Kvalita vzduchu - meteorologická stanice Frýdlant-Předměstí
Kvalita vzduchu - kombinace metodik USA/EPA a EU Doporučená hodnota WHO pro ochranu lidského zdraví


Měření prachových částic PM2.5 (čas zápisu 21:00-22:30) - Frýdlant-Předměstí
Měření prachových částic PM2.5 (čas zápisu 21:00-22:30) Úroveň znečištění ovzduší 24hod
DEN Úroveň znečištění Limit 24 hod. PM2.5 ≤ 25 μg/m3
DEN 1 hod. průměr 6 hod. průměr 24 hod. průměr
1 hod. průměr 24 hod. průměr
PM µg/m3 AQI PM µg/m3 AQI PM µg/m3 AQI
PM µg/m3 USA/EPA EU PM µg/m3 USA/EPA EU Překročení limitu
1.1.2022 45 125 28 84 22 72 MÍRNÁ
1.1.2022 45 NEZDRAVÁ STŘEDNÍ 22 MÍRNÁ STŘEDNÍ NE
2.1.2022 23 74 19 65 20 67 MÍRNÁ
2.1.2022 23 MÍRNÁ NÍZKÁ 20 MÍRNÁ NÍZKÁ NE
3.1.2022 17 60 13 52 16 60 MÍRNÁ
3.1.2022 17 MÍRNÁ NÍZKÁ 16 MÍRNÁ NÍZKÁ NE
4.1.2022 15 56 15 57 15 58 MÍRNÁ
4.1.2022 15 MÍRNÁ VELMI NÍZKÁ 15 MÍRNÁ NÍZKÁ NE
5.1.2022 13 54 10 42 13 52 MÍRNÁ
5.1.2022 13 MÍRNÁ VELMI NÍZKÁ 13 MÍRNÁ NÍZKÁ NE
6.1.2022 50 136 24 75 15 57 MÍRNÁ
6.1.2022 52 NEZDRAVÁ STŘEDNÍ 15 MÍRNÁ NÍZKÁ NE
7.1.2022 26 79 21 71 17 62 MÍRNÁ
7.1.2022 26 MÍRNÁ NÍZKÁ 17 MÍRNÁ NÍZKÁ NE
8.1.2022 42 117 33 94 23 74 MÍRNÁ
8.1.2022 42 NEZDRAVÁ STŘEDNÍ 23 MÍRNÁ STŘEDNÍ NE
9.1.2022 42 117 26 80 22 72 MÍRNÁ
9.1.2022 42 NEZDRAVÁ STŘEDNÍ 22 MÍRNÁ STŘEDNÍ NE
10.1.2022 49 134 32 94 25 78 MÍRNÁ
10.1.2022 49 NEZDRAVÁ STŘEDNÍ 25 MÍRNÁ STŘEDNÍ NE
11.1.2022 72 159 55 149 37 105 NEZDRAVÁ
11.1.2022 72 NEZDRAVÁ VYSOKÁ 37 NEZDRAVÁ VYSOKÁ ANO
12.1.2022 60 153 54 146 42 117 NEZDRAVÁ
12.1.2022 60 NEZDRAVÁ VYSOKÁ 42 NEZDRAVÁ VYSOKÁ ANO
13.1.2022 59 153 43 120 41 114 NEZDRAVÁ
13.1.2022 59 NEZDRAVÁ VYSOKÁ 41 NEZDRAVÁ VYSOKÁ ANO
14.1.2022 36 102 38 107 39 111 NEZDRAVÁ
14.1.2022 36 NEZDRAVÁ STŘEDNÍ 39 NEZDRAVÁ VYSOKÁ ANO
15.1.2022 48 131 35 88 37 104 NEZDRAVÁ
15.1.2022 48 NEZDRAVÁ STŘEDNÍ 37 NEZDRAVÁ VYSOKÁ ANO
16.1.2022 33 96 34 98 35 100 MÍRNÁ
16.1.2022 33 MÍRNÁ STŘEDNÍ 35 MÍRNÁ VYSOKÁ ANO
17.1.2022 48 132 28 85 31 90 MÍRNÁ
17.1.2022 48 NEZDRAVÁ STŘEDNÍ 31 MÍRNÁ VYSOKÁ ANO
18.1.2022 45 124 33 95 31 91 MÍRNÁ
18.1.2022 45 NEZDRAVÁ STŘEDNÍ 31 MÍRNÁ VYSOKÁ ANO
19.1.2022 40 111 33 94 31 91 MÍRNÁ
19.1.2022 40 NEZDRAVÁ STŘEDNÍ 31 MÍRNÁ VYSOKÁ ANO
20.1.2022 11 45 14 56 24 76 MÍRNÁ
20.1.2022 11 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 24 MÍRNÁ STŘEDNÍ NE
21.1.2022 46 126 20 68 20 68 MÍRNÁ
