Kvalita vzduchu - meteorologická stanice Frýdlant-Předměstí
Kvalita vzduchu - kombinace metodik USA/EPA a EU Doporučená hodnota WHO pro ochranu lidského zdravíMěření prachových částic PM2.5 (čas zápisu 21:00-22:30) - Frýdlant-Předměstí


Měření prachových částic PM2.5 (čas zápisu 21:00-22:30) Úroveň znečištění ovzduší 24hod
DEN Úroveň znečištění Limit 24 hod. PM2.5 ≤ 25 μg/m3


DEN 1 hod. průměr 6 hod. průměr 24 hod. průměr
1 hod. průměr 24 hod. průměr


PM µg/m3 AQI PM µg/m3 AQI PM µg/m3 AQI
PM µg/m3 USA/EPA EU PM µg/m3 USA/EPA EU Překročení limitu


1.1.2023 20 68 15 58 13 53 MÍRNÁ
1.1.2023 20 MÍRNÁ NÍZKÁ 13 MÍRNÁ NÍZKÁ NE


2.1.2023 33 94 22 71 16 0,6 MÍRNÁ
2.1.2023 33 MÍRNÁ STŘEDNÍ 16 MÍRNÁ NÍZKÁ NE


3.1.2023 49 134 25 79 18 63 MÍRNÁ
3.1.2023 49 NEZDRAVÁ STŘEDNÍ 18 MÍRNÁ NÍZKÁ NE


4.1.2023 14 55 21 70 19 66 MÍRNÁ
4.1.2023 14 MÍRNÁ VELMI NÍZKÁ 19 MÍRNÁ NÍZKÁ NE


5.1.2023 18 64 12 49 15 57 MÍRNÁ
5.1.2023 18 MÍRNÁ NÍZKÁ 15 MÍRNÁ NÍZKÁ NE


6.1.2023 18 64 12 49 15 57 MÍRNÁ
6.1.2023 18 MÍRNÁ NÍZKÁ 15 MÍRNÁ NÍZKÁ NE


7.1.2023 25 77 24 76 18 64 MÍRNÁ
7.1.2023 25 MÍRNÁ NÍZKÁ 18 MÍRNÁ NÍZKÁ NE


8.1.2023 35 100 29 86 21 70 MÍRNÁ
8.1.2023 35 MÍRNÁ STŘEDNÍ 21 MÍRNÁ STŘEDNÍ NE


9.1.2023 27 83 25 77 21 70 MÍRNÁ
9.1.2023 27 MÍRNÁ NÍZKÁ 21 MÍRNÁ STŘEDNÍ NE


10.1.2023 20 68 16 59 18 63 MÍRNÁ
10.1.2023 20 MÍRNÁ NÍZKÁ 18 MÍRNÁ NÍZKÁ NE


11.1.2023 13 53 12 52 15 58 MÍRNÁ
11.1.2023 13 MÍRNÁ VELMI NÍZKÁ 15 MÍRNÁ NÍZKÁ NE


12.1.2023 14 55 14 54 14 55 MÍRNÁ
12.1.2023 14 MÍRNÁ VELMI NÍZKÁ 14 MÍRNÁ NÍZKÁ NE


13.1.2023 6 27 7 30 11 45 DOBRÁ
13.1.2023 6 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 11 DOBRÁ NÍZKÁ NE


14.1.2023 11 45 16 58 13 52 MÍRNÁ
14.1.2023 11 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 13 MÍRNÁ NÍZKÁ NE


15.1.2023 14 54 13 52 12 50 DOBRÁ
15.1.2023 14 MÍRNÁ NÍZKÁ 12 DOBRÁ NÍZKÁ NE


16.1.2023 52 141 30 89 17 62 MÍRNÁ
16.1.2023 52 NEZDRAVÁ STŘEDNÍ 17 MÍRNÁ NÍZKÁ NE


17.1.2023 50 136 54 147 33 95 MÍRNÁ
17.1.2023 50 NEZDRAVÁ STŘEDNÍ 33 MÍRNÁ VYSOKÁ ANO


18.1.2023 38 107 35 99 32 92 MÍRNÁ
18.1.2023 38 NEZDRAVÁ STŘEDNÍ 32 MÍRNÁ VYSOKÁ ANO


19.1.2023 26 80 39 108 35 100 MÍRNÁ
19.1.2023 26 MÍRNÁ NÍZKÁ 35 MÍRNÁ VYSOKÁ ANO


20.1.2023 20 68 24 77 30 88 MÍRNÁ
20.1.2023 20 MÍRNÁ NÍZKÁ 30 MÍRNÁ STŘEDNÍ ANO


21.1.2023 16 59 18 64 25 78 MÍRNÁ
21.1.2023 16 MÍRNÁ NÍZKÁ 25 MÍRNÁ STŘEDNÍ NE


22.1.2023 23 73 23 74 25 79 MÍRNÁ
22.1.2023 23 MÍRNÁ NÍZKÁ 25 MÍRNÁ STŘEDNÍ NE


23.1.2023 57 152 38 106 29 87 MÍRNÁ
23.1.2023 57 NEZDRAVÁ VYSOKÁ 29 MÍRNÁ STŘEDNÍ ANO


24.1.2023 37 107 39 108 33 94 MÍRNÁ
21.3.1900 88 NEZDRAVÁ STŘEDNÍ 33 MÍRNÁ VYSOKÁ ANO


25.1.2023 30 89 39 108 34 98 MÍRNÁ
15.3.1900 89 MÍRNÁ STŘEDNÍ 34 MÍRNÁ VYSOKÁ ANO


26.1.2023 27 82 30 89 29 87 MÍRNÁ
1.3.1900 82 MÍRNÁ STŘEDNÍ 29 MÍRNÁ STŘEDNÍ ANO


27.1.2023 45 124 39 110 33 94 MÍRNÁ
27.1.2023 45 NEZDRAVÁ STŘEDNÍ 33 MÍRNÁ VYSOKÁ ANO


28.1.2023 34 97 25 78 29 86 MÍRNÁ
28.1.2023 34 MÍRNÁ STŘEDNÍ 29 MÍRNÁ STŘEDNÍ ANO


29.1.2023 39 124 35 78 30 89 MÍRNÁ
29.1.2023 39 MÍRNÁ STŘEDNÍ 30 MÍRNÁ STŘEDNÍ ANO


30.1.2023 7 28 18 62 25 79 MÍRNÁ
30.1.2023 7 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 25 MÍRNÁ STŘEDNÍ NE


