁ
15.02.2019 47 NEZDRAVÁ STŘEDNÍ 36 NEZDRAVÁ VYSOKÁ ANO
16.02.2019 63 155 50 137 37 105 NEZDRAVÁ
16.02.2019 63 NEZDRAVÁ VYSOKÁ 37 NEZDRAVÁ VYSOKÁ ANO
17.02.2019 89 168 64 155 47 129 NEZDRAVÁ
17.02.2019 89 NEZDRAVÁ VYSOKÁ 47 NEZDRAVÁ VYSOKÁ ANO
18.02.2019 58 152 50 137 47 129 NEZDRAVÁ
18.02.2019 58 NEZDRAVÁ VYSOKÁ 47 NEZDRAVÁ VYSOKÁ ANO
19.02.2019 43 119 55 149 52 142 NEZDRAVÁ
19.02.2019 43 NEZDRAVÁ STŘEDNÍ 52 NEZDRAVÁ VYSOKÁ ANO
20.02.2019 54 147 47 129 47 129 NEZDRAVÁ
20.02.2019 54 NEZDRAVÁ STŘEDNÍ 47 NEZDRAVÁ VYSOKÁ ANO
21.02.2019 62 154 52 142 48 132 NEZDRAVÁ
21.02.2019 62 NEZDRAVÁ VYSOKÁ 48 NEZDRAVÁ VYSOKÁ ANO
22.02.2019 31 91 35 99 39 110 NEZDRAVÁ
22.02.2019 31 MÍRNÁ STŘEDNÍ 39 NEZDRAVÁ VYSOKÁ ANO
23.02.2019 59 153 41 115 37 105 NEZDRAVÁ
23.02.2019 59 NEZDRAVÁ VYSOKÁ 37 NEZDRAVÁ VYSOKÁ ANO
24.02.2019 56 151 46 127 41 115 NEZDRAVÁ
24.02.2019 56 NEZDRAVÁ VYSOKÁ 41 NEZDRAVÁ VYSOKÁ ANO
25.02.2019 66 156 48 132 40 112 NEZDRAVÁ
25.02.2019 66 NEZDRAVÁ VYSOKÁ 40 NEZDRAVÁ VYSOKÁ ANO
26.02.2019 78 163 60 153 47 129 NEZDRAVÁ
26.02.2019 78 NEZDRAVÁ VYSOKÁ 47 NEZDRAVÁ VYSOKÁ ANO
27.02.2019 74 161 60 153 53 144 NEZDRAVÁ
27.02.2019 74 NEZDRAVÁ VYSOKÁ 53 NEZDRAVÁ VYSOKÁ ANO
28.02.2019 66 156 52 142 48 132 NEZDRAVÁ
28.02.2019 66 NEZDRAVÁ VYSOKÁ 48 NEZDRAVÁ VYSOKÁ ANO
01.03.2019 70 158 69 158 61 154 NEZDRAVÁ
01.03.2019 70 NEZDRAVÁ VYSOKÁ 61 NEZDRAVÁ VELMI VYSOKÁ ANO
02.03.2019 50 137 52 142 54 147 NEZDRAVÁ
02.03.2019 50 NEZDRAVÁ STŘEDNÍ 54 NEZDRAVÁ VYSOKÁ ANO
03.03.2019 21 70 29 87 43 119 NEZDRAVÁ
03.03.2019 21 MÍRNÁ NÍZKÁ 43 NEZDRAVÁ VYSOKÁ ANO
04.03.2019 7 29 9 38 25 78 MÍRNÁ
04.03.2019 7 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 25 MÍRNÁ STŘEDNÍ NE
05.03.2019 32 93 17 61 19 66 MÍRNÁ
05.03.2019 32 MÍRNÁ STŘEDNÍ 19 MÍRNÁ NÍZKÁ NE
06.03.2019 15 57 16 59 18 63 MÍRNÁ
06.03.2019 15 MÍRNÁ VELMI NÍZKÁ 18 MÍRNÁ NÍZKÁ NE
07.03.2019 10 42 14 55 16 59 MÍRNÁ
07.03.2019 10 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 16 MÍRNÁ NÍZKÁ NE
08.03.2019 25 78 15 57 13 53 MÍRNÁ
08.03.2019 25 MÍRNÁ NÍZKÁ 13 MÍRNÁ NÍZKÁ NE
09.03.2019 8 33 13 53 14 55 MÍRNÁ
09.03.2019 8 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 14 MÍRNÁ NÍZKÁ NE
10.03.2019 10 42 14 55 14 55 MÍRNÁ
10.03.2019 10 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 14 MÍRNÁ NÍZKÁ NE
11.03.2019 28 84 21 70 15 57 MÍRNÁ
11.03.2019 28 MÍRNÁ NÍZKÁ 15 MÍRNÁ NÍZKÁ NE
12.03.2019 13 53 16 59 15 57 MÍRNÁ
12.03.2019 13 MÍRNÁ VELMI NÍZKÁ 15 MÍRNÁ NÍZKÁ NE
13.03.2019 9 38 9 38 11 46 DOBRÁ
13.03.2019 9 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 11 DOBRÁ NÍZKÁ NE
14.03.2019 12 50 15 57 13 53 MÍRNÁ
14.03.2019 12 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 13 MÍRNÁ NÍZKÁ NE
15.03.2019 17 61 13 53 12 50 DOBRÁ
15.03.2019 17 MÍRNÁ NÍZKÁ 12 DOBRÁ NÍZKÁ NE
16.03.2019 32 93 17 61 12 50 DOBRÁ
16.03.2019 32 MÍRNÁ STŘEDNÍ 12 DOBRÁ NÍZKÁ NE
17.03.2019 14 55 12 50 12 50 DOBRÁ
17.03.2019 14 MÍRNÁ VELMI NÍZKÁ 12 DOBRÁ NÍZKÁ NE
18.03.2019 15 57 15 57 12 50 DOBRÁ
18.03.2019 15 MÍRNÁ VELMI NÍZKÁ 12 DOBRÁ NÍZKÁ NE
19.03.2019 32 93 23 74 16 59 MÍRNÁ
