Kvalita vzduchu - meteorologická stanice Frýdlant-Předměstí
Kvalita vzduchu - kombinace metodik USA/EPA a EU Doporučená hodnota WHO pro ochranu lidského zdravíMěření prachových částic PM2.5 (čas zápisu 21:00-22:30) - Frýdlant-Předměstí


Měření prachových částic PM2.5 (čas zápisu 21:00-22:30) Úroveň znečištění ovzduší 24hod
DEN Úroveň znečištění Limit 24 hod. PM2.5 ≤ 25 μg/m3


DEN 1 hod. průměr 6 hod. průměr 24 hod. průměr
1 hod. průměr 24 hod. průměr


PM µg/m3 AQI PM µg/m3 AQI PM µg/m3 AQI
PM µg/m3 USA/EPA EU PM µg/m3 USA/EPA EU Překročení limitu


1.1.2024 17 62 20 67 16 60 MÍRNÁ
1.1.2024 17 MÍRNÁ NÍZKÁ 16 MÍRNÁ NÍZKÁ NE


2.1.2024 8 32 7 30 12 49 DOBRÁ
2.1.2024 8 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 12 DOBRÁ NÍZKÁ NE


3.1.2024 7 30 7 29 9 39 DOBRÁ
3.1.2024 7 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 9 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ NE


4.1.2024 7 30 7 27 8 33 DOBRÁ
4.1.2024 7 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 8 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ NE


5.1.2024 27 84 15 57 10 43 DOBRÁ
5.1.2024 27 MÍRNÁ NÍZKÁ 10 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ NE