31.1.2023 13 52 15 56 20 68 MÍRNÁ
31.1.2023 13 MÍRNÁ VELMI NÍZKÁ 20 MÍRNÁ NÍZKÁ NE


1.2.2023 9 39 14 55 17 62 MÍRNÁ
1.2.2023 9 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 17 MÍRNÁ NÍZKÁ NE


2.2.2023 33 95 17 60 15 58 MÍRNÁ
2.2.2023 33 MÍRNÁ STŘEDNÍ 15 MÍRNÁ NÍZKÁ NE


3.2.2023 8 33 11 46 14 55 MÍRNÁ
3.2.2023 8 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 14 MÍRNÁ NÍZKÁ NE


4.2.2023 27 83 17 60 14 55 MÍRNÁ
4.2.2023 27 MÍRNÁ NÍZKÁ 14 MÍRNÁ NÍZKÁ NE


5.2.2023 31 90 23 73 17 62 MÍRNÁ
5.2.2023 31 MÍRNÁ STŘEDNÍ 17 MÍRNÁ NÍZKÁ NE


6.2.2023 47 129 32 92 23 73 MÍRNÁ
6.2.2023 47 NEZDRAVÁ STŘEDNÍ 23 MÍRNÁ STŘEDNÍ NE


7.2.2023 61 154 48 133 32 94 MÍRNÁ
7.2.2023 61 NEZDRAVÁ VYSOKÁ 32 MÍRNÁ VYSOKÁ ANO


8.2.2023 26 79 36 101 35 99 MÍRNÁ
8.2.2023 26 MÍRNÁ NÍZKÁ 35 MÍRNÁ VYSOKÁ ANO


9.2.2023 34 98 28 85 31 91 MÍRNÁ
9.2.2023 34 MÍRNÁ STŘEDNÍ 31 MÍRNÁ VYSOKÁ ANO


10.2.2023 53 145 46 128 37 104 NEZDRAVÁ
10.2.2023 53 NEZDRAVÁ STŘEDNÍ 37 NEZDRAVÁ VYSOKÁ ANO


11.2.2023 45 125 47 129 41 114 NEZDRAVÁ
11.2.2023 45 NEZDRAVÁ STŘEDNÍ 41 NEZDRAVÁ VYSOKÁ ANO


12.2.2023 89 168 53 145 43 118 NEZDRAVÁ
12.2.2023 89 NEZDRAVÁ VYSOKÁ 43 NEZDRAVÁ VYSOKÁ ANO


13.2.2023 62 155 45 124 42 118 NEZDRAVÁ
13.2.2023 62 NEZDRAVÁ VYSOKÁ 42 NEZDRAVÁ VYSOKÁ ANO


14.2.2023 61 154 46 124 45 125 NEZDRAVÁ
14.2.2023
NEZDRAVÁ VYSOKÁ 45 NEZDRAVÁ VYSOKÁ ANO


15.2.2023 89 168 63 157 50 136 NEZDRAVÁ
15.2.2023
NEZDRAVÁ VYSOKÁ 50 NEZDRAVÁ VYSOKÁ ANO


16.2.2023 53 145 55 148 51 140 NEZDRAVÁ
16.2.2023 53 NEZDRAVÁ STŘEDNÍ 51 NEZDRAVÁ VYSOKÁ ANO


17.2.2023 14 54 33 95 45 124 NEZDRAVÁ
17.2.2023 14 MÍRNÁ VELMI NÍZKÁ 45 NEZDRAVÁ VYSOKÁ ANO


18.2.2023 6 26 13 52 31 91 MÍRNÁ
18.2.2023 6 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 31 MÍRNÁ VYSOKÁ ANO


