Kvalita vzduchu ve Frýdlantu v grafech

Způsob měření a hodnocení

TurowPrachové částice měříme na zahradě rodinného domu ve výšce cca 1.7 m nad zemí. K měření je používán laserový duální senzor, který měří částice PM1 - PM10. K zapisování dat ze senzoru dochází po 21 hodině - zaznamenávány jsou hodnoty PM2.5 v intervalu průměru za 1 hodinu a celkový průměr za 24 hodin. Data jsou následně vyhodocena pomocí tabulky pro hodnocení znečištění dle normy USA/EPA a dle normy pro EU. Zde na této stránce jsou konkrétně hodnoty vyhodnocené v grafech dle normy EU.

Jak porozumět grafům?

Při prohlížení obrázku s grafy nehledejte nic složitého. Na této stránce naleznete "koláčový" graf (pokud máte rádi koláče, pokud ne, představte si něco jiného:-), na kterém je zhodnocená kvalita vzduchu za celý uplynulý rok. Procenty je vyjádřena kvalita vzduchu z celkového počtu dní, kterou během roku dycháme.

V dalším podobném grafu jsou pak vyjádřené hodnoty v jednotlivých měsících, které jsou opět přepočteny z celkových dní s hodnotou kvality vzduchu na procenta v daném měsíci.

Ve sloupcovém grafu jsou pak zobrazené dny v měsíci s převažující kvalitou vzduchu.

Kvalita vzduchu - vyhodnocení

2018

2019

2020

2021