Kvalita vzduchu - meteorologická stanice Frýdlant-Předměstí
Kvalita vzduchu - kombinace metodik USA/EPA a EU Doporučená hodnota WHO pro ochranu lidského zdraví


Měření prachových částic PM2.5 (čas zápisu 21:00-22:30) - Frýdlant-Předměstí
Měření prachových částic PM2.5 (čas zápisu 21:00-22:30) Úroveň znečištění ovzduší 24hod
DEN Úroveň znečištění Limit 24 hod. PM2.5 ≤ 25 μg/m3
DEN 1 hod. průměr 6 hod. průměr 24 hod. průměr
1 hod. průměr 24 hod. průměr
PM µg/m3 AQI PM µg/m3 AQI PM µg/m3 AQI
PM µg/m3 USA/EPA EU PM µg/m3 USA/EPA EU Překročení limitu
01.01.2021 52 141 40 112 30 89 MÍRNÁ
01.01.2021 52 NEZDRAVÁ STŘEDNÍ 30 MÍRNÁ STŘEDNÍ ANO
02.01.2021 68 157 56 151 40 113 NEZDRAVÁ
02.01.2021 68 NEZDRAVÁ VYSOKÁ 40 NEZDRAVÁ VYSOKÁ ANO
03.01.2021 74 161 65 156 50 137 NEZDRAVÁ
03.01.2021 74 NEZDRAVÁ VYSOKÁ 50 NEZDRAVÁ VYSOKÁ ANO
04.01.2021 69 158 69 158 57 152 NEZDRAVÁ
04.01.2021 69 NEZDRAVÁ VYSOKÁ 57 NEZDRAVÁ VYSOKÁ ANO
05.01.2021 44 121 43 120 51 138 NEZDRAVÁ
05.01.2021 44 NEZDRAVÁ STŘEDNÍ 51 NEZDRAVÁ VYSOKÁ ANO
06.01.2021 35 100 35 100 43 120 NEZDRAVÁ
06.01.2021 35 MÍRNÁ STŘEDNÍ 43 NEZDRAVÁ VYSOKÁ ANO
07.01.2021 29 88 28 85 36 102 NEZDRAVÁ
07.01.2021 29 MÍRNÁ NÍZKÁ 36 NEZDRAVÁ VYSOKÁ ANO
08.01.2021 48 132 39 110 36 103 NEZDRAVÁ
08.01.2021 48 NEZDRAVÁ STŘEDNÍ 36 NEZDRAVÁ VYSOKÁ ANO
09.01.2021 49 133 41 114 37 104 NEZDRAVÁ
09.01.2021 49 NEZDRAVÁ STŘEDNÍ 37 NEZDRAVÁ VYSOKÁ ANO
10.01.2021 74 161 47 129 38 108 NEZDRAVÁ
10.01.2021 74 NEZDRAVÁ VYSOKÁ 38 NEZDRAVÁ VYSOKÁ ANO
11.01.2021 39 109 36 103 36 103 NEZDRAVÁ
11.01.2021 39 NEZDRAVÁ STŘEDNÍ 36 NEZDRAVÁ VYSOKÁ ANO
12.01.2021 22 71 28 85 33 95 MÍRNÁ
12.01.2021 22 MÍRNÁ NÍZKÁ 33 MÍRNÁ VYSOKÁ ANO
13.01.2021 18 64 20 68 27 82 MÍRNÁ
13.01.2021 18 MÍRNÁ NÍZKÁ 27 MÍRNÁ STŘEDNÍ ANO
14.01.2021 41 114 28 85 26 80 MÍRNÁ
14.01.2021 41 NEZDRAVÁ STŘEDNÍ 26 MÍRNÁ STŘEDNÍ ANO
15.01.2021 37 104 36 101 30 89 MÍRNÁ
15.01.2021 37 NEZDRAVÁ STŘEDNÍ 30 MÍRNÁ STŘEDNÍ ANO
16.01.2021 35 100 33 94 30 88 MÍRNÁ
16.01.2021 35 MÍRNÁ STŘEDNÍ 30 MÍRNÁ STŘEDNÍ ANO
17.01.2021 72 159 47 130 34 98 MÍRNÁ
17.01.2021 72 NEZDRAVÁ VYSOKÁ 34 MÍRNÁ VYSOKÁ ANO
18.01.2021 39 109 43 119 38 107 NEZDRAVÁ
18.01.2021 39 NEZDRAVÁ STŘEDNÍ 38 NEZDRAVÁ VYSOKÁ ANO
19.01.2021 12 50 22 72 31 91 MÍRNÁ
19.01.2021 12 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 31 MÍRNÁ VYSOKÁ ANO
20.01.2021 13 53 14 56 24 76 MÍRNÁ
20.01.2021 13 MÍRNÁ VELMI NÍZKÁ 24 MÍRNÁ STŘEDNÍ NE
21.01.2021 18 63 18 64 22 71 MÍRNÁ
21.01.2021 18 MÍRNÁ NÍZKÁ 22 MÍRNÁ STŘEDNÍ NE
22.01.2021 27 82 21 70 21 69 MÍRNÁ
22.01.2021 27 MÍRNÁ NÍZKÁ 21 MÍRNÁ STŘEDNÍ NE
23.01.2021 53 143 32 92 23 75 MÍRNÁ
23.01.2021 53 NEZDRAVÁ STŘEDNÍ 23 MÍRNÁ STŘEDNÍ NE
24.01.2021 25 78 34 97 28 85 MÍRNÁ
24.01.2021 25 MÍRNÁ NÍZKÁ 28 MÍRNÁ STŘEDNÍ ANO
25.01.2021 55 148 46 126 34 96 MÍRNÁ
25.01.2021 55 NEZDRAVÁ STŘEDNÍ 34 MÍRNÁ VYSOKÁ ANO
26.01.2021 40 113 39 109 35 99 MÍRNÁ
26.01.2021 40 NEZDRAVÁ STŘEDNÍ 35 MÍRNÁ VYSOKÁ ANO
27.01.2021 34 97 36 103 35 98 MÍRNÁ
27.01.2021 34 MÍRNÁ STŘEDNÍ 35 MÍRNÁ VYSOKÁ ANO
28.01.2021 33 96 35 99 33 96 MÍRNÁ
28.01.2021 33 MÍRNÁ STŘEDNÍ 33 MÍRNÁ VYSOKÁ ANO
29.01.2021 68 157 43 119 35 100 MÍRNÁ
29.01.2021 68 NEZDRAVÁ VYSOKÁ 35 MÍRNÁ VYSOKÁ ANO
30.01.2021 46 127 43 118 37 104 NEZDRAVÁ
30.01.2021 46 NEZDRAVÁ STŘEDNÍ 37 NEZDRAVÁ VYSOKÁ ANO
31.01.2021 59 153 41 115 37 104 NEZDRAVÁ
31.01.2021 59 NEZDRAVÁ VYSOKÁ 37 NEZDRAVÁ VYSOKÁ ANO
1.2.2021 34 96 39 109 38 107 NEZDRAVÁ
1.2.2021 34 MÍRNÁ STŘEDNÍ 38 NEZDRAVÁ VYSOKÁ ANO