19.2.2023 34 98 21 70 26 80 MÍRNÁ
19.2.2023 34 MÍRNÁ STŘEDNÍ 26 MÍRNÁ STŘEDNÍ ANO


20.2.2023 34 98 21 70 26 80 MÍRNÁ
20.2.2023 34 MÍRNÁ STŘEDNÍ 26 MÍRNÁ STŘEDNÍ ANO


21.2.2023 32 92 19 65 19 65 MÍRNÁ
21.2.2023 32 MÍRNÁ STŘEDNÍ 19 MÍRNÁ NÍZKÁ NE


22.2.2023 53 145 46 128 37 104 NEZDRAVÁ
22.2.2023 53 NEZDRAVÁ STŘEDNÍ 37 NEZDRAVÁ VYSOKÁ ANO


23.2.2023 57 152 35 100 24 76 MÍRNÁ
23.2.2023 57 NEZDRAVÁ VYSOKÁ 24 MÍRNÁ STŘEDNÍ NE


24.2.2023 18 64 28 84 27 82 MÍRNÁ
24.2.2023 18 MÍRNÁ NÍZKÁ 27 MÍRNÁ STŘEDNÍ ANO


25.2.2023 20 68 16 0,6 21 70 MÍRNÁ
25.2.2023 20 MÍRNÁ NÍZKÁ 21 MÍRNÁ STŘEDNÍ NE


26.2.2023 25 79 17 61 18 64 MÍRNÁ
26.2.2023 25 MÍRNÁ NÍZKÁ 18 MÍRNÁ NÍZKÁ NE


27.2.2023 38 107 26 80 22 71 MÍRNÁ
27.2.2023 38 NEZDRAVÁ STŘEDNÍ 22 MÍRNÁ STŘEDNÍ NE


28.2.2023 89 168 26 80 29 87 MÍRNÁ
28.2.2023 89 NEZDRAVÁ VYSOKÁ 29 MÍRNÁ STŘEDNÍ ANO


1.3.2023 84 166 58 152 41 114 NEZDRAVÁ
1.3.2023 84 NEZDRAVÁ VYSOKÁ 41 NEZDRAVÁ VYSOKÁ ANO


2.3.2023 99 173 66 157 51 138 NEZDRAVÁ
2.3.2023 99 NEZDRAVÁ VYSOKÁ 51 NEZDRAVÁ VYSOKÁ ANO


3.3.2023 38 106 50 136 52 141 NEZDRAVÁ
3.3.2023 38 NEZDRAVÁ STŘEDNÍ 52 NEZDRAVÁ VYSOKÁ ANO


4.3.2023 26 80 31 91 43 119 NEZDRAVÁ
4.3.2023 26 MÍRNÁ NÍZKÁ 43 NEZDRAVÁ VYSOKÁ ANO


5.3.2023 23 73 19 66 32 93 MÍRNÁ
5.3.2023 23 MÍRNÁ NÍZKÁ 32 MÍRNÁ VYSOKÁ ANO


6.3.2023 51 139 35 100 32 93 MÍRNÁ
6.3.2023 51 NEZDRAVÁ STŘEDNÍ 32 MÍRNÁ VYSOKÁ ANO


7.3.2023 20 67 29 86 31 91 MÍRNÁ
7.3.2023 20 MÍRNÁ NÍZKÁ 31 MÍRNÁ VYSOKÁ ANO


8.3.2023 33 96 25 78 27 83 MÍRNÁ
8.3.2023 33 MÍRNÁ STŘEDNÍ 27 MÍRNÁ STŘEDNÍ ANO


9.3.2023 38 106 33 95 30 88 MÍRNÁ
9.3.2023 38 NEZDRAVÁ STŘEDNÍ 30 MÍRNÁ STŘEDNÍ ANO


10.3.2023 24 76 16 59 23 73 MÍRNÁ
10.3.2023 24 MÍRNÁ NÍZKÁ 23 MÍRNÁ STŘEDNÍ NE


11.3.2023 27 83 18 62 19 66 MÍRNÁ
11.3.2023 27 MÍRNÁ NÍZKÁ 19 MÍRNÁ NÍZKÁ NE

13
12.3.2023 23 73 19 65 19 66 MÍRNÁ
12.3.2023 23 MÍRNÁ NÍZKÁ 19 MÍRNÁ NÍZKÁ NE

17
13.3.2023 10 42 16 60 18 64 MÍRNÁ
13.3.2023 10 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 18 MÍRNÁ NÍZKÁ NE


14.3.2023 5 23 9 38 14 56 MÍRNÁ
14.3.2023 5 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 14 MÍRNÁ NÍZKÁ NE


15.3.2023 37 104 18 64 15 56 MÍRNÁ
15.3.2023 37 NEZDRAVÁ STŘEDNÍ 15 MÍRNÁ NÍZKÁ NE


16.3.2023 26 80 20 67 17 62 MÍRNÁ
16.3.2023 26 MÍRNÁ NÍZKÁ 17 MÍRNÁ NÍZKÁ NE


17.3.2023 19 65 17 60 16 60 MÍRNÁ
17.3.2023 19 MÍRNÁ NÍZKÁ 16 MÍRNÁ NÍZKÁ NE


18.3.2023 35 98 24 77 19 65 MÍRNÁ
18.3.2023 35 MÍRNÁ STŘEDNÍ 19 MÍRNÁ NÍZKÁ NE


19.3.2023 60 153 41 113 26 80 MÍRNÁ
19.3.2023 60 NEZDRAVÁ VYSOKÁ 26 MÍRNÁ STŘEDNÍ ANO


20.3.2023 50 136 43 120 33 95 MÍRNÁ
20.3.2023 50 NEZDRAVÁ STŘEDNÍ 33 MÍRNÁ VYSOKÁ ANO


21.3.2023 30 88 32 93 32 94 MÍRNÁ
21.3.2023 30 MÍRNÁ STŘEDNÍ 32 MÍRNÁ VYSOKÁ ANO


22.3.2023 30 89 27 83 31 90 MÍRNÁ
22.3.2023 30 MÍRNÁ STŘEDNÍ 31 MÍRNÁ VYSOKÁ ANO


23.3.2023 11 45 14 54 23 74 MÍRNÁ
23.3.2023 11 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 23 MÍRNÁ NÍZKÁ NE


24.3.2023 25 79 16 59 20 67 MÍRNÁ
24.3.2023 25 MÍRNÁ NÍZKÁ 20 MÍRNÁ NÍZKÁ NE


25.3.2023 10 41 9 39 15 57 MÍRNÁ
25.3.2023 10 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 15 MÍRNÁ NÍZKÁ NE