21.1.2022 46 NEZDRAVÁ STŘEDNÍ 20 MÍRNÁ NÍZKÁ NE
22.1.2022 56 151 32 93 23 74 MÍRNÁ
22.1.2022 56 NEZDRAVÁ VYSOKÁ 23 MÍRNÁ STŘEDNÍ NE
23.1.2022 92 170 61 154 36 102 NEZDRAVÁ
23.1.2022 92 NEZDRAVÁ VYSOKÁ 36 NEZDRAVÁ VYSOKÁ ANO
24.1.2022 51 139 40 113 35 99 MÍRNÁ
24.1.2022 51 NEZDRAVÁ STŘEDNÍ 35 NEZDRAVÁ VYSOKÁ ANO
25.1.2022 46 127 39 109 37 104 NEZDRAVÁ
25.1.2022 46 NEZDRAVÁ STŘEDNÍ 37 NEZDRAVÁ VYSOKÁ ANO
26.1.2022 29 85 30 89 33 95 MÍRNÁ
26.1.2022 29 MÍRNÁ NÍZKÁ 33 MÍRNÁ VYSOKÁ ANO
27.1.2022 29 86 28 84 31 90 MÍRNÁ
27.1.2022 29 MÍRNÁ NÍZKÁ 31 MÍRNÁ VYSOKÁ ANO
28.1.2022 13 53 15 57 23 74 MÍRNÁ
28.1.2022 13 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 23 MÍRNÁ STŘEDNÍ NE
29.1.2022 14 55 16 60 20 68 MÍRNÁ
29.1.2022 14 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 20 MÍRNÁ NÍZKÁ NE
30.1.2022 9 36 9 39 15 57 MÍRNÁ
30.1.2022 9 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 15 MÍRNÁ NÍZKÁ NE
31.1.2022 35 99 22 71 17 61 MÍRNÁ
31.1.2022 35 NEZDRAVÁ STŘEDNÍ 17 MÍRNÁ NÍZKÁ NE
1.2.2022 8 34 17 60 18 62 MÍRNÁ
1.2.2022 8 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 18 MÍRNÁ NÍZKÁ NE
2.2.2022 18 64 12 49 14 55 MÍRNÁ
2.2.2022 18 MÍRNÁ NÍZKÁ 14 MÍRNÁ NÍZKÁ NE
3.2.2022 21 69 20 68 17 61 MÍRNÁ
3.2.2022 21 MÍRNÁ NÍZKÁ 17 MÍRNÁ NÍZKÁ NE
4.2.2022 14 55 19 65 17 60 MÍRNÁ
4.2.2022 14 MÍRNÁ VELMI NÍZKÁ 17 MÍRNÁ NÍZKÁ NE
5.2.2022 20 68 15 56 14 56 MÍRNÁ
5.2.2022 20 MÍRNÁ NÍZKÁ 14 MÍRNÁ NÍZKÁ NE
6.2.2022 9 39 11 44 12 52 MÍRNÁ
6.2.2022 9 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 12 MÍRNÁ NÍZKÁ NE
7.2.2022 16 59 12 50 11 47 DOBRÁ
7.2.2022 16 MÍRNÁ NÍZKÁ 11 DOBRÁ NÍZKÁ NE
8.2.2022 19 64 17 60 13 52 MÍRNÁ
8.2.2022 19 MÍRNÁ NÍZKÁ 13 MÍRNÁ NÍZKÁ NE
9.2.2022 25 77 21 70 15 58 MÍRNÁ
9.2.2022 25 MÍRNÁ NÍZKÁ 15 MÍRNÁ NÍZKÁ NE
10.2.2022 35 98 26 80 19 65 MÍRNÁ
10.2.2022 35 MÍRNÁ NÍZKÁ 19 MÍRNÁ NÍZKÁ NE
11.2.2022 30 88 26 80 21 69 MÍRNÁ
11.2.2022 30 MÍRNÁ NÍZKÁ 21 MÍRNÁ STŘEDNÍ NE
12.2.2022 19 66 20 68 20 68 MÍRNÁ
12.2.2022 19 MÍRNÁ NÍZKÁ 20 MÍRNÁ NÍZKÁ NE
13.2.2022 19 66 19 66 19 66 MÍRNÁ
13.2.2022 19 MÍRNÁ NÍZKÁ 19 MÍRNÁ NÍZKÁ NE
14.2.2022 31 91 25 77 21 70 MÍRNÁ
14.2.2022 31 MÍRNÁ STŘEDNÍ 21 MÍRNÁ STŘEDNÍ NE
15.2.2022 59 153 44 122 29 87 MÍRNÁ
15.2.2022 59 NEZDRAVÁ VYSOKÁ 29 MÍRNÁ STŘEDNÍ ANO
16.2.2022 15 57 21 70 26 79 MÍRNÁ