19.03.2019 32 MÍRNÁ STŘEDNÍ 16 MÍRNÁ NÍZKÁ NE
20.03.2019 55 149 34 97 24 76 MÍRNÁ
20.03.2019 55 NEZDRAVÁ STŘEDNÍ 24 MÍRNÁ STŘEDNÍ NE
21.03.2019 63 155 41 115 29 87 MÍRNÁ
21.03.2019 63 NEZDRAVÁ VYSOKÁ 29 MÍRNÁ STŘEDNÍ ANO
22.03.2019 77 162 57 152 42 117 NEZDRAVÁ
22.03.2019 77 NEZDRAVÁ VYSOKÁ 42 NEZDRAVÁ VYSOKÁ ANO
23.03.2019 69 158 50 137 44 122 NEZDRAVÁ
23.03.2019 69 NEZDRAVÁ VYSOKÁ 44 NEZDRAVÁ VYSOKÁ ANO
24.03.2019 60 153 51 139 46 127 NEZDRAVÁ
24.03.2019 60 NEZDRAVÁ VYSOKÁ 46 NEZDRAVÁ VYSOKÁ ANO
25.03.2019 29 87 31 91 39 110 NEZDRAVÁ
25.03.2019 29 MÍRNÁ NÍZKÁ 39 NEZDRAVÁ VYSOKÁ ANO
26.03.2019 27 82 24 76 31 91 MÍRNÁ
26.03.2019 27 MÍRNÁ NÍZKÁ 31 MÍRNÁ VYSOKÁ ANO
27.03.2019 48 132 37 105 32 93 MÍRNÁ
27.03.2019 48 NEZDRAVÁ STŘEDNÍ 32 MÍRNÁ VYSOKÁ ANO
28.03.2019 48 132 44 122 37 105 NEZDRAVÁ
28.03.2019 48 NEZDRAVÁ STŘEDNÍ 37 NEZDRAVÁ VYSOKÁ ANO
29.03.2019 56 151 38 107 35 99 MÍRNÁ
29.03.2019 56 NEZDRAVÁ VYSOKÁ 35 MÍRNÁ VYSOKÁ ANO
30.03.2019 57 152 48 132 40 112 NEZDRAVÁ
30.03.2019 57 NEZDRAVÁ VYSOKÁ 40 NEZDRAVÁ VYSOKÁ ANO
31.03.2019 30 89 44 122 43 119 NEZDRAVÁ
31.03.2019 30 MÍRNÁ NÍZKÁ 43 NEZDRAVÁ VYSOKÁ ANO
01.04.2019 10 42 12 50 27 82 MÍRNÁ
01.04.2019 10 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 27 MÍRNÁ STŘEDNÍ ANO
02.04.2019 31 91 28 84 27 82 MÍRNÁ
02.04.2019 31 MÍRNÁ STŘEDNÍ 27 MÍRNÁ STŘEDNÍ ANO
03.04.2019 43 119 37 105 31 91 MÍRNÁ
03.04.2019 43 NEZDRAVÁ STŘEDNÍ 31 MÍRNÁ VYSOKÁ ANO
04.04.2019 31 91 27 82 29 87 MÍRNÁ
04.04.2019 31 MÍRNÁ STŘEDNÍ 29 MÍRNÁ STŘEDNÍ ANO
05.04.2019 39 110 29 87 28 84 MÍRNÁ
05.04.2019 39 NEZDRAVÁ STŘEDNÍ 28 MÍRNÁ STŘEDNÍ ANO
06.04.2019 76 162 55 149 39 110 NEZDRAVÁ
06.04.2019 76 NEZDRAVÁ VYSOKÁ 39 NEZDRAVÁ VYSOKÁ ANO
07.04.2019 58 152 57 152 48 132 NEZDRAVÁ
07.04.2019 58 NEZDRAVÁ VYSOKÁ 48 NEZDRAVÁ VYSOKÁ ANO
08.04.2019 53 144 46 127 48 132 NEZDRAVÁ
08.04.2019 53 NEZDRAVÁ STŘEDNÍ 48 NEZDRAVÁ VYSOKÁ ANO
09.04.2019 62 154 60 153 55 149 NEZDRAVÁ
09.04.2019 62 NEZDRAVÁ VYSOKÁ 55 NEZDRAVÁ VYSOKÁ ANO
10.04.2019 31 91 32 93 45 124 NEZDRAVÁ
10.04.2019 31 MÍRNÁ STŘEDNÍ 45 NEZDRAVÁ VYSOKÁ ANO
11.04.2019 23 74 23 74 34 97 MÍRNÁ
11.04.2019 23 MÍRNÁ NÍZKÁ 34 MÍRNÁ VYSOKÁ ANO
12.04.2019 47 129 37 105 34 97 MÍRNÁ
12.04.2019 47 NEZDRAVÁ STŘEDNÍ 34 MÍRNÁ VYSOKÁ ANO
13.04.2019 47 129 46 127 41 115 NEZDRAVÁ
13.04.2019 47 NEZDRAVÁ STŘEDNÍ 41 NEZDRAVÁ VYSOKÁ ANO
14.04.2019 63 155 52 142 44 122 NEZDRAVÁ
14.04.2019 63 NEZDRAVÁ VYSOKÁ 44 NEZDRAVÁ VYSOKÁ ANO
15.04.2019 30 89 28 84 37 105 NEZDRAVÁ
15.04.2019 30 MÍRNÁ NÍZKÁ 37 NEZDRAVÁ VYSOKÁ ANO
16.04.2019 30 89 28 84 33 95 MÍRNÁ
16.04.2019 30 MÍRNÁ NÍZKÁ 33 MÍRNÁ VYSOKÁ ANO
17.04.2019 31 91 29 87 32 93 MÍRNÁ
17.04.2019 31 MÍRNÁ STŘEDNÍ 32 MÍRNÁ VYSOKÁ ANO
18.04.2019 35 99 28 84 31 91 MÍRNÁ
18.04.2019 35 MÍRNÁ STŘEDNÍ 31 MÍRNÁ VYSOKÁ ANO
19.04.2019 31 91 28 84 30 89 MÍRNÁ
19.04.2019 31 MÍRNÁ STŘEDNÍ 30 MÍRNÁ STŘEDNÍ ANO
20.04.2019 24 76 24 76 29 87 MÍRNÁ
20.04.2019 24 MÍRNÁ NÍZKÁ 29 MÍRNÁ STŘEDNÍ ANO
21.04.2019 20 68 15 57 23 74 MÍRNÁ
21.04.2019 20 MÍRNÁ NÍZKÁ 23 MÍRNÁ STŘEDNÍ NE
22.04.2019 30 89 20 68 21 70 MÍRNÁ
22.04.2019 30 MÍRNÁ NÍZKÁ 21 MÍRNÁ STŘEDNÍ NE