26.3.2023 23 73 12 51 13 53 MÍRNÁ
26.3.2023 23 MÍRNÁ NÍZKÁ 13 MÍRNÁ NÍZKÁ NE


27.3.2023 24 76 13 53 12 51 MÍRNÁ
27.3.2023 24 MÍRNÁ NÍZKÁ 12 MÍRNÁ NÍZKÁ NE


28.3.2023 31 91 15 57 12 52 MÍRNÁ
28.3.2023 31 MÍRNÁ STŘEDNÍ 12 MÍRNÁ NÍZKÁ NE


29.3.2023 26 81 19 66 15 56 MÍRNÁ
29.3.2023 26 MÍRNÁ NÍZKÁ 15 MÍRNÁ NÍZKÁ NE


30.3.2023 20 68 20 68 17 61 MÍRNÁ
30.3.2023 20 MÍRNÁ NÍZKÁ 17 MÍRNÁ NÍZKÁ NE


31.3.2023 33 94 21 71 17 62 MÍRNÁ
31.3.2023 33 MÍRNÁ STŘEDNÍ 17 MÍRNÁ NÍZKÁ NE


1.4.2023 20 68 16 60 16 58 MÍRNÁ
1.4.2023 20 MÍRNÁ NÍZKÁ 16 MÍRNÁ NÍZKÁ NE


2.4.2023 16 59 13 53 14 55 MÍRNÁ
2.4.2023 16 MÍRNÁ NÍZKÁ 14 MÍRNÁ NÍZKÁ NE


3.4.2023 12 51 8 33 11 46 DOBRÁ
3.4.2023 12 MÍRNÁ VELMI NÍZKÁ 11 DOBRÁ NÍZKÁ NE


4.4.2023 45 124 15 58 12 52 MÍRNÁ
4.4.2023 45 NEZDRAVÁ STŘEDNÍ 12 MÍRNÁ NÍZKÁ NE


5.4.2023 29 86 22 71 17 61 MÍRNÁ
5.4.2023 29 MÍRNÁ NÍZKÁ 17 MÍRNÁ NÍZKÁ NE


6.4.2023 24 77 21 69 19 65 MÍRNÁ
6.4.2023 24 MÍRNÁ NÍZKÁ 19 MÍRNÁ NÍZKÁ NE


7.4.2023 38 108 37 104 28 84 MÍRNÁ
7.4.2023 38 NEZDRAVÁ STŘEDNÍ 28 MÍRNÁ STŘEDNÍ ANO


8.4.2023 45 124 33 95 28 85 MÍRNÁ
8.4.2023 45 NEZDRAVÁ STŘEDNÍ 28 MÍRNÁ STŘEDNÍ ANO


9.4.2023 43 120 48 133 39 110 NEZDRAVÁ
9.4.2023 43 NEZDRAVÁ STŘEDNÍ 39 NEZDRAVÁ VYSOKÁ ANO


10.4.2023 47 129 40 112 40 113 NEZDRAVÁ
10.4.2023 47 NEZDRAVÁ STŘEDNÍ 40 NEZDRAVÁ VYSOKÁ ANO


11.4.2023 37 104 30 88 36 100 MÍRNÁ
11.4.2023 37 NEZDRAVÁ STŘEDNÍ 36 MÍRNÁ VYSOKÁ ANO


12.4.2023 9 38 12 52 26 80 MÍRNÁ
12.4.2023 9 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 26 MÍRNÁ STŘEDNÍ ANO


13.4.2023 14 56 11 44 20 67 MÍRNÁ
13.4.2023 14 MÍRNÁ VELMI NÍZKÁ 20 MÍRNÁ NÍZKÁ NE


14.4.2023 36 102 25 79 21 69 MÍRNÁ
14.4.2023 36 NEZDRAVÁ STŘEDNÍ 21 MÍRNÁ STŘEDNÍ NE


15.4.2023 41 115 23 73 19 66 MÍRNÁ
15.4.2023 41 NEZDRAVÁ STŘEDNÍ 19 MÍRNÁ NÍZKÁ NE


16.4.2023 23 75 23 75 22 71 MÍRNÁ
16.4.2023 23 MÍRNÁ NÍZKÁ 22 MÍRNÁ STŘEDNÍ NE


17.4.2023 32 92 26 81 23 74 MÍRNÁ
17.4.2023 32 MÍRNÁ STŘEDNÍ 23 MÍRNÁ STŘEDNÍ NE


18.4.2023 52 141 41 114 30 89 MÍRNÁ
18.4.2023 52 NEZDRAVÁ STŘEDNÍ 30 MÍRNÁ STŘEDNÍ ANO


19.4.2023 18 64 24 77 29 86 MÍRNÁ
19.4.2023 18 MÍRNÁ NÍZKÁ 29 MÍRNÁ STŘEDNÍ ANO


20.4.2023 36 103 29 86 29 86 MÍRNÁ
20.4.2023 36 NEZDRAVÁ STŘEDNÍ 29 MÍRNÁ STŘEDNÍ ANO


21.4.2023 39 109 29 86 28 85 MÍRNÁ
21.4.2023 39 NEZDRAVÁ STŘEDNÍ 28 MÍRNÁ STŘEDNÍ ANO


22.4.2023 52 141 26 81 30 89 MÍRNÁ
22.4.2023 52 NEZDRAVÁ STŘEDNÍ 30 MÍRNÁ STŘEDNÍ ANO


23.4.2023 16 64 20 68 26 81 MÍRNÁ
23.4.2023 16 MÍRNÁ NÍZKÁ 26 MÍRNÁ STŘEDNÍ ANO


24.4.2023 17 60 15 58 22 71 MÍRNÁ
24.4.2023 17 MÍRNÁ NÍZKÁ 22 MÍRNÁ STŘEDNÍ NE


25.4.2023 18 63 13 54 18 63 MÍRNÁ
25.4.2023 18 MÍRNÁ NÍZKÁ 18 MÍRNÁ NÍZKÁ NE


26.4.2023 18 63 13 52 15 58 MÍRNÁ
26.4.2023 18 MÍRNÁ NÍZKÁ 15 MÍRNÁ NÍZKÁ NE


27.4.2023 32 93 56 74 19 64 MÍRNÁ
27.4.2023 32 MÍRNÁ STŘEDNÍ 19 MÍRNÁ NÍZKÁ NE


28.4.2023 22 71 21 69 20 67 MÍRNÁ
28.4.2023 22 MÍRNÁ NÍZKÁ 20 MÍRNÁ NÍZKÁ NE


29.4.2023 44 122 30 88 23 74 MÍRNÁ
29.4.2023 44 NEZDRAVÁ STŘEDNÍ 23 MÍRNÁ STŘEDNÍ NE


30.4.2023 18 63 24 77 25 77 MÍRNÁ
30.4.2023 18 MÍRNÁ NÍZKÁ 25 MÍRNÁ STŘEDNÍ NE


1.5.2023 14 54 23 75 28 84 MÍRNÁ
1.5.2023 14 MÍRNÁ VELMI NÍZKÁ 28 MÍRNÁ STŘEDNÍ ANO


2.5.2023 23 73 23 74 26 80 MÍRNÁ
2.5.2023 23 MÍRNÁ NÍZKÁ 26 MÍRNÁ STŘEDNÍ ANO


3.5.2023 16 60 14 55 20 68 MÍRNÁ
3.5.2023 16 MÍRNÁ NÍZKÁ 20 MÍRNÁ NÍZKÁ NE


4.5.2023 12 48 12 48 17 62 MÍRNÁ
4.5.2023 12 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 17 MÍRNÁ NÍZKÁ NE