16.2.2022 15 MÍRNÁ VELMI NÍZKÁ 26 MÍRNÁ STŘEDNÍ ANO
17.2.2022 4 17 6 24 17 61 MÍRNÁ
17.2.2022 4 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 17 MÍRNÁ NÍZKÁ NE
18.2.2022 15 58 12 50 15 56 MÍRNÁ
18.2.2022 15 MÍRNÁ VELMI NÍZKÁ 15 MÍRNÁ NÍZKÁ NE
19.2.2022 19 66 10 43 12 48 DOBRÁ
19.2.2022 19 MÍRNÁ NÍZKÁ 12 DOBRÁ NÍZKÁ NE
20.2.2022 12 49 10 42 11 44 DOBRÁ
20.2.2022 12 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 11 DOBRÁ NÍZKÁ NE
21.2.2022 5 20 5 23 8 34 DOBRÁ
21.2.2022 5 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 8 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ NE
22.2.2022 11 46 13 52 10 40 DOBRÁ
22.2.2022 11 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 10 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ NE
23.2.2022 39 110 18 64 11 48 DOBRÁ
23.2.2022 39 NEZDRAVÁ STŘEDNÍ 11 DOBRÁ NÍZKÁ NE
24.2.2022 17 62 14 55 12 49 DOBRÁ
24.2.2022 17 MÍRNÁ NÍZKÁ 12 DOBRÁ NÍZKÁ NE
25.2.2022 15 57 11 44 11 44 DOBRÁ
25.2.2022 15 MÍRNÁ VELMI NÍZKÁ 11 DOBRÁ NÍZKÁ NE
26.2.2022 55 150 28 85 16 59 MÍRNÁ
26.2.2022 55 NEZDRAVÁ STŘEDNÍ 16 MÍRNÁ NÍZKÁ NE
27.2.2022 43 118 34 97 23 74 MÍRNÁ
27.2.2022 43 NEZDRAVÁ STŘEDNÍ 23 MÍRNÁ STŘEDNÍ NE
28.2.2022 43 119 30 88 25 79 MÍRNÁ
28.2.2022 43 NEZDRAVÁ STŘEDNÍ 25 MÍRNÁ STŘEDNÍ NE
1.3.2022 61 154 40 113 30 89 MÍRNÁ
1.3.2022 61 NEZDRAVÁ VYSOKÁ 30 MÍRNÁ STŘEDNÍ ANO
2.3.2022 56 151 43 120 35 99 MÍRNÁ
2.3.2022 56 NEZDRAVÁ VYSOKÁ 35 MÍRNÁ VYSOKÁ ANO
3.3.2022 58 152 51 139 41 114 NEZDRAVÁ
3.3.2022 58 NEZDRAVÁ VYSOKÁ 41 NEZDRAVÁ VYSOKÁ ANO
4.3.2022 56 151 43 120 35 99 MÍRNÁ
4.3.2022 56 NEZDRAVÁ VYSOKÁ 35 MÍRNÁ VYSOKÁ ANO
5.3.2022 44 123 44 123 44 122 NEZDRAVÁ
5.3.2022 44 NEZDRAVÁ STŘEDNÍ 44 NEZDRAVÁ VYSOKÁ ANO
6.3.2022 40 113 44 121 44 122 NEZDRAVÁ
6.3.2022 40 NEZDRAVÁ STŘEDNÍ 44 NEZDRAVÁ VYSOKÁ ANO
7.3.2022 62 154 42 117 42 116 NEZDRAVÁ
7.3.2022 62 NEZDRAVÁ VYSOKÁ 42 NEZDRAVÁ VYSOKÁ ANO
8.3.2022 43 120 33 99 38 107 NEZDRAVÁ
8.3.2022 43 NEZDRAVÁ STŘEDNÍ 38 NEZDRAVÁ VYSOKÁ ANO
9.3.2022 49 134 34 97 35 100 MÍRNÁ
9.3.2022 49 NEZDRAVÁ STŘEDNÍ 35 MÍRNÁ VYSOKÁ ANO
10.3.2022 25 78 34 97 37 105 NEZDRAVÁ
10.3.2022 25 MÍRNÁ NÍZKÁ 37 NEZDRAVÁ VYSOKÁ ANO
11.3.2022 66 157 39 110 38 106 NEZDRAVÁ
11.3.2022 66 NEZDRAVÁ VYSOKÁ 38 NEZDRAVÁ VYSOKÁ ANO
12.3.2022 82 164 46 126 38 108 NEZDRAVÁ
12.3.2022 82 NEZDRAVÁ VYSOKÁ 38 NEZDRAVÁ VYSOKÁ ANO