2.2.2021 24 75 35 99 36 103 NEZDRAVÁ
2.2.2021 24 MÍRNÁ NÍZKÁ 36 NEZDRAVÁ VYSOKÁ ANO
3.2.2021 20 69 22 71 30 88 MÍRNÁ
3.2.2021 20 MÍRNÁ NÍZKÁ 30 MÍRNÁ STŘEDNÍ ANO
4.2.2021 59 153 31 92 28 84 MÍRNÁ
4.2.2021 59 NEZDRAVÁ VYSOKÁ 28 MÍRNÁ STŘEDNÍ ANO
5.2.2021 61 154 45 123 34 97 MÍRNÁ
5.2.2021 61 NEZDRAVÁ VYSOKÁ 34 MÍRNÁ VYSOKÁ ANO
6.2.2021 40 113 43 120 38 108 NEZDRAVÁ
6.2.2021 40 NEZDRAVÁ STŘEDNÍ 38 NEZDRAVÁ VYSOKÁ ANO
7.2.2021 35 98 36 102 37 104 NEZDRAVÁ
7.2.2021 35 MÍRNÁ STŘEDNÍ 37 NEZDRAVÁ VYSOKÁ ANO
8.2.2021 58 152 41 114 37 104 NEZDRAVÁ
8.2.2021 58 NEZDRAVÁ VYSOKÁ 37 NEZDRAVÁ VYSOKÁ ANO
9.2.2021 64 156 62 154 48 131 NEZDRAVÁ
9.2.2021 64 NEZDRAVÁ VYSOKÁ 48 NEZDRAVÁ VYSOKÁ ANO
10.2.2021 57 152 55 148 50 136 NEZDRAVÁ
10.2.2021 57 NEZDRAVÁ VYSOKÁ 50 NEZDRAVÁ VYSOKÁ ANO
11.2.2021 48 131 44 121 47 130 NEZDRAVÁ
11.2.2021 48 NEZDRAVÁ STŘEDNÍ 47 NEZDRAVÁ VYSOKÁ ANO
12.2.2021 40 113 42 118 46 127 NEZDRAVÁ
12.2.2021 40 NEZDRAVÁ STŘEDNÍ 46 NEZDRAVÁ VYSOKÁ ANO
13.2.2021 50 136 41 114 42 117 NEZDRAVÁ
13.2.2021 50 NEZDRAVÁ STŘEDNÍ 42 NEZDRAVÁ VYSOKÁ ANO
14.2.2021 49 133 38 106 39 110 NEZDRAVÁ
14.2.2021 49 NEZDRAVÁ STŘEDNÍ 39 NEZDRAVÁ VYSOKÁ ANO
15.2.2021 12 48 25 79 34 96 MÍRNÁ
15.2.2021 12 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 34 MÍRNÁ VYSOKÁ ANO
16.2.2021 45 125 31 91 31 92 MÍRNÁ
16.2.2021 45 NEZDRAVÁ STŘEDNÍ 31 MÍRNÁ VYSOKÁ ANO
17.2.2021 37 120 31 90 31 92 MÍRNÁ
17.2.2021 37 NEZDRAVÁ STŘEDNÍ 31 MÍRNÁ VYSOKÁ ANO
18.2.2021 27 83 25 77 28 85 MÍRNÁ
18.2.2021 27 MÍRNÁ NÍZKÁ 28 MÍRNÁ STŘEDNÍ ANO
19.2.2021 42 118 25 79 25 79 MÍRNÁ
19.2.2021 42 NEZDRAVÁ STŘEDNÍ 25 MÍRNÁ STŘEDNÍ NE
20.2.2021 25 78 22 72 24 76 MÍRNÁ
20.2.2021 25 MÍRNÁ NÍZKÁ 24 MÍRNÁ STŘEDNÍ NE
21.2.2021 35 99 34 97 28 84 MÍRNÁ
21.2.2021 35 MÍRNÁ STŘEDNÍ 28 MÍRNÁ STŘEDNÍ ANO
22.2.2021 62 154 49 133 35 99 MÍRNÁ
22.2.2021 62 NEZDRAVÁ VYSOKÁ 35 MÍRNÁ VYSOKÁ ANO
23.2.2021 127 188 67 157 45 124 NEZDRAVÁ
23.2.2021 127 NEZDRAVÁ VELMI VYSOKÁ 45 NEZDRAVÁ VYSOKÁ ANO
24.2.2021 89 168 61 154 49 135 NEZDRAVÁ
24.2.2021 89 NEZDRAVÁ VYSOKÁ 49 NEZDRAVÁ VYSOKÁ ANO
25.2.2021 47 129 46 127 48 132 NEZDRAVÁ
25.2.2021 47 NEZDRAVÁ STŘEDNÍ 48 NEZDRAVÁ VYSOKÁ ANO
26.2.2021 44 123 42 117 46 126 NEZDRAVÁ
26.2.2021 44 NEZDRAVÁ STŘEDNÍ 46 NEZDRAVÁ VYSOKÁ ANO
27.2.2021 41 114 36 102 41 114 NEZDRAVÁ
27.2.2021 41 NEZDRAVÁ STŘEDNÍ 41 NEZDRAVÁ VYSOKÁ ANO
28.2.2021 54 146 39 109 39 109 NEZDRAVÁ
28.2.2021 39 NEZDRAVÁ STŘEDNÍ 39 NEZDRAVÁ VYSOKÁ ANO
1.3.2021 77 162 47 129 39 111 NEZDRAVÁ
1.3.2021 77 NEZDRAVÁ VYSOKÁ 39 NEZDRAVÁ VYSOKÁ ANO
2.3.2021 89 168 57 152 44 123 NEZDRAVÁ
2.3.2021 89 NEZDRAVÁ VYSOKÁ 44 NEZDRAVÁ VYSOKÁ ANO
3.3.2021 61 154 56 151 49 134 NEZDRAVÁ
3.3.2021 61 NEZDRAVÁ VYSOKÁ 49 NEZDRAVÁ VYSOKÁ ANO
4.3.2021 70 158 71 159 57 152 NEZDRAVÁ
4.3.2021 70 NEZDRAVÁ VYSOKÁ 57 NEZDRAVÁ VYSOKÁ ANO
5.3.2021 52 141 35 99 45 125 NEZDRAVÁ
5.3.2021 52 NEZDRAVÁ STŘEDNÍ 45 NEZDRAVÁ VYSOKÁ ANO
6.3.2021 64 156 38 108 40 113 NEZDRAVÁ
6.3.2021 64 NEZDRAVÁ VYSOKÁ 40 NEZDRAVÁ VYSOKÁ ANO
7.3.2021 39 109 36 103 38 107 NEZDRAVÁ
7.3.2021 39 NEZDRAVÁ STŘEDNÍ 38 NEZDRAVÁ VYSOKÁ ANO
8.3.2021 37 104 27 83 33 95 MÍRNÁ
8.3.2021 37 NEZDRAVÁ STŘEDNÍ 33 MÍRNÁ VYSOKÁ ANO
9.3.2021 62 154 38 108 34 97 MÍRNÁ
9.3.2021 62 NEZDRAVÁ VYSOKÁ 34 MÍRNÁ VYSOKÁ ANO
10.3.2021 82 165 53 144 40 111 NEZDRAVÁ
10.3.2021 82 NEZDRAVÁ VYSOKÁ 40 NEZDRAVÁ VYSOKÁ ANO
11.3.2021 45 126 44 122 41 113 NEZDRAVÁ
11.3.2021 45 NEZDRAVÁ STŘEDNÍ 41 NEZDRAVÁ VYSOKÁ ANO
