Hydrologická situace ve Frýdlantském výběžku

Zde můžete sledovat vývoj hladiny řek ve Frýdlantském výběžku prostřednictvím hladinoměrů sítě ČHMÚ. Na této stránce jsou zahrnuty řeky a potoky na Frýdlantsku a také Lužická Nisa v Liberci. Pro aktualizaci dat stiskněte klávesu F5. Na obrázcích v grafu jsou znázorněné vodní stavy (modré šrafování), světle modrá linka (sucho), tmavě modrá linka (očekávaný vývoj), zeleně, žlutě, červeně a fialově - SPA = bdělost, pohotovost, ohrožení, extrémní ohrožení. Zdroj dat: ČHMÚ.

Frýdlant-Smědá

Frýdlant-Řásnice

Bílý Potok-Smědá

Předlánce-Smědá

Višňová-Smědá

Pertoltice-Panenský potok

Liberec-Lužická Nisa