13.3.2022 36 101 26 80 33 95 MÍRNÁ
13.3.2022 36 NEZDRAVÁ STŘEDNÍ 33 MÍRNÁ VYSOKÁ ANO
14.3.2022 33 94 34 98 33 95 MÍRNÁ
14.3.2022 33 MÍRNÁ STŘEDNÍ 33 MÍRNÁ VYSOKÁ ANO
15.3.2022 37 104 26 79 29 85 MÍRNÁ
15.3.2022 37 NEZDRAVÁ STŘEDNÍ 29 MÍRNÁ STŘEDNÍ ANO
16.3.2022 67 157 56 151 40 113 NEZDRAVÁ
16.3.2022 67 NEZDRAVÁ VYSOKÁ 40 NEZDRAVÁ VYSOKÁ ANO
17.3.2022 77 162 67 157 51 140 NEZDRAVÁ
17.3.2022 77 NEZDRAVÁ VYSOKÁ 51 NEZDRAVÁ VYSOKÁ ANO
18.3.2022 68 157 67 157 59 153 NEZDRAVÁ
18.3.2022 68 NEZDRAVÁ VYSOKÁ 59 NEZDRAVÁ VYSOKÁ ANO
19.3.2022 52 143 57 152 58 152 NEZDRAVÁ
19.3.2022 52 NEZDRAVÁ STŘEDNÍ 58 NEZDRAVÁ VYSOKÁ ANO
20.3.2022 28 84 35 99 49 135 NEZDRAVÁ
20.3.2022 28 MÍRNÁ NÍZKÁ 49 NEZDRAVÁ VYSOKÁ ANO
21.3.2022 40 113 32 93 38 108 NEZDRAVÁ
21.3.2022 40 NEZDRAVÁ STŘEDNÍ 38 NEZDRAVÁ VYSOKÁ ANO
22.3.2022 59 153 37 105 39 111 NEZDRAVÁ
22.3.2022 59 NEZDRAVÁ VYSOKÁ 39 NEZDRAVÁ VYSOKÁ ANO
23.3.2022 41 114 31 91 36 103 NEZDRAVÁ
23.3.2022 41 NEZDRAVÁ STŘEDNÍ 36 NEZDRAVÁ VYSOKÁ ANO
24.3.2022 64 155 50 136 42 117 NEZDRAVÁ
24.3.2022 64 NEZDRAVÁ VYSOKÁ 42 NEZDRAVÁ VYSOKÁ ANO
25.3.2022 59 153 48 133 44 123 NEZDRAVÁ
25.3.2022 59 NEZDRAVÁ VYSOKÁ 44 NEZDRAVÁ VYSOKÁ ANO
26.3.2022 59 153 55 148 48 131 NEZDRAVÁ
26.3.2022 59 NEZDRAVÁ VYSOKÁ 48 NEZDRAVÁ VYSOKÁ ANO
27.3.2022 38 108 30 89 39 110 NEZDRAVÁ
27.3.2022 38 NEZDRAVÁ STŘEDNÍ 39 NEZDRAVÁ VYSOKÁ ANO
28.3.2022 37 105 27 83 34 97 MÍRNÁ
28.3.2022 37 NEZDRAVÁ STŘEDNÍ 34 MÍRNÁ VYSOKÁ ANO
29.3.2022 57 152 46 127 39 109 NEZDRAVÁ
29.3.2022 57 NEZDRAVÁ VYSOKÁ 39 NEZDRAVÁ VYSOKÁ ANO
30.3.2022 28 85 43 120 42 116 NEZDRAVÁ
30.3.2022 28 MÍRNÁ NÍZKÁ 42 NEZDRAVÁ VYSOKÁ ANO
31.3.2022 36 101 37 105 39 109 NEZDRAVÁ
31.3.2022 36 NEZDRAVÁ STŘEDNÍ 39 NEZDRAVÁ VYSOKÁ ANO
1.4.2022 10 43 21 69 32 92 MÍRNÁ
1.4.2022 10 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 32 MÍRNÁ VYSOKÁ ANO
2.4.2022 26 79 18 64 25 79 MÍRNÁ
2.4.2022 26 MÍRNÁ NÍZKÁ 25 MÍRNÁ STŘEDNÍ NE
3.4.2022 33 95 22 71 23 74 MÍRNÁ
3.4.2022 33 MÍRNÁ STŘEDNÍ 23 MÍRNÁ STŘEDNÍ NE
4.4.2022 29 87 24 76 23 74 MÍRNÁ
4.4.2022 29 MÍRNÁ NÍZKÁ 23 MÍRNÁ STŘEDNÍ NE
5.4.2022 37 106 29 86 25 79 MÍRNÁ
5.4.2022 37 NEZDRAVÁ STŘEDNÍ 25 MÍRNÁ STŘEDNÍ NE
6.4.2022 32 93 26 80 26 79 MÍRNÁ
6.4.2022 32 MÍRNÁ STŘEDNÍ 26 MÍRNÁ STŘEDNÍ ANO
7.4.2022 8 33 10 40 18 64 MÍRNÁ
7.4.2022 8 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 18 MÍRNÁ NÍZKÁ NE