6.1.2024 47 129 43 120 23 57 MÍRNÁ
6.1.2024 47 NEZDRAVÁ STŘEDNÍ 23 MÍRNÁ STŘEDNÍ NE


7.1.2024 14 54 22 71 22 71 MÍRNÁ
7.1.2024 14 MÍRNÁ VELMI NÍZKÁ 22 MÍRNÁ STŘEDNÍ NE


8.1.2024 36 103 29 87 24 76 MÍRNÁ
8.1.2024 36 MÍRNÁ STŘEDNÍ 24 MÍRNÁ STŘEDNÍ NE


9.1.2024 76 162 59 153 38 107 NEZDRAVÁ
9.1.2024 76 NEZDRAVÁ VYSOKÁ 38 NEZDRAVÁ VYSOKÁ ANO


10.1.2024 65 156 64 156 48 131 NEZDRAVÁ
10.1.2024 65 NEZDRAVÁ VYSOKÁ 48 NEZDRAVÁ VYSOKÁ ANO


11.1.2024 63 155 57 152 49 134 NEZDRAVÁ
11.1.2024 63 NEZDRAVÁ VYSOKÁ 49 NEZDRAVÁ VYSOKÁ ANO


12.1.2024 37 104 42 118 46 128 NEZDRAVÁ
12.1.2024 37 NEZDRAVÁ STŘEDNÍ 46 NEZDRAVÁ VYSOKÁ ANO


13.1.2024 23 74 23 74 36 101 NEZDRAVÁ
13.1.2024 23 MÍRNÁ NÍZKÁ 36 NEZDRAVÁ VYSOKÁ ANO


14.1.2024 28 84 25 78 31 90 MÍRNÁ
14.1.2024 28 MÍRNÁ NÍZKÁ 31 MÍRNÁ VYSOKÁ ANO


15.1.2024 16 59 18 64 25 79 MÍRNÁ
15.1.2024 16 MÍRNÁ NÍZKÁ 25 MÍRNÁ STŘEDNÍ ANO


16.1.2024 23 74 19 65 22 71 MÍRNÁ
16.1.2024 23 MÍRNÁ NÍZKÁ 22 MÍRNÁ STŘEDNÍ NE


17.1.2024 17 62 17 62 20 67 MÍRNÁ
17.1.2024 17 MÍRNÁ NÍZKÁ 20 MÍRNÁ NÍZKÁ NE


18.1.2024 34 97 28 84 23 74 MÍRNÁ
18.1.2024 34 MÍRNÁ STŘEDNÍ 23 MÍRNÁ STŘEDNÍ NE


19.1.2024 21 69 25 79 24 76 MÍRNÁ
19.1.2024 21 MÍRNÁ NÍZKÁ 24 MÍRNÁ STŘEDNÍ NE


20.1.2024 28 83 21 70 22 71 MÍRNÁ
20.1.2024 28 MÍRNÁ NÍZKÁ 22 MÍRNÁ STŘEDNÍ NE


21.1.2024 19 66 16 59 20 67 MÍRNÁ
21.1.2024 19 MÍRNÁ NÍZKÁ 20 MÍRNÁ NÍZKÁ NE


22.1.2024 21 69 17 60 18 63 MÍRNÁ
22.1.2024 21 MÍRNÁ NÍZKÁ 18 MÍRNÁ NÍZKÁ NE


23.1.2024 14 55 16 60 17 61 MÍRNÁ
23.1.2024 14 MÍRNÁ VELMI NÍZKÁ 17 MÍRNÁ NÍZKÁ NE


24.1.2024 10 43 12 50 15 56 MÍRNÁ
24.1.2024 10 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 15 MÍRNÁ NÍZKÁ NE


25.1.2024 12 52 10 42 12 50 DOBRÁ
25.1.2024 12 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 12 DOBRÁ NÍZKÁ NE


26.1.2024 7 28 14 54 13 53 MÍRNÁ
26.1.2024 7 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 13 MÍRNÁ NÍZKÁ NE


27.1.2024 14 55 16 60 17 61 MÍRNÁ
27.1.2024 14 MÍRNÁ VELMI NÍZKÁ 17 MÍRNÁ NÍZKÁ NE


28.1.2024 60 153 37 106 24 76 MÍRNÁ
28.1.2024 60 NEZDRAVÁ VYSOKÁ 24 MÍRNÁ STŘEDNÍ NE


29.1.2024 17 61 15 58 19 65 MÍRNÁ
29.1.2024 17 MÍRNÁ NÍZKÁ 19 MÍRNÁ NÍZKÁ NE


30.1.2024 41 116 29 85 22 71 MÍRNÁ
30.1.2024 41 NEZDRAVÁ STŘEDNÍ 22 MÍRNÁ STŘEDNÍ NE


31.1.2024 54 147 49 133 33 94 MÍRNÁ
31.1.2024 54 NEZDRAVÁ STŘEDNÍ 33 MÍRNÁ VYSOKÁ ANO


1.2.2024 16 60 25 79 29 87 MÍRNÁ
1.2.2024 16 MÍRNÁ NÍZKÁ 29 MÍRNÁ STŘEDNÍ ANO


2.2.2024 18 63 19 66 24 77 MÍRNÁ
2.2.2024 18 MÍRNÁ NÍZKÁ 24 MÍRNÁ STŘEDNÍ NE


3.2.2024 11 46 14 55 20 68 MÍRNÁ
3.2.2024 11 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 20 MÍRNÁ NÍZKÁ NE


4.2.2024 8 32 10 43 16 59 MÍRNÁ
4.2.2024 8 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 16 MÍRNÁ NÍZKÁ NE


5.2.2024 16 60 11 46 13 53 MÍRNÁ
5.2.2024 16 MÍRNÁ NÍZKÁ 13 MÍRNÁ NÍZKÁ NE


6.2.2024 13 54 13 53 13 53 MÍRNÁ
6.2.2024 13 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 13 MÍRNÁ NÍZKÁ NE