12.3.2021 23 73 24 76 32 92 MÍRNÁ
12.3.2021 23 MÍRNÁ NÍZKÁ 32 MÍRNÁ VYSOKÁ ANO
13.3.2021 8 35 12 49 23 74 MÍRNÁ
13.3.2021 8 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 23 MÍRNÁ STŘEDNÍ NE
14.3.2021 33 95 19 65 20 68 MÍRNÁ
14.3.2021 33 MÍRNÁ STŘEDNÍ 20 MÍRNÁ NÍZKÁ NE
15.3.2021 37 105 30 88 23 74 MÍRNÁ
15.3.2021 37 NEZDRAVÁ STŘEDNÍ 23 MÍRNÁ STŘEDNÍ NE
16.3.2021 60 154 35 100 25 79 MÍRNÁ
16.3.2021 60 NEZDRAVÁ VYSOKÁ 25 MÍRNÁ STŘEDNÍ NE
17.3.2021 33 95 33 96 28 85 MÍRNÁ
17.3.2021 33 MÍRNÁ STŘEDNÍ 28 MÍRNÁ STŘEDNÍ ANO
18.3.2021 34 97 33 94 29 88 MÍRNÁ
18.3.2021 34 MÍRNÁ STŘEDNÍ 29 MÍRNÁ STŘEDNÍ ANO
19.3.2021 18 64 21 70 27 81 MÍRNÁ
19.3.2021 18 MÍRNÁ NÍZKÁ 27 MÍRNÁ STŘEDNÍ ANO
20.3.2021 32 92 21 69 23 74 MÍRNÁ
20.3.2021 32 MÍRNÁ STŘEDNÍ 23 MÍRNÁ STŘEDNÍ NE
21.3.2021 35 99 28 85 25 78 MÍRNÁ
21.3.2021 35 MÍRNÁ STŘEDNÍ 25 MÍRNÁ STŘEDNÍ NE
22.3.2021 49 135 34 97 29 86 MÍRNÁ
22.3.2021 49 NEZDRAVÁ STŘEDNÍ 29 MÍRNÁ STŘEDNÍ ANO
23.3.2021 63 155 36 103 30 89 MÍRNÁ
23.3.2021 63 NEZDRAVÁ VYSOKÁ 30 MÍRNÁ STŘEDNÍ ANO
24.3.2021 73 160 57 152 40 113 NEZDRAVÁ
24.3.2021 73 NEZDRAVÁ VYSOKÁ 40 NEZDRAVÁ VYSOKÁ ANO
25.3.2021 60 153 54 147 46 127 NEZDRAVÁ
25.3.2021 60 NEZDRAVÁ VYSOKÁ 46 NEZDRAVÁ VYSOKÁ ANO
26.3.2021 66 156 53 144 48 131 NEZDRAVÁ
26.3.2021 66 NEZDRAVÁ VYSOKÁ 48 NEZDRAVÁ VYSOKÁ ANO
27.3.2021 13 53 23 74 38 107 NEZDRAVÁ
27.3.2021 13 MÍRNÁ VELMI NÍZKÁ 38 NEZDRAVÁ VYSOKÁ ANO
28.3.2021 32 94 21 70 30 89 MÍRNÁ
28.3.2021 32 MÍRNÁ STŘEDNÍ 30 MÍRNÁ STŘEDNÍ ANO
29.3.2021 22 72 20 68 26 79 MÍRNÁ
29.3.2021 22 MÍRNÁ NÍZKÁ 26 MÍRNÁ STŘEDNÍ ANO
30.3.2021 36 102 27 82 26 80 MÍRNÁ
30.3.2021 36 NEZDRAVÁ STŘEDNÍ 26 MÍRNÁ STŘEDNÍ ANO
31.3.2021 29 87 25 77 25 78 MÍRNÁ
31.3.2021 29 MÍRNÁ NÍZKÁ 25 MÍRNÁ STŘEDNÍ NE
1.4.2021 64 156 45 125 32 93 MÍRNÁ
1.4.2021 64 NEZDRAVÁ VYSOKÁ 32 MÍRNÁ VYSOKÁ ANO
2.4.2021 45 124 34 97 32 92 MÍRNÁ
2.4.2021 45 NEZDRAVÁ STŘEDNÍ 32 MÍRNÁ VYSOKÁ ANO
3.4.2021 20 69 21 69 26 80 MÍRNÁ
3.4.2021 20 MÍRNÁ NÍZKÁ 26 MÍRNÁ STŘEDNÍ ANO
4.4.2021 52 142 29 87 26 81 MÍRNÁ
4.4.2021 52 NEZDRAVÁ STŘEDNÍ 26 MÍRNÁ STŘEDNÍ ANO
5.4.2021 12 51 23 73 26 80 MÍRNÁ
5.4.2021 12 MÍRNÁ VELMI NÍZKÁ 26 MÍRNÁ STŘEDNÍ ANO
6.4.2021 23 74 18 64 21 71 MÍRNÁ
6.4.2021 23 MÍRNÁ NÍZKÁ 21 MÍRNÁ STŘEDNÍ NE
7.4.2021 21 69 21 70 22 71 MÍRNÁ
7.4.2021 21 MÍRNÁ NÍZKÁ 22 MÍRNÁ STŘEDNÍ NE
8.4.2021 38 108 21 70 20 67 MÍRNÁ
8.4.2021 38 NEZDRAVÁ STŘEDNÍ 20 MÍRNÁ NÍZKÁ NE
9.4.2021 41 115 29 86 23 74 MÍRNÁ
9.4.2021 41 NEZDRAVÁ STŘEDNÍ 23 MÍRNÁ STŘEDNÍ NE
10.4.2021 53 143 40 112 29 88 MÍRNÁ
10.4.2021 53 NEZDRAVÁ STŘEDNÍ 29 MÍRNÁ STŘEDNÍ ANO
11.4.2021 20 67 23 73 27 83 MÍRNÁ
11.4.2021 20 MÍRNÁ NÍZKÁ 27 MÍRNÁ STŘEDNÍ ANO
12.4.2021 35 99 25 78 25 79 MÍRNÁ
12.4.2021 35 MÍRNÁ STŘEDNÍ 25 MÍRNÁ STŘEDNÍ NE
13.4.2021 23 75 23 74 25 77 MÍRNÁ
13.4.2021 23 MÍRNÁ NÍZKÁ 25 MÍRNÁ STŘEDNÍ NE
14.4.2021 36 102 25 79 24 77 MÍRNÁ
14.4.2021 36 NEZDRAVÁ STŘEDNÍ 24 MÍRNÁ STŘEDNÍ NE
15.4.2021 30 88 29 87 26 80 MÍRNÁ
15.4.2021 30 MÍRNÁ NÍZKÁ 26 MÍRNÁ STŘEDNÍ ANO
16.4.2021 54 147 42 117 30 89 MÍRNÁ
16.4.2021 54 NEZDRAVÁ STŘEDNÍ 30 MÍRNÁ STŘEDNÍ ANO
17.4.2021 59 153 42 117 33 95 MÍRNÁ
17.4.2021 59 NEZDRAVÁ VYSOKÁ 33 MÍRNÁ STŘEDNÍ ANO
18.4.2021 38 107 40 112 36 103 NEZDRAVÁ
18.4.2021 38 NEZDRAVÁ STŘEDNÍ 36 NEZDRAVÁ VYSOKÁ ANO
19.4.2021 36 102 41 115 39 110 NEZDRAVÁ
19.4.2021 36 NEZDRAVÁ STŘEDNÍ 39 NEZDRAVÁ VYSOKÁ ANO
20.4.2021 40 113 33 96 36 102 NEZDRAVÁ
20.4.2021 40 NEZDRAVÁ STŘEDNÍ 36 NEZDRAVÁ VYSOKÁ ANO
21.4.2021 36 101 34 98 36 102 NEZDRAVÁ