8.4.2022 19 66 12 49 15 56 MÍRNÁ
8.4.2022 19 MÍRNÁ NÍZKÁ 15 MÍRNÁ NÍZKÁ NE
9.4.2022 29 87 19 65 16 59 MÍRNÁ
9.4.2022 29 MÍRNÁ NÍZKÁ 16 MÍRNÁ NÍZKÁ NE
10.4.2022 20 67 14 45 15 56 MÍRNÁ
10.4.2022 20 MÍRNÁ NÍZKÁ 15 MÍRNÁ NÍZKÁ NE
11.4.2022 25 79 16 60 15 58 MÍRNÁ
11.4.2022 25 MÍRNÁ NÍZKÁ 15 MÍRNÁ NÍZKÁ NE
12.4.2022 24 75 16 60 16 58 MÍRNÁ
12.4.2022 24 MÍRNÁ NÍZKÁ 16 MÍRNÁ NÍZKÁ NE
13.4.2022 39 109 21 70 18 62 MÍRNÁ
13.4.2022 39 NEZDRAVÁ STŘEDNÍ 18 MÍRNÁ NÍZKÁ NE
14.4.2022 16 60 21 70 19 62 MÍRNÁ
14.4.2022 16 MÍRNÁ NÍZKÁ 19 MÍRNÁ NÍZKÁ NE
15.4.2022 30 88 29 87 24 75 MÍRNÁ
15.4.2022 30 MÍRNÁ NÍZKÁ 24 MÍRNÁ STŘEDNÍ NE
16.4.2022 22 71 15 56 19 66 MÍRNÁ
16.4.2022 22 MÍRNÁ NÍZKÁ 19 MÍRNÁ NÍZKÁ NE
17.4.2022 28 85 20 68 21 69 MÍRNÁ
17.4.2022 28 MÍRNÁ NÍZKÁ 21 MÍRNÁ STŘEDNÍ NE
18.4.2022 25 79 19 65 21 69 MÍRNÁ
18.4.2022 25 MÍRNÁ NÍZKÁ 21 MÍRNÁ STŘEDNÍ NE
19.4.2022 42 117 25 78 22 72 MÍRNÁ
19.4.2022 42 NEZDRAVÁ STŘEDNÍ 22 MÍRNÁ STŘEDNÍ NE
20.4.2022 34 96 36 101 28 85 MÍRNÁ
20.4.2022 34 MÍRNÁ STŘEDNÍ 28 MÍRNÁ STŘEDNÍ ANO
21.4.2022 53 143 41 116 33 94 MÍRNÁ
21.4.2022 53 NEZDRAVÁ STŘEDNÍ 33 MÍRNÁ VYSOKÁ ANO
22.4.2022 49 134 42 117 36 102 NEZDRAVÁ
22.4.2022 49 NEZDRAVÁ STŘEDNÍ 36 NEZDRAVÁ VYSOKÁ ANO
23.4.2022 32 93 24 76 30 89 MÍRNÁ
23.4.2022 32 MÍRNÁ STŘEDNÍ 30 MÍRNÁ VYSOKÁ ANO
24.4.2022 33 94 40 112 36 102 NEZDRAVÁ
24.4.2022 33 MÍRNÁ STŘEDNÍ 36 NEZDRAVÁ VYSOKÁ ANO
25.4.2022 37 104 29 85 31 91 MÍRNÁ
25.4.2022 37 NEZDRAVÁ STŘEDNÍ 31 MÍRNÁ VYSOKÁ ANO
26.4.2022 36 103 27 83 29 87 MÍRNÁ
26.4.2022 36 NEZDRAVÁ STŘEDNÍ 29 MÍRNÁ STŘEDNÍ ANO
27.4.2022 40 111 29 85 29 86 MÍRNÁ
27.4.2022 40 NEZDRAVÁ STŘEDNÍ 29 MÍRNÁ STŘEDNÍ ANO
28.4.2022 22 72 24 77 27 81 MÍRNÁ
28.4.2022 22 MÍRNÁ NÍZKÁ 27 MÍRNÁ STŘEDNÍ ANO
29.4.2022 69 158 35 99 29 86 MÍRNÁ
29.4.2022 69 NEZDRAVÁ VYSOKÁ 29 MÍRNÁ STŘEDNÍ ANO
30.4.2022 106 177 48 132 33 95 MÍRNÁ
30.4.2022 106 NEZDRAVÁ VYSOKÁ 33 MÍRNÁ VYSOKÁ ANO
1.5.2022 24 75 38 107 36 100 MÍRNÁ
1.5.2022 24 MÍRNÁ NÍZKÁ 36 MÍRNÁ VYSOKÁ ANO
2.5.2022 37 104 33 94 34 98 MÍRNÁ
2.5.2022 37 NEZDRAVÁ STŘEDNÍ 34 MÍRNÁ VYSOKÁ ANO
3.5.2022 29 87 29 87 33 95 MÍRNÁ
3.5.2022 29 MÍRNÁ NÍZKÁ 33 MÍRNÁ VYSOKÁ ANO
4.5.2022 12 49 20 68 29 87 MÍRNÁ
4.5.2022 12 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 29 MÍRNÁ STŘEDNÍ ANO
5.5.2022 28 84 29 86 29 87 MÍRNÁ