7.2.2024 36 103 19 64 14 55 MÍRNÁ
7.2.2024 36 NEZDRAVÁ STŘEDNÍ 14 MÍRNÁ NÍZKÁ NE


8.2.2024 42 117 30 88 20 67 MÍRNÁ
8.2.2024 42 NEZDRAVÁ STŘEDNÍ 20 MÍRNÁ NÍZKÁ NE


9.2.2024 21 71 21 69 19 66 MÍRNÁ
9.2.2024 21 MÍRNÁ NÍZKÁ 19 MÍRNÁ NÍZKÁ NE


10.2.2024 96 172 41 114 25 79 MÍRNÁ
10.2.2024 96 NEZDRAVÁ VYSOKÁ 25 MÍRNÁ STŘEDNÍ NE


11.2.2024 25 78 35 99 30 88 MÍRNÁ
11.2.2024 25 MÍRNÁ NÍZKÁ 30 MÍRNÁ STŘEDNÍ ANO


12.2.2024 30 88 20 67 24 75 MÍRNÁ
12.2.2024 30 MÍRNÁ NÍZKÁ 24 MÍRNÁ STŘEDNÍ NE


13.2.2024 42 117 30 88 26 80 MÍRNÁ
13.2.2024 42 NEZDRAVÁ STŘEDNÍ 26 MÍRNÁ STŘEDNÍ ANO


14.2.2024 27 83 24 76 24 76 MÍRNÁ
14.2.2024 27 MÍRNÁ NÍZKÁ 24 MÍRNÁ STŘEDNÍ NE


15.2.2024 20 68 21 70 23 73 MÍRNÁ
15.2.2024 20 MÍRNÁ NÍZKÁ 23 MÍRNÁ STŘEDNÍ NE


16.2.2024 30 89 22 72 22 71 MÍRNÁ
16.2.2024 30 MÍRNÁ NÍZKÁ 22 MÍRNÁ STŘEDNÍ NE


17.2.2024 19 64 22 72 23 73 MÍRNÁ
17.2.2024 19 MÍRNÁ NÍZKÁ 23 MÍRNÁ STŘEDNÍ NE


18.2.2024 15 58 21 69 23 73 MÍRNÁ
18.2.2024 15 MÍRNÁ VELMI NÍZKÁ 23 MÍRNÁ STŘEDNÍ NE


19.2.2024 17 61 14 55 19 65 MÍRNÁ
19.2.2024 17 MÍRNÁ NÍZKÁ 19 MÍRNÁ NÍZKÁ NE


20.2.2024 24 76 17 60 17 62 MÍRNÁ
20.2.2024 24 MÍRNÁ NÍZKÁ 17 MÍRNÁ NÍZKÁ NE


21.2.2024 16 58 17 62 17 61 MÍRNÁ
21.2.2024 16 MÍRNÁ NÍZKÁ 17 MÍRNÁ NÍZKÁ NE


22.2.2024 16 59 15 56 15 58 MÍRNÁ
22.2.2024 16 MÍRNÁ NÍZKÁ 15 MÍRNÁ NÍZKÁ NE


23.2.2024 22 72 14 54 13 54 MÍRNÁ
23.2.2024 22 MÍRNÁ NÍZKÁ 13 MÍRNÁ NÍZKÁ NE


24.2.2024 13 53 11 45 12 50 DOBRÁ
24.2.2024 13 MÍRNÁ VELMI NÍZKÁ 12 DOBRÁ NÍZKÁ NE


25.2.2024 39 109 29 85 18 64 MÍRNÁ
25.2.2024 39 NEZDRAVÁ STŘEDNÍ 18 MÍRNÁ NÍZKÁ NE


26.2.2024 58 152 37 104 24 76 MÍRNÁ
26.2.2024 58 NEZDRAVÁ VYSOKÁ 24 MÍRNÁ STŘEDNÍ NE


27.2.2024 52 142 49 135 34 97 MÍRNÁ
27.2.2024 52 NEZDRAVÁ STŘEDNÍ 34 MÍRNÁ VYSOKÁ ANO