5.5.2023 16 60 13 52 16 58 MÍRNÁ
5.5.2023 16 MÍRNÁ NÍZKÁ 16 MÍRNÁ NÍZKÁ NE


6.5.2023 40 113 35 99 24 75 MÍRNÁ
6.5.2023 40 NEZDRAVÁ STŘEDNÍ 24 MÍRNÁ STŘEDNÍ NE


7.5.2023 17 60 20 67 21 71 MÍRNÁ
7.5.2023 17 MÍRNÁ NÍZKÁ 21 MÍRNÁ STŘEDNÍ NE


8.5.2023 17 60 16 59 19 66 MÍRNÁ
8.5.2023 17 MÍRNÁ NÍZKÁ 19 MÍRNÁ NÍZKÁ NE


9.5.2023 18 63 13 52 17 61 MÍRNÁ
9.5.2023 18 MÍRNÁ NÍZKÁ 17 MÍRNÁ NÍZKÁ NE


10.5.2023 14 55 10 41 14 54 MÍRNÁ
10.5.2023 14 MÍRNÁ VELMI NÍZKÁ 14 MÍRNÁ NÍZKÁ NE


11.5.2023 15 57 10 43 12 50 DOBRÁ
11.5.2023 15 MÍRNÁ VELMI NÍZKÁ 12 DOBRÁ NÍZKÁ NE


12.5.2023 22 72 18 64 15 57 MÍRNÁ
12.5.2023 22 MÍRNÁ NÍZKÁ 15 MÍRNÁ NÍZKÁ NE


13.5.2023 41 116 26 80 18 64 MÍRNÁ
13.5.2023 41 NEZDRAVÁ STŘEDNÍ 18 MÍRNÁ NÍZKÁ NE


14.5.2023 22 72 25 77 21 69 MÍRNÁ
14.5.2023 22 MÍRNÁ NÍZKÁ 21 MÍRNÁ STŘEDNÍ NE


15.5.2023 36 100 29 87 24 76 MÍRNÁ
15.5.2023 36 MÍRNÁ STŘEDNÍ 24 MÍRNÁ STŘEDNÍ NE


16.5.2023 43 120 39 110 30 89 MÍRNÁ
16.5.2023 43 NEZDRAVÁ STŘEDNÍ 30 MÍRNÁ VYSOKÁ ANO


17.5.2023 10 42 15 58 24 75 MÍRNÁ
17.5.2023 10 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 24 MÍRNÁ STŘEDNÍ NE


18.5.2023 5 21 7 31 18 62 MÍRNÁ
18.5.2023 5 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 18 MÍRNÁ NÍZKÁ NE


19.5.2023 29 87 17 62 17 61 MÍRNÁ
19.5.2023 29 MÍRNÁ NÍZKÁ 17 MÍRNÁ NÍZKÁ NE


20.5.2023 40 112 33 95 24 76 MÍRNÁ
20.5.2023 40 NEZDRAVÁ STŘEDNÍ 24 MÍRNÁ STŘEDNÍ NE


21.5.2023 24 76 32 92 29 87 MÍRNÁ
21.5.2023 24 MÍRNÁ NÍZKÁ 29 MÍRNÁ STŘEDNÍ ANO


22.5.2023 10 42 17 61 25 77 MÍRNÁ
22.5.2023 10 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 25 MÍRNÁ STŘEDNÍ NE


23.5.2023 14 54 20 68 23 74 MÍRNÁ
23.5.2023 14 MÍRNÁ VELMI NÍZKÁ 23 MÍRNÁ STŘEDNÍ NE


24.5.2023 25 79 15 58 19 65 MÍRNÁ
24.5.2023 25 MÍRNÁ NÍZKÁ 19 MÍRNÁ NÍZKÁ NE


25.5.2023 19 64 18 62 19 66 MÍRNÁ
25.5.2023 19 MÍRNÁ NÍZKÁ 19 MÍRNÁ NÍZKÁ NE


26.5.2023 7 29 14 55 18 63 MÍRNÁ
26.5.2023 7 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 18 MÍRNÁ NÍZKÁ NE


27.5.2023 13 52 10 43 15 57 MÍRNÁ
27.5.2023 13 MÍRNÁ VELMI NÍZKÁ 15 MÍRNÁ NÍZKÁ NE


28.5.2023 6 24 7 31 12 51 MÍRNÁ
28.5.2023 6 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 12 MÍRNÁ NÍZKÁ NE


29.5.2023 9 37 8 31 11 45 DOBRÁ
29.5.2023 9 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 11 DOBRÁ NÍZKÁ NE


30.5.2023 6 24 7 31 12 51 MÍRNÁ
30.5.2023 6 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 12 MÍRNÁ NÍZKÁ NE


31.5.2023 7 29 14 55 18 63 MÍRNÁ
31.5.2023 7 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 18 MÍRNÁ NÍZKÁ NE


1.6.2023 10 42 17 61 25 77 MÍRNÁ
1.6.2023 10 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 25 MÍRNÁ STŘEDNÍ NE