5.5.2022 28 MÍRNÁ NÍZKÁ 29 MÍRNÁ STŘEDNÍ ANO
6.5.2022 24 76 27 83 30 88 MÍRNÁ
6.5.2022 24 MÍRNÁ NÍZKÁ 30 MÍRNÁ STŘEDNÍ ANO
7.5.2022 7 30 16 60 25 79 MÍRNÁ
7.5.2022 7 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 25 MÍRNÁ STŘEDNÍ NE
8.5.2022 15 57 18 64 23 74 MÍRNÁ
8.5.2022 15 MÍRNÁ VELMI NÍZKÁ 23 MÍRNÁ STŘEDNÍ NE
9.5.2022 12 48 15 56 21 69 MÍRNÁ
9.5.2022 12 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 21 MÍRNÁ STŘEDNÍ NE
10.5.2022 26 81 19 65 19 66 MÍRNÁ
10.5.2022 26 MÍRNÁ NÍZKÁ 19 MÍRNÁ NÍZKÁ NE
11.5.2022 16 58 16 64 18 66 MÍRNÁ
11.5.2022 16 MÍRNÁ NÍZKÁ 18 MÍRNÁ NÍZKÁ NE
12.5.2022 4 18 9 35 15 58 MÍRNÁ
12.5.2022 4 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 15 MÍRNÁ NÍZKÁ NE
13.5.2022 9 37 8 33 13 52 MÍRNÁ
13.5.2022 9 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 13 MÍRNÁ NÍZKÁ NE
14.5.2022 23 74 16 59 14 55 MÍRNÁ
14.5.2022 23 MÍRNÁ NÍZKÁ 14 MÍRNÁ NÍZKÁ NE
15.5.2022 8 33 11 45 13 54 MÍRNÁ
15.5.2022 8 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 13 MÍRNÁ NÍZKÁ NE
16.5.2022 13 53 11 45 12 51 MÍRNÁ
16.5.2022 13 MÍRNÁ VELMI NÍZKÁ 12 MÍRNÁ NÍZKÁ NE
17.5.2022 27 82 24 75 17 62 MÍRNÁ
17.5.2022 27 MÍRNÁ NÍZKÁ 17 MÍRNÁ NÍZKÁ NE
18.5.2022 11 44 17 61 18 63 MÍRNÁ
18.5.2022 11 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 18 MÍRNÁ NÍZKÁ NE
19.5.2022 8 32 8 33 14 54 MÍRNÁ
19.5.2022 8 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 14 MÍRNÁ NÍZKÁ NE
20.5.2022 12 51 11 45 12 51 MÍRNÁ
20.5.2022 12 MÍRNÁ VELMI NÍZKÁ 12 MÍRNÁ NÍZKÁ NE
21.5.2022 16 60 11 45 11 46 DOBRÁ
21.5.2022 16 MÍRNÁ NÍZKÁ 11 DOBRÁ NÍZKÁ NE
22.5.2022 4 15 6 25 9 39 DOBRÁ
22.5.2022 4 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 9 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ NE
23.5.2022 9 38 7 30 8 35 DOBRÁ
23.5.2022 9 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 8 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ NE
24.5.2022 8 33 9 38 9 38 DOBRÁ
24.5.2022 8 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 9 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ NE
25.5.2022 8 33 7 30 8 35 DOBRÁ
25.5.2022 8 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 8 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ NE
26.5.2022 4 15 4 18 7 28 DOBRÁ