28.2.2024 31 90 35 99 33 96 MÍRNÁ
28.2.2024 31 NEZDRAVÁ STŘEDNÍ 33 MÍRNÁ VYSOKÁ ANO


29.2.2024 56 151 47 129 38 106 NEZDRAVÁ
29.2.2024 56 NEZDRAVÁ VYSOKÁ 38 NEZDRAVÁ VYSOKÁ ANO


1.3.2024 38 107 43 120 39 111 NEZDRAVÁ
1.3.2024 38 NEZDRAVÁ STŘEDNÍ 39 NEZDRAVÁ VYSOKÁ ANO


2.3.2024 58 152 52 141 44 121 NEZDRAVÁ
2.3.2024 58 NEZDRAVÁ VYSOKÁ 44 NEZDRAVÁ VYSOKÁ ANO


3.3.2024 55 150 36 102 38 108 NEZDRAVÁ
3.3.2024 55 NEZDRAVÁ STŘEDNÍ 38 NEZDRAVÁ VYSOKÁ ANO


4.3.2024 71 159 46 127 40 112 NEZDRAVÁ
4.3.2024 71 NEZDRAVÁ VYSOKÁ 40 NEZDRAVÁ VYSOKÁ ANO


5.3.2024 59 153 51 139 45 123 NEZDRAVÁ
5.3.2024 59 NEZDRAVÁ VYSOKÁ 45 NEZDRAVÁ VYSOKÁ ANO


6.3.2024 39 110 52 140 49 134 NEZDRAVÁ
6.3.2024 39 NEZDRAVÁ STŘEDNÍ 49 NEZDRAVÁ VYSOKÁ ANO


7.3.2024 50 137 46 126 47 130 NEZDRAVÁ
7.3.2024 50 NEZDRAVÁ STŘEDNÍ 47 NEZDRAVÁ VYSOKÁ ANO


8.3.2024 68 157 60 154 53 144 NEZDRAVÁ
8.3.2024 68 NEZDRAVÁ VYSOKÁ 53 NEZDRAVÁ VYSOKÁ ANO


9.3.2024 49 134 46 127 48 131 NEZDRAVÁ
9.3.2024 49 NEZDRAVÁ STŘEDNÍ 48 NEZDRAVÁ VYSOKÁ ANO


10.3.2024 34 97 40 112 46 126 NEZDRAVÁ
10.3.2024 34 MÍRNÁ STŘEDNÍ 46 NEZDRAVÁ VYSOKÁ ANO

13
11.3.2024 34 97 32 93 40 113 NEZDRAVÁ
11.3.2024 34 MÍRNÁ STŘEDNÍ 40 NEZDRAVÁ VYSOKÁ ANO

17
12.3.2024 44 121 36 102 39 109 NEZDRAVÁ
12.3.2024 44 NEZDRAVÁ STŘEDNÍ 39 NEZDRAVÁ VYSOKÁ ANO


13.3.2024 40 113 42 116 40 113 NEZDRAVÁ
13.3.2024 40 NEZDRAVÁ STŘEDNÍ 40 NEZDRAVÁ VYSOKÁ ANO


14.3.2024 38 108 35 100 37 105 NEZDRAVÁ
14.3.2024 38 NEZDRAVÁ STŘEDNÍ 37 NEZDRAVÁ VYSOKÁ ANO


15.3.2024 43 118 33 95 34 98 MÍRNÁ
15.3.2024 43 NEZDRAVÁ STŘEDNÍ 34 MÍRNÁ VYSOKÁ ANO


16.3.2024 12 50 15 57 26 79 MÍRNÁ
16.3.2024 12 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 26 MÍRNÁ STŘEDNÍ ANO


