Měření kvality vzduchu

AQI senzorPevné částice či (pevné) prachové částice (anglicky: particulates či particulate matter – PM) jsou drobné částice pevného skupenství rozptýlené ve vzduchu, které jsou tak malé, že mohou být unášeny vzduchem. Jejich zvýšená koncentrace může způsobovat závažné zdravotní problémy. Podílí se také na důležitých atmosférických dějích jako vznik vodních srážek a ovlivňují teplotní bilanci Země. Ve většině případů je synonymem pro pevné částice i pojem polétavý prach. Oproti tomu pojem aerosolové částice nebo atmosférický aerosol může být podle podmínek již odlišný: zahrnuje všechny částice, které se šíří prouděním vzduchu – pevné i kapalné. Zdroj Wikipedia - pevné částice.

Na meteorologické stanici Frýdlant měříme od 30.9. prachové částice duálním laserovým senzorem v kitu od PurpleAir. Meteostanice Frýdlant se tak stala 16. stanicí v Evropě a 1. stanicí v ČR, která se zapojila do programu monitorování prachových částic ve vzduchu za použití tohoto typu senzoru. Na celém světě je v provozu cca 616 stanic. Jedná se o novou generaci čítačů/senzorů částic s laserem pro měření v reálném čase - data která měří jsou PM1.0, PM2.5, PM10. Zařízení obsahuje 2 laserové senzory, teploměr a vlhkoměr - data měří v intervalu 10sek. a odesílá na internet prostřednictvím wifi sítě každých 40 sekund.

Data o kvalitě ovzduší získaná ze senzoru jsou zobrazována pomocí online aplikace a jsou dostupná v grafickém výstupu v excelu. Zde jsou hodnoty porovnávány z hlediska měření kvality vzduchu v USA a také dle EU. Rozdíl spočívá především v tom, že zatímco v USA jsou hlavním (mandatory pollutant) měřeným prvkem částice PM2.5 tak v EU jsou to naopak částice PM10. Proto jsou data zobrazená ve dvou tabulkách a výsledné textové hodnoty se tak mohou při porovnání lišit. K tomuto je třeba ještě dodat, že každá země má rozdílné hodnocení v měření kvality vzduchu. Naměřená data od října 2017 jsou k nahlédnutí zde po kliknutí na obrázek:

Vzory tabulek pro hodnocení kvality ovzduší

Fotografie senzoru a informační poster