23.04.2019 16 59 29 87 26 80 MÍRNÁ
23.04.2019 16 MÍRNÁ NÍZKÁ 26 MÍRNÁ STŘEDNÍ ANO
24.04.2019 30 89 33 95 31 91 MÍRNÁ
24.04.2019 30 MÍRNÁ NÍZKÁ 31 MÍRNÁ VYSOKÁ ANO
25.04.2019 10 42 9 38 20 68 MÍRNÁ
25.04.2019 10 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 20 MÍRNÁ NÍZKÁ NE
26.04.2019 17 61 11 46 15 57 MÍRNÁ
26.04.2019 17 MÍRNÁ NÍZKÁ 15 MÍRNÁ NÍZKÁ NE
27.04.2019 34 97 23 74 18 63 MÍRNÁ
27.04.2019 34 MÍRNÁ STŘEDNÍ 18 MÍRNÁ NÍZKÁ NE
28.04.2019 15 57 20 68 20 68 MÍRNÁ
28.04.2019 15 MÍRNÁ VELMI NÍZKÁ 20 MÍRNÁ NÍZKÁ NE
29.04.2019 45 124 34 97 25 78 MÍRNÁ
29.04.2019 45 MÍRNÁ STŘEDNÍ 25 MÍRNÁ STŘEDNÍ NE
30.04.2019 79 163 52 142 36 102 NEZDRAVÁ
30.04.2019 79 NEZDRAVÁ VYSOKÁ 36 NEZDRAVÁ VYSOKÁ ANO
01.05.2019 40 112 53 144 51 139 NEZDRAVÁ
01.05.2019 40 NEZDRAVÁ STŘEDNÍ 51 NEZDRAVÁ VYSOKÁ ANO
02.05.2019 54 147 46 127 48 132 NEZDRAVÁ
02.05.2019 54 NEZDRAVÁ STŘEDNÍ 48 NEZDRAVÁ VYSOKÁ ANO
03.05.2019 48 132 29 87 38 107 NEZDRAVÁ
03.05.2019 48 NEZDRAVÁ STŘEDNÍ 38 NEZDRAVÁ VYSOKÁ ANO
04.05.2019 43 119 35 99 35 99 MÍRNÁ
04.05.2019 43 NEZDRAVÁ STŘEDNÍ 35 MÍRNÁ VYSOKÁ ANO
05.05.2019 44 122 28 84 31 91 MÍRNÁ
05.05.2019 44 NEZDRAVÁ STŘEDNÍ 31 MÍRNÁ VYSOKÁ ANO
06.05.2019 33 95 23 74 26 81 MÍRNÁ
06.05.2019 33 MÍRNÁ STŘEDNÍ 26 MÍRNÁ STŘEDNÍ ANO
07.05.2019 52 142 36 102 29 87 MÍRNÁ
07.05.2019 52 NEZDRAVÁ STŘEDNÍ 29 MÍRNÁ STŘEDNÍ ANO
08.05.2019 14 55 16 59 24 76 MÍRNÁ
08.05.2019 14 MÍRNÁ VELMI NÍZKÁ 24 MÍRNÁ STŘEDNÍ NE
09.05.2019 19 66 18 63 21 70 MÍRNÁ
09.05.2019 19 MÍRNÁ NÍZKÁ 21 MÍRNÁ STŘEDNÍ NE
10.05.2019 15 57 12 50 16 59 MÍRNÁ
10.05.2019 15 MÍRNÁ VELMI NÍZKÁ 16 MÍRNÁ NÍZKÁ NE
11.05.2019 7 29 21 70 27 82 MÍRNÁ
11.05.2019 7 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 27 MÍRNÁ STŘEDNÍ ANO
12.05.2019 10 43 14 56 24 76 MÍRNÁ
12.05.2019 10 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 24 MÍRNÁ STŘEDNÍ NE
13.05.2019 12 49 10 41 17 61 MÍRNÁ
13.05.2019 12 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 17 MÍRNÁ NÍZKÁ NE
14.05.2019 16 60 13 52 15 56 MÍRNÁ
14.05.2019 16 MÍRNÁ NÍZKÁ 15 MÍRNÁ NÍZKÁ NE
15.05.2019 27 83 18 64 15 58 MÍRNÁ
15.05.2019 27 MÍRNÁ NÍZKÁ 15 MÍRNÁ NÍZKÁ NE
16.05.2019 40 113 31 90 21 70 MÍRNÁ
16.05.2019 40 NEZDRAVÁ STŘEDNÍ 21 MÍRNÁ STŘEDNÍ NE
17.05.2019 15 57 21 70 26 80 MÍRNÁ
17.05.2019 15 MÍRNÁ VELMI NÍZKÁ 26 MÍRNÁ STŘEDNÍ ANO
18.05.2019 21 70 16 59 20 68 MÍRNÁ
18.05.2019 21 MÍRNÁ NÍZKÁ 20 MÍRNÁ NÍZKÁ NE
19.05.2019 15 57 15 57 19 66 MÍRNÁ
19.05.2019 15 MÍRNÁ VELMI NÍZKÁ 19 MÍRNÁ NÍZKÁ NE
20.05.2019 8 33 12 52 17 61 MÍRNÁ
20.05.2019 8 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 17 MÍRNÁ NÍZKÁ NE
21.05.2019 23 73 12 51 13 54 MÍRNÁ
21.05.2019 23 MÍRNÁ NÍZKÁ 13 MÍRNÁ NÍZKÁ NE
22.05.2019 16 59 17 61 15 57 MÍRNÁ
22.05.2019 16 MÍRNÁ NÍZKÁ 15 MÍRNÁ NÍZKÁ NE
23.05.2019 9 36 11 44 14 56 MÍRNÁ
23.05.2019 9 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 14 MÍRNÁ NÍZKÁ NE
24.05.2019 24 76 13 53 12 50 DOBRÁ
24.05.2019 24 MÍRNÁ NÍZKÁ 12 DOBRÁ NÍZKÁ NE
25.05.2019 27 82 23 74 18 63 MÍRNÁ
25.05.2019 27 MÍRNÁ NÍZKÁ 18 MÍRNÁ NÍZKÁ NE
26.05.2019 19 66 18 63 20 68 MÍRNÁ