21.4.2021 36 NEZDRAVÁ STŘEDNÍ 36 NEZDRAVÁ VYSOKÁ ANO
22.4.2021 19 66 18 64 28 85 MÍRNÁ
22.4.2021 19 MÍRNÁ NÍZKÁ 28 MÍRNÁ STŘEDNÍ ANO
23.4.2021 32 92 19 65 24 75 MÍRNÁ
23.4.2021 32 MÍRNÁ STŘEDNÍ 24 MÍRNÁ STŘEDNÍ NE
24.4.2021 31 90 27 84 27 84 MÍRNÁ
24.4.2021 31 MÍRNÁ STŘEDNÍ 27 MÍRNÁ STŘEDNÍ ANO
25.4.2021 32 92 27 83 28 84 MÍRNÁ
25.4.2021 32 MÍRNÁ STŘEDNÍ 28 MÍRNÁ STŘEDNÍ ANO
26.4.2021 12 49 17 62 24 77 MÍRNÁ
26.4.2021 12 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 24 MÍRNÁ STŘEDNÍ NE
27.4.2021 13 54 17 60 22 73 MÍRNÁ
27.4.2021 13 MÍRNÁ VELMI NÍZKÁ 22 MÍRNÁ STŘEDNÍ NE
28.4.2021 35 100 32 92 28 84 MÍRNÁ
28.4.2021 35 MÍRNÁ STŘEDNÍ 28 MÍRNÁ STŘEDNÍ ANO
29.4.2021 25 78 28 84 28 84 MÍRNÁ
29.4.2021 25 MÍRNÁ NÍZKÁ 28 MÍRNÁ STŘEDNÍ ANO
30.4.2021 75 161 49 134 33 96 MÍRNÁ
30.4.2021 79 NEZDRAVÁ VYSOKÁ 33 MÍRNÁ STŘEDNÍ ANO
1.5.2021 49 135 51 140 40 112 NEZDRAVÁ
1.5.2021 49 NEZDRAVÁ STŘEDNÍ 40 NEZDRAVÁ VYSOKÁ ANO
2.5.2021 37 105 35 100 38 106 NEZDRAVÁ
2.5.2021 37 NEZDRAVÁ STŘEDNÍ 38 NEZDRAVÁ VYSOKÁ ANO
3.5.2021 28 84 21 69 30 88 MÍRNÁ
3.5.2021 28 MÍRNÁ NÍZKÁ 30 MÍRNÁ STŘEDNÍ ANO
4.5.2021 15 52 18 58 25 63 MÍRNÁ
4.5.2021 15 MÍRNÁ VELMI NÍZKÁ 25 MÍRNÁ STŘEDNÍ NE
5.5.2021 9 37 9 36 18 63 MÍRNÁ
5.5.2021 9 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 18 MÍRNÁ NÍZKÁ NE
6.5.2021 22 71 14 54 16 59 MÍRNÁ
6.5.2021 22 MÍRNÁ NÍZKÁ 16 MÍRNÁ NÍZKÁ NE
7.5.2021 22 72 17 62 16 60 MÍRNÁ
7.5.2021 22 MÍRNÁ NÍZKÁ 16 MÍRNÁ NÍZKÁ NE
8.5.2021 20 68 21 71 19 64 MÍRNÁ
8.5.2021 20 MÍRNÁ NÍZKÁ 19 MÍRNÁ NÍZKÁ NE
9.5.2021 5 22 8 34 14 55 MÍRNÁ
9.5.2021 5 MÍRNÁ VELMI NÍZKÁ 14 MÍRNÁ NÍZKÁ NE
10.5.2021 8 34 7 30 11 46 DOBRÁ
10.5.2021 8 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 11 DOBRÁ NÍZKÁ NE
11.5.2021 6 25 7 31 10 42 DOBRÁ
11.5.2021 6 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 10 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ NE
12.5.2021 38 107 30 90 18 64 MÍRNÁ
12.5.2021 38 NEZDRAVÁ STŘEDNÍ 18 MÍRNÁ NÍZKÁ NE
13.5.2021 15 58 15 58 16 59 MÍRNÁ
13.5.2021 15 MÍRNÁ VELMI NÍZKÁ 16 MÍRNÁ NÍZKÁ NE
14.5.2021 29 87 15 57 14 55 MÍRNÁ
14.5.2021 29 MÍRNÁ NÍZKÁ 14 MÍRNÁ NÍZKÁ NE
15.5.2021 8 34 13 52 15 56 MÍRNÁ
15.5.2021 8 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 15 MÍRNÁ NÍZKÁ NE
16.5.2021 11 45 8 33 12 48 DOBRÁ
16.5.2021 11 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 12 DOBRÁ NÍZKÁ NE
17.5.2021 9 39 6 26 9 39 DOBRÁ
17.5.2021 9 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 9 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ NE
18.5.2021 27 82 15 57 11 45 DOBRÁ
18.5.2021 27 MÍRNÁ NÍZKÁ 11 DOBRÁ NÍZKÁ NE
19.5.2021 16 59 16 60 13 53 MÍRNÁ
19.5.2021 16 MÍRNÁ NÍZKÁ 13 MÍRNÁ NÍZKÁ NE
20.5.2021 26 79 17 62 15 56 MÍRNÁ
20.5.2021 26 MÍRNÁ NÍZKÁ 15 MÍRNÁ NÍZKÁ NE
21.5.2021 7 28 9 38 13 52 MÍRNÁ
21.5.2021 7 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 13 MÍRNÁ NÍZKÁ NE
22.5.2021 20 67 9 38 11 44 DOBRÁ
22.5.2021 20 MÍRNÁ NÍZKÁ 11 DOBRÁ NÍZKÁ NE
23.5.2021 12 50 10 40 10 43 DOBRÁ
23.5.2021 12 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 10 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ NE
24.5.2021 6 24 6 23 8 35 DOBRÁ
24.5.2021 6 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 8 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ NE
25.5.2021 21 70 9 38 8 34 DOBRÁ
25.5.2021 21 MÍRNÁ NÍZKÁ 8 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ NE
26.5.2021 7 27 6 27 7 31 DOBRÁ