2.6.2023 14 54 20 68 23 74 MÍRNÁ
2.6.2023 14 MÍRNÁ VELMI NÍZKÁ 23 MÍRNÁ STŘEDNÍ NE


3.6.2023 25 79 15 58 19 65 MÍRNÁ
3.6.2023 25 MÍRNÁ NÍZKÁ 19 MÍRNÁ NÍZKÁ NE


4.6.2023 19 64 18 62 19 66 MÍRNÁ
4.6.2023 19 MÍRNÁ NÍZKÁ 19 MÍRNÁ NÍZKÁ NE


5.6.2023 7 29 14 55 18 63 MÍRNÁ
5.6.2023 7 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 18 MÍRNÁ NÍZKÁ NE


6.6.2023 13 52 10 43 15 57 MÍRNÁ
6.6.2023 13 MÍRNÁ VELMI NÍZKÁ 15 MÍRNÁ NÍZKÁ NE


7.6.2023 6 24 7 31 12 51 MÍRNÁ
7.6.2023 6 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 12 MÍRNÁ NÍZKÁ NE


8.6.2023 9 37 8 31 11 45 DOBRÁ
8.6.2023 9 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 11 DOBRÁ NÍZKÁ NE


9.6.2023 6 24 7 31 12 51 MÍRNÁ
9.6.2023 6 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 12 MÍRNÁ NÍZKÁ NE


10.6.2023 19 66 17 60 13 53 MÍRNÁ
10.6.2023 19 MÍRNÁ NÍZKÁ 13 MÍRNÁ NÍZKÁ NE


11.6.2023 19 66 18 63 15 57 MÍRNÁ
11.6.2023 19 MÍRNÁ NÍZKÁ 15 MÍRNÁ NÍZKÁ NE


12.6.2023 13 52 13 52 14 54 MÍRNÁ
12.6.2023 13 MÍRNÁ VELMI NÍZKÁ 14 MÍRNÁ NÍZKÁ NE


13.6.2023 14 55 14 54 14 54 MÍRNÁ
13.6.2023 14 MÍRNÁ VELMI NÍZKÁ 14 MÍRNÁ NÍZKÁ NE


14.6.2023 11 45 14 54 14 55 MÍRNÁ
14.6.2023 11 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 14 MÍRNÁ NÍZKÁ NE


15.6.2023 20 67 16 60 15 57 MÍRNÁ
15.6.2023 20 MÍRNÁ NÍZKÁ 15 MÍRNÁ NÍZKÁ NE


16.6.2023 18 63 17 62 16 59 MÍRNÁ
16.6.2023 18 MÍRNÁ NÍZKÁ 16 MÍRNÁ NÍZKÁ NE


17.6.2023 22 72 18 64 17 61 MÍRNÁ
17.6.2023 22 MÍRNÁ NÍZKÁ 17 MÍRNÁ NÍZKÁ NE


18.6.2023 19 65 17 62 17 62 MÍRNÁ
18.6.2023 19 MÍRNÁ NÍZKÁ 17 MÍRNÁ NÍZKÁ NE


19.6.2023 26 81 22 72 19 66 MÍRNÁ
19.6.2023 26 MÍRNÁ NÍZKÁ 19 MÍRNÁ NÍZKÁ NE


20.6.2023 31 90 27 81 22 71 MÍRNÁ
20.6.2023 31 MÍRNÁ STŘEDNÍ 22 MÍRNÁ STŘEDNÍ NE


21.6.2023 20 67 23 73 23 73 MÍRNÁ
21.6.2023 20 MÍRNÁ NÍZKÁ 23 MÍRNÁ STŘEDNÍ NE


22.6.2023 29 87 26 80 24 76 MÍRNÁ
22.6.2023 29 MÍRNÁ NÍZKÁ 24 MÍRNÁ STŘEDNÍ NE


23.6.2023 8 32 15 56 21 69 MÍRNÁ
23.6.2023 8 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 21 MÍRNÁ STŘEDNÍ NE


24.6.2023 40 111 23 73 20 68 MÍRNÁ
24.6.2023 40 NEZDRAVÁ STŘEDNÍ 20 MÍRNÁ NÍZKÁ NE


25.6.2023 14 54 15 58 19 65 MÍRNÁ
25.6.2023 14 MÍRNÁ VELMI NÍZKÁ 19 MÍRNÁ NÍZKÁ NE


26.6.2023 17 62 15 58 17 62 MÍRNÁ
26.6.2023 17 MÍRNÁ NÍZKÁ 17 MÍRNÁ NÍZKÁ NE


27.6.2023 4 17 8 33 14 55 MÍRNÁ
27.6.2023 4 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 14 MÍRNÁ NÍZKÁ NE


28.6.2023 6 27 6 22 11 46 DOBRÁ
28.6.2023 6 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 11 DOBRÁ NÍZKÁ NE


29.6.2023 10 40 8 33 10 42 DOBRÁ
29.6.2023 10 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 10 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ NE


30.6.2023 31 91 19 66 13 53 MÍRNÁ
30.6.2023 31 MÍRNÁ STŘEDNÍ 13 MÍRNÁ NÍZKÁ NE


1.7.2023 14 55 18 63 15 58 MÍRNÁ
1.7.2023 14 MÍRNÁ VELMI NÍZKÁ 15 MÍRNÁ NÍZKÁ NE


2.7.2023 10 42 10 40 13 52 MÍRNÁ
2.7.2023 10 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 13 MÍRNÁ NÍZKÁ NE


3.7.2023 10 42 13 54 14 55 MÍRNÁ
3.7.2023 10 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 14 MÍRNÁ NÍZKÁ NE


4.7.2023 29 86 17 62 14 55 MÍRNÁ
4.7.2023 29 MÍRNÁ NÍZKÁ 14 MÍRNÁ NÍZKÁ NE


5.7.2023 11 48 15 58 16 58 MÍRNÁ
5.7.2023 11 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 16 MÍRNÁ NÍZKÁ NE