26.05.2019 19 MÍRNÁ NÍZKÁ 20 MÍRNÁ NÍZKÁ NE
27.05.2019 10 43 10 42 15 58 MÍRNÁ
27.05.2019 10 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 15 MÍRNÁ NÍZKÁ NE
28.05.2019 29 86 25 78 20 67 MÍRNÁ
28.05.2019 29 MÍRNÁ NÍZKÁ 20 MÍRNÁ NÍZKÁ NE
29.05.2019 8 33 9 38 15 57 MÍRNÁ
29.05.2019 8 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 15 MÍRNÁ NÍZKÁ NE
30.05.2019 10 42 7 29 10 42 DOBRÁ
30.05.2019 10 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 10 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ NE
31.05.2019 18 63 12 50 11 46 DOBRÁ
31.05.2019 18 MÍRNÁ NÍZKÁ 11 DOBRÁ NÍZKÁ NE
01.06.2019 25 78 16 59 13 53 MÍRNÁ
01.06.2019 25 MÍRNÁ NÍZKÁ 13 MÍRNÁ NÍZKÁ NE
02.06.2019 12 50 11 46 12 50 DOBRÁ
02.06.2019 12 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 12 DOBRÁ NÍZKÁ NE
03.06.2019 10 42 7 29 10 42 DOBRÁ
03.06.2019 10 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 10 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ NE
04.06.2019 25 78 21 70 16 59 MÍRNÁ
04.06.2019 25 MÍRNÁ NÍZKÁ 16 MÍRNÁ NÍZKÁ NE
05.06.2019 22 73 20 67 17 62 MÍRNÁ
05.06.2019 22 MÍRNÁ NÍZKÁ 17 MÍRNÁ NÍZKÁ NE
06.06.2019 24 76 20 67 18 63 MÍRNÁ
06.06.2019 24 MÍRNÁ NÍZKÁ 18 MÍRNÁ NÍZKÁ NE
07.06.2019 31 91 29 87 22 72 MÍRNÁ
07.06.2019 31 MÍRNÁ STŘEDNÍ 22 MÍRNÁ STŘEDNÍ NE
08.06.2019 3 13 9 18 17 61 MÍRNÁ
08.06.2019 3 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 17 MÍRNÁ NÍZKÁ NE
09.06.2019 11 44 6 27 13 53 MÍRNÁ
09.06.2019 11 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 13 MÍRNÁ NÍZKÁ NE
10.06.2019 22 72 17 62 15 57 MÍRNÁ
10.06.2019 22 MÍRNÁ NÍZKÁ 15 MÍRNÁ NÍZKÁ NE
11.06.2019 22 72 21 70 17 62 MÍRNÁ
11.06.2019 22 MÍRNÁ NÍZKÁ 17 MÍRNÁ NÍZKÁ NE
12.06.2019 16 59 17 61 17 62 MÍRNÁ
12.06.2019 16 MÍRNÁ NÍZKÁ 17 MÍRNÁ NÍZKÁ NE
13.06.2019 11 48 13 52 16 58 MÍRNÁ
13.06.2019 11 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 16 MÍRNÁ NÍZKÁ NE
14.06.2019 20 68 16 59 16 59 MÍRNÁ
14.06.2019 20 MÍRNÁ NÍZKÁ 16 MÍRNÁ NÍZKÁ NE
15.06.2019 15 57 22 72 19 66 MÍRNÁ
15.06.2019 15 MÍRNÁ VELMI NÍZKÁ 19 MÍRNÁ NÍZKÁ NE
16.06.2019 16 59 14 55 17 61 MÍRNÁ
16.06.2019 16 MÍRNÁ NÍZKÁ 17 MÍRNÁ NÍZKÁ NE
17.06.2019 14 55 12 50 15 57 MÍRNÁ
17.06.2019 14 MÍRNÁ VELMI NÍZKÁ 15 MÍRNÁ NÍZKÁ NE
18.06.2019 19 66 13 52 14 54 MÍRNÁ
18.06.2019 19 MÍRNÁ NÍZKÁ 14 MÍRNÁ NÍZKÁ NE
19.06.2019 10 40 15 58 15 57 MÍRNÁ
19.06.2019 10 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 15 MÍRNÁ NÍZKÁ NE
20.06.2019 8 35 10 42 13 53 MÍRNÁ
20.06.2019 8 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 13 MÍRNÁ NÍZKÁ NE
21.06.2019 15 57 14 55 13 53 MÍRNÁ
21.06.2019 15 MÍRNÁ VELMI NÍZKÁ 13 MÍRNÁ NÍZKÁ NE
22.06.2019 11 46 15 57 15 57 MÍRNÁ
22.06.2019 11 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 15 MÍRNÁ NÍZKÁ NE
23.06.2019 10 42 11 46 13 53 MÍRNÁ
23.06.2019 10 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 13 MÍRNÁ NÍZKÁ NE
24.06.2019 17 61 12 49 12 51 MÍRNÁ
24.06.2019 17 MÍRNÁ NÍZKÁ 12 MÍRNÁ NÍZKÁ NE
25.06.2019 20 68 17 62 15 57 MÍRNÁ
25.06.2019 20 MÍRNÁ NÍZKÁ 15 MÍRNÁ NÍZKÁ NE
26.06.2019 26 80 25 78 19 66 MÍRNÁ
26.06.2019 26 MÍRNÁ NÍZKÁ 19 MÍRNÁ NÍZKÁ NE