26.5.2021 7 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 7 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ NE
27.5.2021 20 68 11 46 8 34 DOBRÁ
27.5.2021 20 MÍRNÁ NÍZKÁ 8 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ NE
28.5.2021 22 72 16 59 11 47 DOBRÁ
28.5.2021 22 MÍRNÁ NÍZKÁ 11 DOBRÁ NÍZKÁ NE
29.5.2021 19 66 18 63 14 55 MÍRNÁ
29.5.2021 19 MÍRNÁ NÍZKÁ 14 MÍRNÁ NÍZKÁ NE
30.5.2021 19 66 20 68 17 61 MÍRNÁ
30.5.2021 19 MÍRNÁ NÍZKÁ 17 MÍRNÁ NÍZKÁ NE
31.5.2021 6 26 12 50 15 58 MÍRNÁ
31.5.2021 6 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 15 MÍRNÁ NÍZKÁ NE
1.6.2021 14 55 11 45 14 54 MÍRNÁ
1.6.2021 14 MÍRNÁ VELMI NÍZKÁ 14 MÍRNÁ NÍZKÁ NE
2.6.2021 7 31 10 43 13 52 MÍRNÁ
2.6.2021 7 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 13 MÍRNÁ NÍZKÁ NE
3.6.2021 15 57 14 55 14 54 MÍRNÁ
3.6.2021 15 MÍRNÁ VELMI NÍZKÁ 14 MÍRNÁ NÍZKÁ NE
4.6.2021 30 88 18 64 15 58 MÍRNÁ
4.6.2021 30 MÍRNÁ NÍZKÁ 15 MÍRNÁ NÍZKÁ NE
5.6.2021 21 69 22 72 19 66 MÍRNÁ
5.6.2021 21 MÍRNÁ NÍZKÁ 19 MÍRNÁ NÍZKÁ NE
6.6.2021 14 56 20 68 21 69 MÍRNÁ
6.6.2021 14 MÍRNÁ VELMI NÍZKÁ 21 MÍRNÁ STŘEDNÍ NE
7.6.2021 29 87 27 82 23 74 MÍRNÁ
7.6.2021 29 MÍRNÁ NÍZKÁ 23 MÍRNÁ STŘEDNÍ NE
8.6.2021 20 67 26 80 25 78 MÍRNÁ
8.6.2021 20 MÍRNÁ NÍZKÁ 25 MÍRNÁ STŘEDNÍ NE
9.6.2021 6 26 14 54 21 70 MÍRNÁ
9.6.2021 6 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 21 MÍRNÁ STŘEDNÍ NE
10.6.2021 11 47 11 48 17 62 MÍRNÁ
10.6.2021 11 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 17 MÍRNÁ NÍZKÁ NE
11.6.2021 31 91 23 75 20 67 MÍRNÁ
11.6.2021 31 MÍRNÁ STŘEDNÍ 20 MÍRNÁ NÍZKÁ NE
12.6.2021 26 80 25 78 22 73 MÍRNÁ
12.6.2021 26 MÍRNÁ NÍZKÁ 22 MÍRNÁ STŘEDNÍ NE
13.6.2021 13 53 11 46 17 61 MÍRNÁ
13.6.2021 13 MÍRNÁ VELMI NÍZKÁ 17 MÍRNÁ NÍZKÁ NE
14.6.2021 9 39 10 43 15 56 MÍRNÁ
14.6.2021 9 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 15 MÍRNÁ NÍZKÁ NE
15.6.2021 15 56 11 47 13 54 MÍRNÁ
15.6.2021 15 MÍRNÁ VELMI NÍZKÁ 13 MÍRNÁ NÍZKÁ NE
16.6.2021 33 95 29 87 21 69 MÍRNÁ
16.6.2021 33 MÍRNÁ STŘEDNÍ 21 MÍRNÁ STŘEDNÍ NE
17.6.2021 22 73 21 70 21 70 MÍRNÁ
17.6.2021 22 MÍRNÁ NÍZKÁ 21 MÍRNÁ STŘEDNÍ NE
18.6.2021 21 69 21 69 21 69 MÍRNÁ
18.6.2021 21 MÍRNÁ NÍZKÁ 21 MÍRNÁ STŘEDNÍ NE
19.6.2021 29 87 23 74 21 70 MÍRNÁ
19.6.2021 29 MÍRNÁ NÍZKÁ 21 MÍRNÁ STŘEDNÍ NE
20.6.2021 29 87 24 76 22 71 MÍRNÁ
20.6.2021 29 MÍRNÁ NÍZKÁ 22 MÍRNÁ STŘEDNÍ NE
21.6.2021 6 27 18 64 21 71 MÍRNÁ
21.6.2021 6 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 21 MÍRNÁ STŘEDNÍ NE
22.6.2021 16 59 12 50 17 62 MÍRNÁ
22.6.2021 16 MÍRNÁ NÍZKÁ 17 MÍRNÁ NÍZKÁ NE
23.6.2021 26 80 21 71 19 66 MÍRNÁ
23.6.2021 26 MÍRNÁ NÍZKÁ 19 MÍRNÁ NÍZKÁ NE
24.6.2021 30 88 30 89 24 76 MÍRNÁ
24.6.2021 30 MÍRNÁ NÍZKÁ 24 MÍRNÁ STŘEDNÍ NE
25.6.2021 9 37 21 69 23 75 MÍRNÁ
25.6.2021 9 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 23 MÍRNÁ STŘEDNÍ NE
26.6.2021 23 74 22 72 22 73 MÍRNÁ
26.6.2021 23 MÍRNÁ NÍZKÁ 22 MÍRNÁ STŘEDNÍ NE
27.6.2021 20 68 19 66 21 70 MÍRNÁ
27.6.2021 20 MÍRNÁ NÍZKÁ 21 MÍRNÁ STŘEDNÍ NE
28.6.2021 22 72 20 67 21 69 MÍRNÁ
28.6.2021 22 MÍRNÁ NÍZKÁ 21 MÍRNÁ STŘEDNÍ NE
29.6.2021 30 89 26 80 23 73 MÍRNÁ
29.6.2021 30 MÍRNÁ NÍZKÁ 23 MÍRNÁ STŘEDNÍ NE
30.6.2021 7 27 11 46 18 62 MÍRNÁ
30.6.2021 7 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 18 MÍRNÁ NÍZKÁ NE
1.7.2021 4 18 6 26 13 53 MÍRNÁ
1.7.2021 4 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 13 MÍRNÁ NÍZKÁ NE
2.7.2021 21 69 11 45 11 47 DOBRÁ
2.7.2021 21 MÍRNÁ NÍZKÁ 11 DOBRÁ NÍZKÁ NE
3.7.2021 21 70 18 64 15 58 MÍRNÁ