17.3.2024 23 74 16 58 21 71 MÍRNÁ
17.3.2024 23 MÍRNÁ NÍZKÁ 21 MÍRNÁ STŘEDNÍ NE


18.3.2024 16 60 17 62 21 69 MÍRNÁ
18.3.2024 16 MÍRNÁ NÍZKÁ 21 MÍRNÁ STŘEDNÍ NE


19.3.2024 44 123 33 95 26 80 MÍRNÁ
19.3.2024 44 NEZDRAVÁ STŘEDNÍ 26 MÍRNÁ STŘEDNÍ ANO


20.3.2024 43 120 32 92 27 83 MÍRNÁ
20.3.2024 43 NEZDRAVÁ STŘEDNÍ 27 MÍRNÁ STŘEDNÍ ANO


21.3.2024 40 112 39 110 32 93 MÍRNÁ
21.3.2024 40 NEZDRAVÁ STŘEDNÍ 32 MÍRNÁ VYSOKÁ ANO


22.3.2024 36 101 26 79 28 84 MÍRNÁ
22.3.2024 36 NEZDRAVÁ STŘEDNÍ 28 MÍRNÁ STŘEDNÍ ANO


23.3.2024 37 104 29 86 29 86 MÍRNÁ
23.3.2024 37 NEZDRAVÁ STŘEDNÍ 29 MÍRNÁ STŘEDNÍ ANO


24.3.2024 21 72 19 66 24 76 MÍRNÁ
24.3.2024 21 MÍRNÁ NÍZKÁ 24 MÍRNÁ STŘEDNÍ NE


25.3.2024 38 106 23 74 22 71 MÍRNÁ
25.3.2024 38 NEZDRAVÁ STŘEDNÍ 22 MÍRNÁ STŘEDNÍ NE


26.3.2024 6 25 14 54 19 66 MÍRNÁ
26.3.2024 6 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 19 MÍRNÁ NÍZKÁ NE


27.3.2024 25 78 17 61 17 61 MÍRNÁ
27.3.2024 25 MÍRNÁ NÍZKÁ 17 MÍRNÁ NÍZKÁ NE


28.3.2024 13 52 14 55 16 59 MÍRNÁ
28.3.2024 13 MÍRNÁ VELMI NÍZKÁ 16 MÍRNÁ NÍZKÁ NE


29.3.2024 4 15 5 19 11 46 DOBRÁ
29.3.2024 4 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 11 DOBRÁ NÍZKÁ NE


30.3.2024 12 50 12 48 11 47 DOBRÁ
30.3.2024 12 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 11 DOBRÁ NÍZKÁ NE


31.3.2024 15 57 13 53 12 49 DOBRÁ
31.3.2024 15 MÍRNÁ VELMI NÍZKÁ 12 DOBRÁ NÍZKÁ NE


1.4.2024 9 38 8 32 10 41 DOBRÁ
1.4.2024 9 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 10 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ NE


2.4.2024 13 52 7 28 8 34 DOBRÁ
2.4.2024 13 MÍRNÁ VELMI NÍZKÁ 8 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ NE


3.4.2024 12 50 8 32 7 31 DOBRÁ
3.4.2024 12 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 7 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ NE


4.4.2024 13 52 11 46 9 37 DOBRÁ
4.4.2024 13 MÍRNÁ VELMI NÍZKÁ 9 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ NE


5.4.2024 5 21 7 30 8 33 DOBRÁ
5.4.2024 5 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 8 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ NE


6.4.2024 5 21 7 30 8 33 DOBRÁ
6.4.2024 5 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 8 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ NE


7.4.2024 10 41 9 37 9 35 DOBRÁ
7.4.2024 10 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 9 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ NE


8.4.2024 10 40 10 41 9 39 DOBRÁ
8.4.2024 10 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 9 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ NE


9.4.2024 10 43 9 39 9 38 DOBRÁ
9.4.2024 10 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 9 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ NE


10.4.2024 16 58 10 42 9 37 DOBRÁ
10.4.2024 16 MÍRNÁ NÍZKÁ 9 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ NE


11.4.2024 9 39 9 38 9 38 DOBRÁ
11.4.2024 9 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 9 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ NE


12.4.2024 6 26 7 31 9 36 DOBRÁ
12.4.2024 6 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 9 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ NE


13.4.2024 10 43 9 39 9 38 DOBRÁ
13.4.2024 10 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 9 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ NE


14.4.2024 9 38 13 52 13 52 MÍRNÁ
14.4.2024 9 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 13 MÍRNÁ NÍZKÁ NE