27.06.2019 5 22 13 53 18 62 MÍRNÁ
27.06.2019 5 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 18 MÍRNÁ NÍZKÁ NE
28.06.2019 13 53 12 50 15 57 MÍRNÁ
28.06.2019 13 MÍRNÁ VELMI NÍZKÁ 15 MÍRNÁ NÍZKÁ NE
29.06.2019 12 50 12 50 15 57 MÍRNÁ
29.06.2019 12 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 15 MÍRNÁ NÍZKÁ NE
30.06.2019 12 50 11 46 13 53 MÍRNÁ
30.06.2019 12 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 13 MÍRNÁ NÍZKÁ NE
01.07.2019 20 68 23 74 18 63 MÍRNÁ
01.07.2019 20 MÍRNÁ NÍZKÁ 18 MÍRNÁ NÍZKÁ NE
02.07.2019 5 21 8 33 14 55 MÍRNÁ
02.07.2019 5 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 14 MÍRNÁ NÍZKÁ NE
03.07.2019 1 4 3 13 10 42 DOBRÁ
03.07.2019 1 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 10 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ NE
04.07.2019 3 13 3 13 7 29 DOBRÁ
04.07.2019 3 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 7 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ NE
05.07.2019 8 33 5 21 6 25 DOBRÁ
05.07.2019 8 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 6 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ NE
06.07.2019 12 50 11 46 8 33 DOBRÁ
06.07.2019 12 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 8 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ NE
07.07.2019 3 13 7 29 8 33 DOBRÁ
07.07.2019 3 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 8 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ NE
08.07.2019 2 8 3 13 6 25 DOBRÁ
08.07.2019 2 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 6 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ NE
09.07.2019 5 21 3 13 5 21 DOBRÁ
09.07.2019 5 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 5 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ NE
10.07.2019 4 17 4 17 5 21 DOBRÁ
10.07.2019 4 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 5 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ NE
11.07.2019 3 13 7 29 8 33 DOBRÁ
11.07.2019 3 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 8 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ NE
12.07.2019 8 33 5 21 6 25 DOBRÁ
12.07.2019 8 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 6 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ NE
13.07.2019 18 46 22 63 14 72 MÍRNÁ
13.07.2019 18 DOBRÁ NÍZKÁ 14 MÍRNÁ NÍZKÁ NE
14.07.2019 11 46 17 61 16 59 MÍRNÁ
14.07.2019 11 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 16 MÍRNÁ NÍZKÁ NE
15.07.2019 22 72 18 63 16 59 MÍRNÁ
15.07.2019 22 MÍRNÁ NÍZKÁ 16 MÍRNÁ NÍZKÁ NE
16.07.2019 6 25 12 50 15 57 MÍRNÁ
16.07.2019 6 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 15 MÍRNÁ NÍZKÁ NE
17.07.2019 20 68 14 55 15 57 MÍRNÁ
17.07.2019 20 MÍRNÁ NÍZKÁ 15 MÍRNÁ NÍZKÁ NE
18.07.2019 17 61 14 55 14 55 MÍRNÁ
18.07.2019 17 MÍRNÁ NÍZKÁ 14 MÍRNÁ NÍZKÁ NE
19.07.2019 20 68 18 63 16 58 MÍRNÁ
19.07.2019 20 MÍRNÁ NÍZKÁ 16 MÍRNÁ NÍZKÁ NE
20.07.2019 22 72 20 68 17 61 MÍRNÁ
20.07.2019 22 MÍRNÁ NÍZKÁ 17 MÍRNÁ NÍZKÁ NE
21.07.2019 17 61 16 59 17 61 MÍRNÁ
21.07.2019 17 MÍRNÁ NÍZKÁ 17 MÍRNÁ NÍZKÁ NE
22.07.2019 14 55 13 53 15 57 MÍRNÁ