3.7.2021 21 MÍRNÁ NÍZKÁ 15 MÍRNÁ NÍZKÁ NE
4.7.2021 16 60 16 60 16 58 MÍRNÁ
4.7.2021 16 MÍRNÁ NÍZKÁ 16 MÍRNÁ NÍZKÁ NE
5.7.2021 6 27 12 51 15 57 MÍRNÁ
5.7.2021 6 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 15 MÍRNÁ NÍZKÁ NE
6.7.2021 9 37 7 28 11 47 DOBRÁ
6.7.2021 9 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 11 DOBRÁ NÍZKÁ NE
7.7.2021 5 20 5 20 9 36 DOBRÁ
7.7.2021 5 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 9 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ NE
8.7.2021 24 77 13 53 10 41 DOBRÁ
8.7.2021 24 MÍRNÁ NÍZKÁ 10 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ NE
9.7.2021 5 21 9 36 9 39 DOBRÁ
9.7.2021 5 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 9 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ NE
10.7.2021 19 65 12 48 9 39 DOBRÁ
10.7.2021 19 MÍRNÁ NÍZKÁ 9 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ NE
11.7.2021 15 58 15 56 12 48 DOBRÁ
11.7.2021 15 MÍRNÁ VELMI NÍZKÁ 12 DOBRÁ NÍZKÁ NE
12.7.2021 5 21 7 30 10 41 DOBRÁ
12.7.2021 5 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 10 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ NE
13.7.2021 31 91 18 64 12 52 MÍRNÁ
13.7.2021 31 MÍRNÁ STŘEDNÍ 12 MÍRNÁ NÍZKÁ NE
14.7.2021 8 33 11 47 12 49 DOBRÁ
14.7.2021 8 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 12 DOBRÁ NÍZKÁ NE
15.7.2021 18 63 15 56 13 53 MÍRNÁ
15.7.2021 18 MÍRNÁ NÍZKÁ 13 MÍRNÁ NÍZKÁ NE
16.7.2021 26 80 19 66 15 58 MÍRNÁ
16.7.2021 26 MÍRNÁ NÍZKÁ 15 MÍRNÁ NÍZKÁ NE
17.7.2021 28 84 25 78 20 67 MÍRNÁ
17.7.2021 28 MÍRNÁ NÍZKÁ 20 MÍRNÁ NÍZKÁ NE
18.7.2021 6 24 17 60 20 67 MÍRNÁ
18.7.2021 6 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 20 MÍRNÁ NÍZKÁ NE
19.7.2021 12 51 13 54 17 61 MÍRNÁ
19.7.2021 12 MÍRNÁ VELMI NÍZKÁ 17 MÍRNÁ NÍZKÁ NE
20.7.2021 11 47 11 47 15 56 MÍRNÁ
20.7.2021 11 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 15 MÍRNÁ NÍZKÁ NE
21.7.2021 14 55 13 53 14 55 MÍRNÁ
21.7.2021 14 MÍRNÁ VELMI NÍZKÁ 14 MÍRNÁ NÍZKÁ NE
22.7.2021 15 56 13 54 14 55 MÍRNÁ
22.7.2021 15 MÍRNÁ VELMI NÍZKÁ 14 MÍRNÁ NÍZKÁ NE
23.7.2021 26 80 21 69 16 60 MÍRNÁ
23.7.2021 26 MÍRNÁ NÍZKÁ 16 MÍRNÁ NÍZKÁ NE
24.7.2021 27 83 23 74 19 66 MÍRNÁ
24.7.2021 27 MÍRNÁ NÍZKÁ 19 MÍRNÁ NÍZKÁ NE
25.7.2021 19 65 23 73 21 70 MÍRNÁ
25.7.2021 19 MÍRNÁ NÍZKÁ 21 MÍRNÁ STŘEDNÍ NE
26.7.2021 18 63 23 74 23 73 MÍRNÁ
26.7.2021 18 MÍRNÁ NÍZKÁ 23 MÍRNÁ STŘEDNÍ NE
27.7.2021 14 54 14 56 19 65 MÍRNÁ
27.7.2021 14 MÍRNÁ VELMI NÍZKÁ 19 MÍRNÁ NÍZKÁ NE
28.7.2021 16 59 15 58 17 62 MÍRNÁ
28.7.2021 16 MÍRNÁ NÍZKÁ 17 MÍRNÁ NÍZKÁ NE
29.7.2021 11 45 13 53 16 59 MÍRNÁ
29.7.2021 11 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 16 MÍRNÁ NÍZKÁ NE
30.7.2021 12 52 10 41 13 54 MÍRNÁ
30.7.2021 12 MÍRNÁ VELMI NÍZKÁ 13 MÍRNÁ NÍZKÁ NE
31.7.2021 8 33 10 41 13 52 MÍRNÁ
31.7.2021 8 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 13 MÍRNÁ NÍZKÁ NE
1.8.2021 12 52 11 45 12 50 DOBRÁ
1.8.2021 12 MÍRNÁ VELMI NÍZKÁ 12 DOBRÁ NÍZKÁ NE
2.8.2021 14 54 12 52 12 51 MÍRNÁ
2.8.2021 14 MÍRNÁ VELMI NÍZKÁ 12 MÍRNÁ NÍZKÁ NE
3.8.2021 5 23 8 31 10 42 DOBRÁ
3.8.2021 8 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 10 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ NE
4.8.2021 12 51 9 37 9 39 DOBRÁ
4.8.2021 12 MÍRNÁ VELMI NÍZKÁ 9 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ NE
5.8.2021 23 73 15 57 11 47 DOBRÁ
5.8.2021 23 MÍRNÁ NÍZKÁ 11 DOBRÁ NÍZKÁ NE
6.8.2021 15 57 13 52 12 50 DOBRÁ
6.8.2021 15 MÍRNÁ VELMI NÍZKÁ 12 DOBRÁ NÍZKÁ NE