15.4.2024 20 67 12 48 12 48 DOBRÁ
15.4.2024 20 MÍRNÁ NÍZKÁ 12 DOBRÁ NÍZKÁ NE


16.4.2024 17 62 9 38 10 40 DOBRÁ
16.4.2024 17 MÍRNÁ NÍZKÁ 10 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ NE


17.4.2024 17 60 12 50 10 43 DOBRÁ
17.4.2024 17 MÍRNÁ NÍZKÁ 10 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ NE


18.4.2024 24 76 16 59 13 52 MÍRNÁ
18.4.2024 24 MÍRNÁ NÍZKÁ 13 MÍRNÁ NÍZKÁ NE


19.4.2024 21 69 19 65 15 57 MÍRNÁ
19.4.2024 21 MÍRNÁ NÍZKÁ 15 MÍRNÁ NÍZKÁ NE


20.4.2024 26 79 16 59 14 56 MÍRNÁ
20.4.2024 26 MÍRNÁ NÍZKÁ 14 MÍRNÁ NÍZKÁ NE


21.4.2024 11 45 14 55 15 58 MÍRNÁ
21.4.2024 11 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 15 MÍRNÁ NÍZKÁ NE


22.4.2024 16 59 17 61 17 61 MÍRNÁ
22.4.2024 16 MÍRNÁ NÍZKÁ 17 MÍRNÁ NÍZKÁ NE


23.4.2024 24 76 16 60 17 61 MÍRNÁ
23.4.2024 24 MÍRNÁ NÍZKÁ 17 MÍRNÁ NÍZKÁ NE


24.4.2024 37 103 29 87 23 74 MÍRNÁ
24.4.2024 37 NEZDRAVÁ STŘEDNÍ 23 MÍRNÁ STŘEDNÍ NE


25.4.2024 36 101 22 73 23 73 MÍRNÁ
25.4.2024 36 NEZDRAVÁ STŘEDNÍ 23 MÍRNÁ STŘEDNÍ NE


26.4.2024 38 106 21 70 21 70 MÍRNÁ
26.4.2024 38 NEZDRAVÁ STŘEDNÍ 21 MÍRNÁ STŘEDNÍ NE


27.4.2024 8 34 10 43 16 60 MÍRNÁ
27.4.2024 8 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 16 MÍRNÁ NÍZKÁ NE


28.4.2024 6 25 6 23 12 50 DOBRÁ
28.4.2024 6 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 12 DOBRÁ NÍZKÁ NE


29.4.2024 12 50 9 36 11 45 DOBRÁ
29.4.2024 12 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 11 DOBRÁ NÍZKÁ NE


30.4.2024 16 60 11 45 11 44 DOBRÁ
30.4.2024 16 MÍRNÁ NÍZKÁ 11 DOBRÁ NÍZKÁ NE


1.5.2024 7 31 8 32 10 40 DOBRÁ
1.5.2024 7 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 10 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ NE


2.5.2024 9 35 8 32 9 36 DOBRÁ
2.5.2024 9 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 9 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ NE


3.5.2024 12 51 10 40 9 37 DOBRÁ
3.5.2024 12 MÍRNÁ VELMI NÍZKÁ 9 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ NE


4.5.2024 25 79 19 66 13 53 MÍRNÁ
4.5.2024 25 MÍRNÁ NÍZKÁ 13 MÍRNÁ NÍZKÁ NE


5.5.2024 14 54 15 57 14 56 MÍRNÁ
5.5.2024 14 MÍRNÁ VELMI NÍZKÁ 14 MÍRNÁ NÍZKÁ NE


6.5.2024 7 30 8 34 12 49 DOBRÁ
6.5.2024 7 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 12 DOBRÁ NÍZKÁ NE


7.5.2024 20 68 17 60 14 55 MÍRNÁ
7.5.2024 20 MÍRNÁ NÍZKÁ 14 MÍRNÁ NÍZKÁ NE


8.5.2024 13 54 16 59 16 58 MÍRNÁ
8.5.2024 13 MÍRNÁ VELMI NÍZKÁ 16 MÍRNÁ NÍZKÁ NE


9.5.2024 20 68 16 58 16 58 MÍRNÁ
9.5.2024 20 MÍRNÁ NÍZKÁ 16 MÍRNÁ NÍZKÁ NE


10.5.2024 11 44 13 52 15 57 MÍRNÁ
10.5.2024 11 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 15 MÍRNÁ NÍZKÁ NE