22.07.2019 14 MÍRNÁ VELMI NÍZKÁ 15 MÍRNÁ NÍZKÁ NE
23.07.2019 8 33 5 21 14 55 MÍRNÁ
23.07.2019 8 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 14 MÍRNÁ NÍZKÁ NE
24.07.2019 9 38 10 42 13 53 MÍRNÁ
24.07.2019 9 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 13 MÍRNÁ NÍZKÁ NE
25.07.2019 9 38 11 46 13 53 MÍRNÁ
25.07.2019 9 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 13 MÍRNÁ NÍZKÁ NE
26.07.2019 3 13 8 33 12 50 DOBRÁ
26.07.2019 3 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 12 DOBRÁ NÍZKÁ NE
27.07.2019 20 68 14 55 13 53 MÍRNÁ
27.07.2019 20 MÍRNÁ NÍZKÁ 13 MÍRNÁ NÍZKÁ NE
28.07.2019 23 74 20 68 16 59 MÍRNÁ
28.07.2019 23 MÍRNÁ NÍZKÁ 16 MÍRNÁ NÍZKÁ NE
29.07.2019 28 84 27 82 21 70 MÍRNÁ
29.07.2019 28 MÍRNÁ NÍZKÁ 21 MÍRNÁ STŘEDNÍ NE
30.07.2019 30 89 33 95 27 82 MÍRNÁ
30.07.2019 30 MÍRNÁ NÍZKÁ 27 MÍRNÁ STŘEDNÍ ANO
31.07.2019 30 89 30 89 28 84 MÍRNÁ
31.07.2019 30 MÍRNÁ NÍZKÁ 28 MÍRNÁ STŘEDNÍ ANO
01.08.2019 11 46 16 59 24 76 MÍRNÁ
01.08.2019 11 MÍRNÁ VELMI NÍZKÁ 24 MÍRNÁ STŘEDNÍ NE
02.08.2019 13 53 13 53 19 66 MÍRNÁ
02.08.2019 13 MÍRNÁ VELMI NÍZKÁ 19 MÍRNÁ NÍZKÁ NE
03.08.2019 10 42 15 57 18 63 MÍRNÁ
03.08.2019 10 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 18 MÍRNÁ NÍZKÁ NE
04.08.2019 12 50 13 53 16 59 MÍRNÁ
04.08.2019 12 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 16 MÍRNÁ NÍZKÁ NE
05.08.2019 14 55 14 55 15 58 MÍRNÁ
05.08.2019 14 MÍRNÁ VELMI NÍZKÁ 15 MÍRNÁ NÍZKÁ NE
06.08.2019 13 53 16 58 16 58 MÍRNÁ
06.08.2019 13 MÍRNÁ VELMI NÍZKÁ 16 MÍRNÁ NÍZKÁ NE
07.08.2019 7 29 10 44 14 54 MÍRNÁ
07.08.2019 7 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 14 MÍRNÁ NÍZKÁ NE
08.08.2019 21 71 15 57 14 55 MÍRNÁ
08.08.2019 21 MÍRNÁ NÍZKÁ 14 MÍRNÁ NÍZKÁ NE
09.08.2019 10 42 9 38 12 50 DOBRÁ
09.08.2019 10 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 12 DOBRÁ NÍZKÁ NE
10.08.2019 9 38 9 38 11 46 DOBRÁ
10.08.2019 9 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 11 DOBRÁ NÍZKÁ NE
11.08.2019 6 24 7 30 10 40 DOBRÁ
11.08.2019 6 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 10 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ NE
12.08.2019 12 49 9 36 9 39 DOBRÁ
12.08.2019 12 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 9 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ NE
13.08.2019 6 25 10 41 10 42 DOBRÁ
13.08.2019 6 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 10 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ NE
14.08.2019 5 21 7 28 9 37 DOBRÁ
14.08.2019 5 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 9 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ NE
15.08.2019 8 31 7 27 8 33 DOBRÁ
15.08.2019 8 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 8 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ NE
16.08.2019 9 38 8 33 8 33 DOBRÁ
16.08.2019 9 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 8 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ NE
17.08.2019 10 42 9 38 8 33 DOBRÁ
17.08.2019 10 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 8 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ NE