6.7.2023 5 22 7 31 12 51 MÍRNÁ
6.7.2023 5 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 12 MÍRNÁ NÍZKÁ NE


7.7.2023 12 48 9 37 11 46 DOBRÁ
7.7.2023 12 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 11 DOBRÁ NÍZKÁ NE


8.7.2023 15 56 11 46 11 46 DOBRÁ
8.7.2023 15 MÍRNÁ VELMI NÍZKÁ 11 DOBRÁ NÍZKÁ NE


9.7.2023 20 68 17 60 14 54 MÍRNÁ
9.7.2023 20 MÍRNÁ NÍZKÁ 14 MÍRNÁ NÍZKÁ NE


10.7.2023 18 64 22 71 17 62 MÍRNÁ
10.7.2023 18 MÍRNÁ NÍZKÁ 17 MÍRNÁ NÍZKÁ NE


11.7.2023 16 60 16 59 17 60 MÍRNÁ
11.7.2023 16 MÍRNÁ NÍZKÁ 17 MÍRNÁ NÍZKÁ NE


12.7.2023 9 37 13 52 16 58 MÍRNÁ
12.7.2023 9 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 16 MÍRNÁ NÍZKÁ NE


13.7.2023 7 31 9 37 13 53 MÍRNÁ
13.7.2023 7 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 13 MÍRNÁ NÍZKÁ NE


14.7.2023 10 41 8 35 11 46 DOBRÁ
14.7.2023 10 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 11 DOBRÁ NÍZKÁ NE


15.7.2023 11 44 10 40 11 45 DOBRÁ
15.7.2023 11 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 11 DOBRÁ NÍZKÁ NE


16.7.2023 8 35 10 42 11 44 DOBRÁ
16.7.2023 8 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 11 DOBRÁ NÍZKÁ NE


17.7.2023 8 34 9 38 10 42 DOBRÁ
17.7.2023 8 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 10 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ NE


18.7.2023 4 16 5 20 8 33 DOBRÁ
18.7.2023 4 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 8 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ NE


19.7.2023 5 20 5 22 7 30 DOBRÁ
19.7.2023 5 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 7 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ NE


20.7.2023 14 54 10 43 9 36 DOBRÁ
20.7.2023 14 MÍRNÁ VELMI NÍZKÁ 9 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ NE


21.7.2023 14 54 9 38 8 35 DOBRÁ
21.7.2023 14 MÍRNÁ VELMI NÍZKÁ 8 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ NE


22.7.2023 18 63 12 49 10 41 DOBRÁ
22.7.2023 18 MÍRNÁ NÍZKÁ 10 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ NE


23.7.2023 11 48 13 52 11 46 DOBRÁ
23.7.2023 11 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 11 DOBRÁ NÍZKÁ NE


24.7.2023 11 46 10 40 9 38 DOBRÁ
24.7.2023 11 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 9 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ NE


25.7.2023 11 46 9 39 9 38 DOBRÁ
25.7.2023 11 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 9 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ NE


26.7.2023 5 20 7 29 8 35 DOBRÁ
26.7.2023 5 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 8 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ NE


27.7.2023 5 23 6 27 8 33 DOBRÁ
27.7.2023 5 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 8 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ NE


28.7.2023 3 12 5 20 7 28 DOBRÁ
28.7.2023 3 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 7 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ NE


29.7.2023 4 18 5 20 6 25 DOBRÁ
29.7.2023 4 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 6 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ NE


30.7.2023 6 25 7 30 7 27 DOBRÁ
30.7.2023 6 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 7 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ NE


31.7.2023 5 21 5 22 6 24 DOBRÁ
31.7.2023 5 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 6 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ NE


1.8.2023 4 15 5 19 6 23 DOBRÁ
1.8.2023 4 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 6 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ NE


2.8.2023 3 11 4 16 5 21 DOBRÁ
2.8.2023 3 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 5 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ NE


3.8.2023 1 4 2 8 4 16 DOBRÁ
3.8.2023 1 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 4 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ NE


4.8.2023 9 38 4 17 4 15 DOBRÁ
4.8.2023 9 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 4 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ NE


5.8.2023 12 50 13 53 6 32 DOBRÁ
5.8.2023 12 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 6 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ NE


6.8.2023 17 60 10 43 8 33 DOBRÁ
6.8.2023 17 MÍRNÁ NÍZKÁ 8 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ NE


7.8.2023 2 10 5 20 7 28 DOBRÁ
7.8.2023 2 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 7 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ NE


8.8.2023 7 28 5 21 6 25 DOBRÁ
8.8.2023 7 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 6 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ NE


9.8.2023 6 24 5 20 6 23 DOBRÁ
9.8.2023 6 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 6 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ NE


10.8.2023 6 26 4 18 5 20 DOBRÁ
10.8.2023 6 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 5 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ NE


11.8.2023 12 51 8 35 6 27 DOBRÁ
11.8.2023 12 MÍRNÁ VELMI NÍZKÁ 6 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ NE


12.8.2023 13 52 10 43 8 33 DOBRÁ
12.8.2023 13 MÍRNÁ VELMI NÍZKÁ 8 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ NE


13.8.2023 8 35 8 35 8 33 DOBRÁ
13.8.2023 8 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 8 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ NE