11.5.2024 27 83 17 62 16 58 MÍRNÁ
11.5.2024 27 MÍRNÁ NÍZKÁ 16 MÍRNÁ NÍZKÁ NE


12.5.2024 3 13 12 50 16 58 MÍRNÁ
12.5.2024 3 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 16 MÍRNÁ NÍZKÁ NE


13.5.2024 3 12 4 18 11 45 DOBRÁ
13.5.2024 3 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 11 DOBRÁ NÍZKÁ NE


14.5.2024 4 18 4 18 8 35 DOBRÁ
14.5.2024 4 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 8 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ NE


15.5.2024 4 15 4 15 7 27 DOBRÁ
15.5.2024 4 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 7 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ NE


16.5.2024 6 25 6 25 7 28 DOBRÁ
16.5.2024 6 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 7 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ NE


17.5.2024 5 19 5 20 6 26 DOBRÁ
17.5.2024 5 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 6 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ NE


18.5.2024 6 24 5 19 6 23 DOBRÁ
18.5.2024 6 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 6 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ NE


19.5.2024 4 17 6 25 6 26 DOBRÁ
19.5.2024 4 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 6 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ NE


20.5.2024 6 26 5 21 6 23 DOBRÁ
20.5.2024 6 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 6 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ NE


21.5.2024 9 36 8 32 7 28 DOBRÁ
21.5.2024 9 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 7 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ NE


22.5.2024 4 16 4 18 6 25 DOBRÁ
22.5.2024 4 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 6 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ NE


23.5.2024 15 56 11 44 8 33 DOBRÁ
23.5.2024 15 MÍRNÁ VELMI NÍZKÁ 8 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ NE


24.5.2024 15 56 11 44 8 33 DOBRÁ
24.5.2024 15 MÍRNÁ VELMI NÍZKÁ 8 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ NE


25.5.2024 11 46 11 46 12 49 DOBRÁ
25.5.2024 11 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 12 DOBRÁ NÍZKÁ NE


26.5.2024 12 52 10 43 11 47 DOBRÁ
26.5.2024 12 MÍRNÁ VELMI NÍZKÁ 11 DOBRÁ NÍZKÁ NE


27.5.2024 9 38 10 41 11 45 DOBRÁ
27.5.2024 9 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 11 DOBRÁ NÍZKÁ NE


28.5.2024 5 23 7 31 10 41 DOBRÁ
28.5.2024 5 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 10 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ NE


29.5.2024 7 29 6 24 8 34 DOBRÁ
29.5.2024 7 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 8 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ NE


30.5.2024 3 13 4 16 7 28 DOBRÁ
30.5.2024 3 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ 7 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ NE


31.5.2024 15 58 9 38 7 30 DOBRÁ
31.5.2024 15 MÍRNÁ VELMI NÍZKÁ 7 DOBRÁ VELMI NÍZKÁ NE


Vysvětlení barevného označení polí - úroveň znečištění ovzduší (metodika USA)
Úroveň znečištění dle metodiky USA/EPA 23 %


DOBRÁ MÍRNÁ NEZDRAVÁ PRO CITLIVÉ SKUPINY NEZDRAVÁ VELMI NEZDRAVÁ NEBEZPEČNÁ
DOBRÁ MÍRNÁ NEZDRAVÁ PRO CITLIVÉ SKUPINY NEZDRAVÁ VELMI NEZDRAVÁ NEBEZPEČNÁ


AQI -Air Quality Index = Index kvality vzduchu
Úroveň znečištění dle metodiky EU Překročení limitu 24 hod. PM2.5 ≤ 25 μg/m3VELMI NÍZKÁ NÍZKÁ STŘEDNÍ VYSOKÁ VELMI VYSOKÁ