18.08.2019 4 17 6 25 8 33 DOBRÁ
18.08.2019 4 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 8 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ NE
19.08.2019 6 27 7 30 7 31 DOBRÁ
19.08.2019 6 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 7 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ NE
20.08.2019 14 55 9 39 8 33 DOBRÁ
20.08.2019 14 MÍRNÁ VELMI NÍZKÁ 8 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ NE
21.08.2019 16 58 11 47 9 38 DOBRÁ
21.08.2019 16 MÍRNÁ NÍZKÁ 9 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ NE
22.08.2019 20 67 16 58 12 50 DOBRÁ
22.08.2019 20 MÍRNÁ NÍZKÁ 12 DOBRÁ NÍZKÁ NE
23.08.2019 23 74 18 63 15 57 MÍRNÁ
23.08.2019 23 MÍRNÁ NÍZKÁ 15 MÍRNÁ NÍZKÁ NE
24.08.2019 28 84 25 78 20 68 MÍRNÁ
24.08.2019 28 MÍRNÁ NÍZKÁ 20 MÍRNÁ NÍZKÁ NE
25.08.2019 31 91 31 91 25 78 MÍRNÁ
25.08.2019 31 MÍRNÁ STŘEDNÍ 25 MÍRNÁ STŘEDNÍ NE
26.08.2019 35 99 21 91 27 83 MÍRNÁ
26.08.2019 35 MÍRNÁ STŘEDNÍ 27 MÍRNÁ STŘEDNÍ ANO
27.08.2019 33 95 33 95 30 88 MÍRNÁ
27.08.2019 33 MÍRNÁ STŘEDNÍ 30 MÍRNÁ STŘEDNÍ ANO
28.08.2019 35 100 33 96 30 89 MÍRNÁ
28.08.2019 35 MÍRNÁ STŘEDNÍ 30 MÍRNÁ STŘEDNÍ ANO
29.08.2019 28 85 30 88 30 89 MÍRNÁ
29.08.2019 28 MÍRNÁ NÍZKÁ 30 MÍRNÁ STŘEDNÍ ANO
30.08.2019 26 80 25 78 28 84 MÍRNÁ
30.08.2019 26 MÍRNÁ NÍZKÁ 28 MÍRNÁ STŘEDNÍ ANO
31.08.2019 40 112 29 87 28 84 MÍRNÁ
31.08.2019 40 NEZDRAVÁ STŘEDNÍ 28 MÍRNÁ STŘEDNÍ ANO
01.09.2019 19 66 25 78 28 84 MÍRNÁ
01.09.2019 19 MÍRNÁ NÍZKÁ 28 MÍRNÁ STŘEDNÍ ANO
02.09.2019 5 22 9 39 20 68 MÍRNÁ
02.09.2019 5 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 20 MÍRNÁ NÍZKÁ NE
03.09.2019 9 38 6 25 14 55 MÍRNÁ
03.09.2019 9 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 14 MÍRNÁ NÍZKÁ NE
04.09.2019 11 45 7 29 11 47 DOBRÁ
04.09.2019 11 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 11 DOBRÁ NÍZKÁ NE
05.09.2019 1 4 4 17 8 33 DOBRÁ
05.09.2019 1 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 8 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ NE
06.09.2019 24 76 8 33 8 33 DOBRÁ
06.09.2019 24 MÍRNÁ NÍZKÁ 8 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ NE
07.09.2019 7 29 8 33 9 38 DOBRÁ
07.09.2019 7 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 9 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ NE
08.09.2019 7 29 8 33 9 38 DOBRÁ
08.09.2019 7 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 9 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ NE
09.09.2019 5 21 9 38 10 42 DOBRÁ
09.09.2019 5 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 10 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ NE
10.09.2019 21 70 15 57 12 50 DOBRÁ
10.09.2019 21 MÍRNÁ NÍZKÁ 12 DOBRÁ NÍZKÁ NE
11.09.2019 24 76 15 57 13 53 MÍRNÁ
11.09.2019 24 MÍRNÁ NÍZKÁ 13 MÍRNÁ NÍZKÁ NE
12.09.2019 27 82 19 66 15 57 MÍRNÁ
12.09.2019 27 MÍRNÁ NÍZKÁ 15 MÍRNÁ NÍZKÁ NE
13.09.2019 7 29 11 46 13 53 MÍRNÁ
13.09.2019 7 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 13 MÍRNÁ NÍZKÁ NE
14.09.2019 17 61 8 33 10 42 DOBRÁ
14.09.2019 17 MÍRNÁ NÍZKÁ 10 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ NE