14.8.2023 20 68 17 60 11 46 DOBRÁ
14.8.2023 20 MÍRNÁ NÍZKÁ 11 DOBRÁ NÍZKÁ NE


15.8.2023 19 65 16 59 12 51 MÍRNÁ
15.8.2023 19 MÍRNÁ NÍZKÁ 12 MÍRNÁ NÍZKÁ NE


16.8.2023 21 70 25 79 18 64 MÍRNÁ
16.8.2023 21 MÍRNÁ NÍZKÁ 18 MÍRNÁ NÍZKÁ NE


17.8.2023 13 53 16 59 16 60 MÍRNÁ
17.8.2023 13 MÍRNÁ VELMI NÍZKÁ 16 MÍRNÁ NÍZKÁ NE


18.8.2023 21 69 17 60 16 60 MÍRNÁ
18.8.2023 21 MÍRNÁ NÍZKÁ 16 MÍRNÁ NÍZKÁ NE


19.8.2023 26 79 21 70 18 64 MÍRNÁ
19.8.2023 26 MÍRNÁ NÍZKÁ 18 MÍRNÁ NÍZKÁ NE


20.8.2023 21 69 26 80 22 71 MÍRNÁ
20.8.2023 21 MÍRNÁ NÍZKÁ 22 MÍRNÁ STŘEDNÍ NE


21.8.2023 18 63 22 71 22 72 MÍRNÁ
21.8.2023 18 MÍRNÁ NÍZKÁ 22 MÍRNÁ STŘEDNÍ NE


22.8.2023 23 75 20 68 21 69 MÍRNÁ
22.8.2023 23 MÍRNÁ NÍZKÁ 21 MÍRNÁ STŘEDNÍ NE


23.8.2023 10 43 12 51 18 63 MÍRNÁ
23.8.2023 10 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 18 MÍRNÁ NÍZKÁ NE


24.8.2023 19 65 14 56 16 60 MÍRNÁ
24.8.2023 19 MÍRNÁ NÍZKÁ 16 MÍRNÁ NÍZKÁ NE


25.8.2023 11 44 13 53 16 58 MÍRNÁ
25.8.2023 11 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 16 MÍRNÁ NÍZKÁ NE


26.8.2023 17 61 13 54 14 56 MÍRNÁ
26.8.2023 17 MÍRNÁ NÍZKÁ 14 MÍRNÁ NÍZKÁ NE


27.8.2023 5 23 9 38 13 52 MÍRNÁ
27.8.2023 5 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 13 MÍRNÁ NÍZKÁ NE


28.8.2023 6 26 8 32 10 43 DOBRÁ
28.8.2023 6 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 10 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ NE


29.8.2023 4 15 4 15 7 30 DOBRÁ
29.8.2023 4 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 7 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ NE


30.8.2023 9 38 7 31 7 30 DOBRÁ
30.8.2023 9 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 7 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ NE


31.8.2023 8 35 10 43 9 38 DOBRÁ
31.8.2023 8 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 9 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ NE


1.9.2023 10 40 9 36 9 36 DOBRÁ
1.9.2023 10 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 9 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ NE


2.9.2023 12 48 8 33 8 34 DOBRÁ
2.9.2023 12 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 8 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ NE


3.9.2023 9 36 14 54 13 52 MÍRNÁ
3.9.2023 9 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 13 MÍRNÁ NÍZKÁ NE


4.9.2023 8 32 7 31 10 43 DOBRÁ
4.9.2023 8 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 10 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ NE


5.9.2023 14 55 10 42 10 42 DOBRÁ
5.9.2023 14 MÍRNÁ VELMI NÍZKÁ 10 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ NE


6.9.2023 15 57 12 49 11 44 DOBRÁ
6.9.2023 15 MÍRNÁ VELMI NÍZKÁ 11 DOBRÁ NÍZKÁ NE


7.9.2023 17 61 14 56 13 52 MÍRNÁ
7.9.2023 17 MÍRNÁ NÍZKÁ 13 MÍRNÁ NÍZKÁ NE


8.9.2023 18 63 15 58 14 55 MÍRNÁ
8.9.2023 18 MÍRNÁ NÍZKÁ 14 MÍRNÁ NÍZKÁ NE


9.9.2023 28 85 20 68 16 60 MÍRNÁ
9.9.2023 28 MÍRNÁ NÍZKÁ 16 MÍRNÁ NÍZKÁ NE


10.9.2023 22 72 20 67 17 62 MÍRNÁ
10.9.2023 22 MÍRNÁ NÍZKÁ 17 MÍRNÁ NÍZKÁ NE


11.9.2023 31 90 25 78 20 68 MÍRNÁ
11.9.2023 31 MÍRNÁ STŘEDNÍ 20 MÍRNÁ NÍZKÁ NE


12.9.2023 31 90 28 85 24 75 MÍRNÁ
12.9.2023 31 MÍRNÁ STŘEDNÍ 24 MÍRNÁ STŘEDNÍ NE


13.9.2023 8 33 21 70 24 76 MÍRNÁ
13.9.2023 8 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 24 MÍRNÁ STŘEDNÍ NE


14.9.2023 16 60 16 59 20 68 MÍRNÁ
14.9.2023 16 MÍRNÁ NÍZKÁ 20 MÍRNÁ NÍZKÁ NE


15.9.2023 17 62 11 48 16 59 MÍRNÁ
15.9.2023 17 MÍRNÁ NÍZKÁ 16 MÍRNÁ NÍZKÁ NE


16.9.2023 11 45 11 44 14 55 MÍRNÁ
16.9.2023 11 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 14 MÍRNÁ NÍZKÁ NE


17.9.2023 14 54 11 46 13 52 MÍRNÁ
17.9.2023 14 MÍRNÁ VELMI NÍZKÁ 13 MÍRNÁ NÍZKÁ NE


18.9.2023 12 48 14 55 13 54 MÍRNÁ
18.9.2023 12 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 13 MÍRNÁ NÍZKÁ NE


19.9.2023 5 23 6 26 10 42 DOBRÁ
19.9.2023 5 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 10 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ NE


20.9.2023 5 23 5 20 8 33 DOBRÁ
20.9.2023 5 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 8 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ NE


21.9.2023 11 45 8 33 8 33 DOBRÁ
21.9.2023 11 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 8 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ NE


22.9.2023 5 19 7 28 7 31 DOBRÁ
22.9.2023 5 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 7 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ NE


23.9.2023 13 52 7 29 7 29 DOBRÁ
23.9.2023 13 MÍRNÁ VELMI NÍZKÁ 7 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ NE


24.9.2023 25 77 14 54 9 38 DOBRÁ
24.9.2023 25