7.8.2021 4 18 6 27 10 41 DOBRÁ
7.8.2021 4 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 10 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ NE
8.8.2021 4 16 4 18 8 32 DOBRÁ
8.8.2021 4 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 8 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ NE
9.8.2021 6 27 4 18 6 25 DOBRÁ
9.8.2021 6 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 6 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ NE
10.8.2021 11 45 7 30 6 27 DOBRÁ
10.8.2021 11 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 6 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ NE
11.8.2021 12 49 9 38 7 31 DOBRÁ
11.8.2021 12 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 7 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ NE
12.8.2021 16 59 12 50 9 38 DOBRÁ
12.8.2021 16 MÍRNÁ NÍZKÁ 9 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ NE
13.8.2021 24 76 17 62 12 51 MÍRNÁ
13.8.2021 24 MÍRNÁ NÍZKÁ 12 MÍRNÁ NÍZKÁ NE
14.8.2021 27 82 23 75 18 62 MÍRNÁ
14.8.2021 27 MÍRNÁ NÍZKÁ 18 MÍRNÁ NÍZKÁ NE
15.8.2021 19 65 19 64 18 64 MÍRNÁ
15.8.2021 19 MÍRNÁ NÍZKÁ 18 MÍRNÁ NÍZKÁ NE
16.8.2021 5 20 13 54 17 61 MÍRNÁ
16.8.2021 5 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 17 MÍRNÁ NÍZKÁ NE
17.8.2021 10 41 8 33 13 52 MÍRNÁ
17.8.2021 10 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 13 MÍRNÁ NÍZKÁ NE
18.8.2021 3 14 6 25 10 43 DOBRÁ
18.8.2021 3 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 10 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ NE
19.8.2021 14 54 12 48 11 45 DOBRÁ
19.8.2021 14 MÍRNÁ VELMI NÍZKÁ 11 DOBRÁ NÍZKÁ NE
20.8.2021 7 29 9 37 10 42 DOBRÁ
20.8.2021 7 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 10 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ NE
21.8.2021 17 62 13 53 11 48 DOBRÁ
21.8.2021 17 MÍRNÁ NÍZKÁ 11 DOBRÁ NÍZKÁ NE
22.8.2021 21 70 14 55 12 51 MÍRNÁ
22.8.2021 21 MÍRNÁ NÍZKÁ 12 MÍRNÁ NÍZKÁ NE
23.8.2021 2 7 7 31 11 45 DOBRÁ
23.8.2021 2 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 11 DOBRÁ NÍZKÁ NE
24.8.2021 6 23 9 36 10 42 DOBRÁ
24.8.2021 6 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 10 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ NE
25.8.2021 13 54 12 48 11 44 DOBRÁ
25.8.2021 13 MÍRNÁ VELMI NÍZKÁ 11 DOBRÁ NÍZKÁ NE
26.8.2021 11 47 10 41 10 43 DOBRÁ
26.8.2021 11 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 10 DOBRÁ NÍZKÁ NE
27.8.2021 10 41 7 27 8 35 DOBRÁ
27.8.2021 10 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 8 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ NE
28.8.2021 18 63 12 49 10 41 DOBRÁ
28.8.2021 18 MÍRNÁ NÍZKÁ 10 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ NE
29.8.2021 14 55 13 54 12 48 DOBRÁ
29.8.2021 14 MÍRNÁ VELMI NÍZKÁ 12 DOBRÁ NÍZKÁ NE
30.8.2021 13 53 13 53 12 51 MÍRNÁ
30.8.2021 13 MÍRNÁ VELMI NÍZKÁ 12 MÍRNÁ NÍZKÁ NE
31.8.2021 25 77 22 71 16 58 MÍRNÁ
31.8.2021 25 MÍRNÁ NÍZKÁ 16 MÍRNÁ NÍZKÁ NE
1.9.2021 21 70 19 65 16 60 MÍRNÁ
1.9.2021 21 MÍRNÁ NÍZKÁ 16 MÍRNÁ NÍZKÁ NE
2.9.2021 20 68 18 63 17 62 MÍRNÁ
2.9.2021 20 MÍRNÁ NÍZKÁ 17 MÍRNÁ NÍZKÁ NE
3.9.2021 20 68 18 62 18 62 MÍRNÁ
3.9.2021 20 MÍRNÁ NÍZKÁ 18 MÍRNÁ NÍZKÁ NE
4.9.2021 37 104 26 79 21 69 MÍRNÁ
4.9.2021 37 NEZDRAVÁ STŘEDNÍ 21 MÍRNÁ STŘEDNÍ NE
5.9.2021 15 56 23 74 23 74 MÍRNÁ
5.9.2021 15 MÍRNÁ VELMI NÍZKÁ 23 MÍRNÁ STŘEDNÍ NE
6.9.2021 24 77 19 66 21 69 MÍRNÁ
6.9.2021 24 MÍRNÁ NÍZKÁ 21 MÍRNÁ STŘEDNÍ NE
7.9.2021 27 83 27 82 24 75 MÍRNÁ