26.5.2022 4 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 7 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ NE
27.5.2022 10 42 7 31 7 29 DOBRÁ
27.5.2022 10 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 7 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ NE
28.5.2022 9 38 7 29 7 28 DOBRÁ
28.5.2022 9 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 7 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ NE
29.5.2022 10 42 7 28 7 28 DOBRÁ
29.5.2022 10 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 7 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ NE
30.5.2022 7 31 8 33 8 28 DOBRÁ
30.5.2022 7 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 8 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ NE
31.5.2022 11 44 8 32 7 30 DOBRÁ
31.5.2022 11 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 7 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ NE
1.6.2022 8 35 9 38 8 35 DOBRÁ
1.6.2022 8 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 8 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ NE
2.6.2022 8 35 9 38 9 38 DOBRÁ
2.6.2022 8 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 9 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ NE
3.6.2022 15 56 12 48 10 42 DOBRÁ
3.6.2022 15 MÍRNÁ VELMI NÍZKÁ 10 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ NE
4.6.2022 44 123 33 95 19 66 MÍRNÁ
4.6.2022 44 NEZDRAVÁ STŘEDNÍ 19 MÍRNÁ NÍZKÁ NE
5.6.2022 26 80 28 83 23 74 MÍRNÁ
5.6.2022 26 MÍRNÁ NÍZKÁ 23 MÍRNÁ STŘEDNÍ NE
6.6.2022 13 52 18 63 22 71 MÍRNÁ
6.6.2022 13 MÍRNÁ VELMI NÍZKÁ 22 MÍRNÁ STŘEDNÍ NE
7.6.2022 9 38 11 45 17 61 MÍRNÁ
7.6.2022 9 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 17 MÍRNÁ NÍZKÁ NE
8.6.2022 12 50 10 42 14 55 MÍRNÁ
8.6.2022 12 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 14 MÍRNÁ NÍZKÁ NE
9.6.2022 12 49 10 43 13 52 MÍRNÁ
9.6.2022 12 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 13 MÍRNÁ NÍZKÁ NE
10.6.2022 11 47 11 44 13 52 MÍRNÁ
10.6.2022 11 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 13 MÍRNÁ NÍZKÁ NE
11.6.2022 23 74 15 57 13 54 MÍRNÁ
11.6.2022 23 MÍRNÁ NÍZKÁ 13 MÍRNÁ NÍZKÁ NE
12.6.2022 13 53 13 53 13 53 MÍRNÁ
12.6.2022 13 MÍRNÁ VELMI NÍZKÁ 13 MÍRNÁ NÍZKÁ NE
13.6.2022 7 28 10 43 12 52 MÍRNÁ
13.6.2022 7 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 12 MÍRNÁ NÍZKÁ NE
14.6.2022 4 18 6 24 10 41 DOBRÁ