15.09.2019 53 144 21 70 13 53 MÍRNÁ
15.09.2019 53 NEZDRAVÁ STŘEDNÍ 13 MÍRNÁ NÍZKÁ NE
16.09.2019 15 57 14 55 13 53 MÍRNÁ
16.09.2019 15 MÍRNÁ NÍZKÁ 13 MÍRNÁ NÍZKÁ NE
17.09.2019 8 33 12 50 12 50 DOBRÁ
17.09.2019 8 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 12 DOBRÁ NÍZKÁ NE
18.09.2019 28 85 15 57 12 50 DOBRÁ
18.09.2019 28 MÍRNÁ NÍZKÁ 12 DOBRÁ NÍZKÁ NE
19.09.2019 26 81 15 56 12 52 MÍRNÁ
19.09.2019 26 MÍRNÁ NÍZKÁ 12 MÍRNÁ NÍZKÁ NE
20.09.2019 27 81 16 60 13 53 MÍRNÁ
20.09.2019 27 MÍRNÁ NÍZKÁ 13 MÍRNÁ NÍZKÁ NE
21.09.2019 34 96 18 64 14 56 MÍRNÁ
21.09.2019 34 MÍRNÁ STŘEDNÍ 14 MÍRNÁ NÍZKÁ NE
22.09.2019 13 52 12 49 13 54 MÍRNÁ
22.09.2019 13 MÍRNÁ VELMI NÍZKÁ 13 MÍRNÁ NÍZKÁ NE
23.09.2019 33 95 18 63 14 56 MÍRNÁ
23.09.2019 33 MÍRNÁ STŘEDNÍ 14 MÍRNÁ NÍZKÁ NE
24.09.2019 39 109 31 92 22 71 MÍRNÁ
24.09.2019 39 NEZDRAVÁ STŘEDNÍ 22 MÍRNÁ STŘEDNÍ NE
25.09.2019 26 79 32 93 27 83 MÍRNÁ
25.09.2019 26 MÍRNÁ NÍZKÁ 27 MÍRNÁ STŘEDNÍ ANO
26.09.2019 16 59 14 55 21 70 MÍRNÁ
26.09.2019 16 MÍRNÁ NÍZKÁ 21 MÍRNÁ STŘEDNÍ NE
27.09.2019 18 64 16 59 18 64 MÍRNÁ
27.09.2019 18 MÍRNÁ NÍZKÁ 18 MÍRNÁ NÍZKÁ NE
28.09.2019 9 39 10 42 15 57 MÍRNÁ
28.09.2019 9 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 15 MÍRNÁ NÍZKÁ NE
29.09.2019 6 25 6 25 11 45 DOBRÁ
29.09.2019 6 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 11 DOBRÁ NÍZKÁ NE
30.09.2019 10 44 5 22 8 34 DOBRÁ
30.09.2019 10 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 8 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ NE
01.10.2019 4 18 6 24 7 31 DOBRÁ
01.10.2019 4 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 7 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ NE
02.10.2019 41 114 17 61 10 42 DOBRÁ
02.10.2019 41 NEZDRAVÁ STŘEDNÍ 10 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ NE
03.10.2019 51 138 26 80 15 58 MÍRNÁ
03.10.2019 51 NEZDRAVÁ STŘEDNÍ 15 MÍRNÁ NÍZKÁ NE
04.10.2019 20 68 21 69 17 62 MÍRNÁ
04.10.2019 20 MÍRNÁ NÍZKÁ 17 MÍRNÁ NÍZKÁ NE
05.10.2019 48 131 26 81 19 66 MÍRNÁ
05.10.2019 48 NEZDRAVÁ STŘEDNÍ 19 MÍRNÁ NÍZKÁ NE
06.10.2019 14 55 19 65 20 67 MÍRNÁ
06.10.2019 14 MÍRNÁ VELMI NÍZKÁ 20 MÍRNÁ NÍZKÁ NE
07.10.2019 35 99 23 74 21 70 MÍRNÁ
07.10.2019 35 MÍRNÁ STŘEDNÍ 21 MÍRNÁ STŘEDNÍ NE
08.10.2019 20 68 21 70 21 70 MÍRNÁ
08.10.2019 20 MÍRNÁ NÍZKÁ 21 MÍRNÁ STŘEDNÍ NE
09.10.2019 16 58 14 54 17 61 MÍRNÁ
09.10.2019 16 MÍRNÁ NÍZKÁ 17 MÍRNÁ NÍZKÁ NE
10.10.2019 18 64 14 54 15 56 MÍRNÁ
10.10.2019 18 MÍRNÁ NÍZKÁ 15 MÍRNÁ NÍZKÁ NE
11.10.2019 13 53 11 46 13 52 MÍRNÁ
11.10.2019 13 MÍRNÁ VELMI NÍZKÁ 13 MÍRNÁ NÍZKÁ NE
12.10.2019 11 45 9 35 11 44 DOBRÁ
12.10.2019 11 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 11 DOBRÁ NÍZKÁ NE
13.10.2019 14 56 12 49 11 46 DOBRÁ
13.10.2019 14 MÍRNÁ VELMI NÍZKÁ 11 DOBRÁ NÍZKÁ NE
14.10.2019 25 78 18 64 14 54 MÍRNÁ
14.10.2019 25 MÍRNÁ NÍZKÁ 14 MÍRNÁ NÍZKÁ NE
15.10.2019 34 96 32 92 21 70 MÍRNÁ
15.10.2019 34 MÍRNÁ STŘEDNÍ 21 MÍRNÁ STŘEDNÍ NE
16.10.2019 7 29 17 61 20 68 MÍRNÁ
16.10.2019 7 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 20 MÍRNÁ NÍZKÁ NE
17.10.2019 19 64 12 49 16 58 MÍRNÁ
17.10.2019 19 MÍRNÁ NÍZKÁ 16