7.9.2021 27 MÍRNÁ NÍZKÁ 24 MÍRNÁ STŘEDNÍ NE
8.9.2021 19 66 21 69 23 73 MÍRNÁ
8.9.2021 19 MÍRNÁ NÍZKÁ 23 MÍRNÁ STŘEDNÍ NE
9.9.2021 10 41 12 50 18 64 MÍRNÁ
9.9.2021 10 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 18 MÍRNÁ NÍZKÁ NE
10.9.2021 26 79 16 59 16 60 MÍRNÁ
10.9.2021 26 MÍRNÁ NÍZKÁ 16 MÍRNÁ NÍZKÁ NE
11.9.2021 34 97 23 74 19 64 MÍRNÁ
11.9.2021 34 MÍRNÁ STŘEDNÍ 19 MÍRNÁ NÍZKÁ NE
12.9.2021 21 69 21 70 20 67 MÍRNÁ
12.9.2021 21 MÍRNÁ NÍZKÁ 20 MÍRNÁ NÍZKÁ NE
13.9.2021 24 76 21 69 20 68 MÍRNÁ
13.9.2021 24 MÍRNÁ NÍZKÁ 20 MÍRNÁ NÍZKÁ NE
14.9.2021 27 83 23 73 21 70 MÍRNÁ
14.9.2021 27 MÍRNÁ NÍZKÁ 21 MÍRNÁ STŘEDNÍ NE
15.9.2021 24 77 22 71 21 70 MÍRNÁ
15.9.2021 24 MÍRNÁ NÍZKÁ 21 MÍRNÁ STŘEDNÍ NE
16.9.2021 32 93 28 85 24 76 MÍRNÁ
16.9.2021 32 MÍRNÁ STŘEDNÍ 24 MÍRNÁ STŘEDNÍ NE
17.9.2021 18 64 18 62 21 70 MÍRNÁ
17.9.2021 18 MÍRNÁ NÍZKÁ 21 MÍRNÁ STŘEDNÍ NE
18.9.2021 9 39 13 53 17 62 MÍRNÁ
18.9.2021 9 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 17 MÍRNÁ NÍZKÁ NE
19.9.2021 17 61 11 47 15 56 MÍRNÁ
19.9.2021 17 MÍRNÁ NÍZKÁ 15 MÍRNÁ NÍZKÁ NE
20.9.2021 30 88 21 69 17 62 MÍRNÁ
20.9.2021 30 MÍRNÁ NÍZKÁ 17 MÍRNÁ NÍZKÁ NE
21.9.2021 39 110 28 85 21 70 MÍRNÁ
21.9.2021 39 NEZDRAVÁ STŘEDNÍ 21 MÍRNÁ STŘEDNÍ NE
22.9.2021 32 92 23 75 21 70 MÍRNÁ
22.9.2021 32 MÍRNÁ STŘEDNÍ 21 MÍRNÁ STŘEDNÍ NE
23.9.2021 11 44 15 57 19 65 MÍRNÁ
23.9.2021 11 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 19 MÍRNÁ NÍZKÁ NE
24.9.2021 15 58 10 43 15 56 MÍRNÁ
24.9.2021 15 MÍRNÁ VELMI NÍZKÁ 15 MÍRNÁ NÍZKÁ NE
25.9.2021 24 77 16 60 15 57 MÍRNÁ
25.9.2021 24 MÍRNÁ NÍZKÁ 15 MÍRNÁ NÍZKÁ NE
26.9.2021 22 70 15 57 14 55 MÍRNÁ
26.9.2021 22 MÍRNÁ NÍZKÁ 14 MÍRNÁ NÍZKÁ NE
27.9.2021 28 85 26 81 20 68 MÍRNÁ
27.9.2021 28 MÍRNÁ NÍZKÁ 20 MÍRNÁ NÍZKÁ NE
28.9.2021 26 80 24 75 22 71 MÍRNÁ
28.9.2021 26 MÍRNÁ NÍZKÁ 22 MÍRNÁ STŘEDNÍ NE
29.9.2021 40 112 32 92 25 78 MÍRNÁ
29.9.2021 40 NEZDRAVÁ STŘEDNÍ 25 MÍRNÁ STŘEDNÍ NE
30.9.2021 24 76 14 54 19 64 MÍRNÁ
30.9.2021 24 MÍRNÁ NÍZKÁ 19 MÍRNÁ NÍZKÁ NE
1.10.2021 16 60 12 50 15 58 MÍRNÁ
1.10.2021 16 MÍRNÁ NÍZKÁ 15 MÍRNÁ NÍZKÁ NE
2.10.2021 26 80 20 68 16 60 MÍRNÁ
2.10.2021 26 MÍRNÁ NÍZKÁ 16 MÍRNÁ NÍZKÁ NE
3.10.2021 28 84 25 78 20 67 MÍRNÁ
3.10.2021 28 MÍRNÁ NÍZKÁ 20 MÍRNÁ NÍZKÁ NE
4.10.2021 19 65 21 69 20 68 MÍRNÁ
4.10.2021 19 MÍRNÁ NÍZKÁ 20 MÍRNÁ NÍZKÁ NE
5.10.2021 41 114 29 86 23 74 MÍRNÁ
5.10.2021 41 NEZDRAVÁ STŘEDNÍ 23 MÍRNÁ STŘEDNÍ NE
6.10.2021 19 65 16 58 20 67 MÍRNÁ
6.10.2021 19 MÍRNÁ NÍZKÁ 20 MÍRNÁ NÍZKÁ NE
7.10.2021 31 90 18 51 18 64 MÍRNÁ
7.10.2021 31 MÍRNÁ STŘEDNÍ 18 MÍRNÁ NÍZKÁ NE
8.10.2021 38 107 38 108 29 85 MÍRNÁ
8.10.2021 38 NEZDRAVÁ STŘEDNÍ 29 MÍRNÁ STŘEDNÍ ANO
9.10.2021 30 88 29 87 29 87 MÍRNÁ
9.10.2021 30 MÍRNÁ NÍZKÁ 29 MÍRNÁ STŘEDNÍ ANO
10.10.2021 52 141 34 97 30 89 MÍRNÁ
10.10.2021 52 NEZDRAVÁ STŘEDNÍ 30 MÍRNÁ STŘEDNÍ ANO
11.10.2021 66 157 50 137 37 105 NEZDRAVÁ
11.10.2021 66 NEZDRAVÁ VYSOKÁ 37 NEZDRAVÁ VYSOKÁ ANO
12.10.2021 42 117 28 83 31 91 MÍRNÁ
12.10.2021 42 NEZDRAVÁ STŘEDNÍ 31 MÍRNÁ VYSOKÁ ANO
13.10.2021 36 102 25 79 28 85 MÍRNÁ
13.10.2021 36 NEZDRAVÁ STŘEDNÍ 28 MÍRNÁ STŘEDNÍ ANO
14.10.2021 33 95 28 84 28 84 MÍRNÁ
14.10.2021 33 MÍRNÁ STŘEDNÍ 28 MÍRNÁ STŘEDNÍ ANO
15.10.2021 16 58 22 71 26 79 MÍRNÁ
15.10.2021 16 MÍRNÁ NÍZKÁ 26 MÍRNÁ STŘEDNÍ ANO
16.10.2021 38 106 27 81 25 78 MÍRNÁ
16.10.2021 38 NEZDRAVÁ STŘEDNÍ 25 MÍRNÁ STŘEDNÍ NE
17.10.2021 46 127 33 94 27 82 MÍRNÁ
17.10.2021 46 NEZDRAVÁ STŘEDNÍ 27 MÍRNÁ STŘEDNÍ ANO
18.10.2021 31 90 28 83 26 81