14.6.2022 4 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 10 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ NE
15.6.2022 14 55 9 37 9 38 DOBRÁ
15.6.2022 14 MÍRNÁ VELMI NÍZKÁ 9 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ NE
16.6.2022 15 57 14 55 11 47 DOBRÁ
16.6.2022 15 MÍRNÁ VELMI NÍZKÁ 11 DOBRÁ NÍZKÁ NE
17.6.2022 10 40 11 46 12 48 DOBRÁ
17.6.2022 10 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 12 DOBRÁ NÍZKÁ NE
18.6.2022 12 48 9 37 10 42 DOBRÁ
18.6.2022 12 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 10 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ NE
19.6.2022 13 53 11 45 11 44 DOBRÁ
19.6.2022 13 MÍRNÁ VELMI NÍZKÁ 11 DOBRÁ NÍZKÁ NE
20.6.2022 8 33 18 63 15 57 MÍRNÁ
20.6.2022 8 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 15 MÍRNÁ NÍZKÁ NE
21.6.2022 7 29 8 33 11 48 DOBRÁ
21.6.2022 7 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 11 DOBRÁ NÍZKÁ NE
22.6.2022 10 42 9 36 10 43 DOBRÁ
22.6.2022 10 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 10 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ NE
23.6.2022 10 42 9 36 10 43 DOBRÁ
23.6.2022 10 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 10 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ NE
24.6.2022 13 53 13 53 12 50 DOBRÁ
24.6.2022 13 MÍRNÁ VELMI NÍZKÁ 12 DOBRÁ NÍZKÁ NE
25.6.2022 25 78 20 68 16 58 MÍRNÁ
25.6.2022 25 MÍRNÁ NÍZKÁ 16 MÍRNÁ NÍZKÁ NE
26.6.2022 11 45 16 58 16 60 MÍRNÁ
26.6.2022 11 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 16 MÍRNÁ NÍZKÁ NE
27.6.2022 16 59 14 56 16 59 MÍRNÁ
27.6.2022 16 MÍRNÁ NÍZKÁ 16 MÍRNÁ NÍZKÁ NE
28.6.2022 14 54 15 57 16 59 MÍRNÁ
28.6.2022 14 MÍRNÁ VELMI NÍZKÁ 16 MÍRNÁ NÍZKÁ NE
29.6.2022 41 113 25 78 19 65 MÍRNÁ
29.6.2022 41 NEZDRAVÁ STŘEDNÍ 19 MÍRNÁ NÍZKÁ NE
30.6.2022 17 61 17 61 18 63 MÍRNÁ
30.6.2022 17 MÍRNÁ NÍZKÁ 18 MÍRNÁ NÍZKÁ NE
Vysvětlení barevného označení polí - úroveň znečištění ovzduší (metodika USA)
Úroveň znečištění dle metodiky USA/EPA 37 %
DOBRÁ MÍRNÁ NEZDRAVÁ PRO CITLIVÉ SKUPINY NEZDRAVÁ VELMI NEZDRAVÁ NEBEZPEČNÁ
DOBRÁ MÍRNÁ NEZDRAVÁ PRO CITLIVÉ SKUPINY NEZDRAVÁ VELMI NEZDRAVÁ NEBEZPEČNÁ

AQI -Air Quality Index = Index kvality vzduchu
Úroveň znečištění dle metodiky EU Překročení limitu 24 hod. PM2.5 ≤ 25 μg/m3

VELMI NÍZKÁ NÍZKÁ STŘEDNÍ VYSOKÁ VELMI VYSOKÁ